CUMA HUTBESİ

Hutbe – Allah’a yaklaştıran ibadet:Kurban

17 Kasım 2006

Muhterem Kardeşlerim,

Kurban, muayyen bir vakitte, muayyen bir hayvanı ibâdet maksadıyla usûlüne uygun olarak kesmek demektir. Sözlükte yaklaşmak, yakın olmak anlamına gelir. Bu manadan hareketle kurban, Allah’a yaklaşmayı, Allah yolunda malların feda edilebileceğini, Allah’a teslimiyeti ve şükrü ifade eder. Kurban ibadeti, hem Kur’an, hem sünnet, hem de ümmetin söz birliği ile vacip olmuş bir ibadettir. Bir Müslümanın eğer imkânı varsa kurban ibadetini yerine getirmemesinin bir mazereti olamaz. Zira Rabbimizin, Kur’ân-ı Kerîm’inde; “Rabbin için namaz kıl ve kurban kes (Kevser Suresi: 2) Hz. Peygamber (s.a.s)’in de “İmkânı olup da kurban kesmeyen bizim namazgâhımıza yaklaşmasın (İbn Mace ve Müsned-i Ahmed b. Hanbel) şeklindeki emir ve uyarıları kurban ibadetinin hem meşruiyyetini hem de önemini ortaya koymaktadır.

Aziz Kardeşlerim ,

Kurban, Allah’a yaklaşmak maksadıyla ve yalnız O’nun rızasını kazanmak için kesilir. Yani kul, mal ve canı ile Rabbinin emrine amade olduğunu bir bakıma ispat niyetiyle kurbanını keser. Nefislerimiz de dâhil emaneten taşıdığımız bütün değerlerimizin hepsinin sahibi Allah u Teala olduğu halde, kendi verdiği imkânla, yine kendisini razı etmemizi bizden beklemesi ve sadece malımızın bir kısmı ile bunu yerine getirmemizi istemesi, ne kadar büyük bir al-i cenaplıktır; ne büyük bir rahmettir.

Muhterem Kardeşlerim,

İslam, fedakârlık yapılarak kazanılan bir dindir. Yani zamanınızdan, ömrünüzden, malınızdan fedakârlık edeceksiniz, bunun neticesinde ebedi bir saadet ve mutluluk yurdunu: cenneti kazanacaksınız. Kurban ibadeti, basit bir hayvan kesiminden ve belki on-onbeş kişiye birer kilo et dağıtmaktan ibaret değildir. Onun çok daha büyük hikmetleri vardır.

Bir defa kurban kesmek, kurban kesen kişinin ihlâs ve samimiyetini sınayan mihenk taşlarından birisidir. Çünkü biliyoruz ki kurbanın maddi olarak hiç bir şeyi Allah’a ulaşmaz; sadece kurban kesenin böyle bir ibadeti yerine getirmiş olması sebebiyle, Allah’a itaatı, ihlâsı ve samimiyeti ispat edilmiş olur. Nitekim Rabbimiz Kur’an-ı Kerim’inde mealen “Ne etleri, ne de kanları Allah’a ulaşmaz. Fakat sizin takvanız O’na ulaşır.“ (Hac Suresi: 37) buyurmuştur.

Öbür taraftan kurban kesmek, İslam Dininin, insan dayanışmasına ve yardımlaşmasına verdiği önemin tam bir nişanesidir. Bir de bu ibadet yerel düşünülmeyip, bütün İslam dünyasını kuşatacak şekilde organizeyle eda edilecek olursa, çok daha büyük maslahatların oluşmasına ve tam bir dayanışma tatbikatına temel teşkil eder.

Öyle bir dayanışma ki, bir kurban bedeli veriyorsunuz, bunlar bir araya gelince sayı yetmiş-seksen binlere ulaşıyor. Bu yekün ile dünyanın altmış küsur ülkesinden onbeş milyon insanla kucaklaşıyor ve karşılıklı dualar alıyorsunuz. Kim bilir belki bu duaların bereketiyle ayakta duruyor, farkına vardığımız-varmadığımız tehlikelerden bu duaların bereketiyle selamette kalıyor ve gelecek neslimizi manen sigortalamış oluyoruz. Bu rakamlar yüz binlere, ikiyüz binlere ulaştığı zaman görülecektir ki, bir kilo etten ibaret olan bir kurban payı, dünya barış zincirinin halkalarını, daha da güçlendirecek ve çoğaltacaktır. Böylece dünya sevgi gökkuşağı ile kuşatılmış, sevgi tarlası haline gelmiş, rahmet yağmurlarıyla sulanmış, yüreklerde barış fideleri yeşermiş, dünya cennet haline gelmiş olacaktır.

Öyleyse değerli kardeşlerim,

Bu sene 22.sini gerçekleştirmek üzere, çalışmalarını başlattığımız Kurban Kampanyamıza hemen şimdiden sahip çıkarak, güzel bir planlama yapalım, iyi bir ekip oluşturmak suretiyle çalışmalara başlayalım. Sadece kendi cemaatimizin kurbanlarına sahip çıkmakla yetinmeyelim; bu hayırlı hizmeti bütün Müslümanların ayağına kadar indirerek hizmet alanımızı genişletelim. Kurban afişlerimizi, el ilanlarımızı, merkezimizce hazırlanan kurban CD’lerini insanlarımızın göreceği ve seyredeceği şekilde dağıtalım. İnsanımızın ayağımıza gelerek bu hizmetimize destek vermelerini beklemeden, biz onlara ulaşarak, kampanyamızın daha da güçlü bir şekilde neticelenmesine yardımcı olalım. Bu hayırlı kampanyaya güçlüce omuz vermeye ve bir kurban vererek veya aracı olarak bir kucak sevap ve sevgi biçmeye ve insanlığın halen yaşadığını ispat etmeye var mısınız?

IGMG İrşad Başkanlığı

[supsystic-social-sharing id="1"]