CUMA HUTBESİ

Hutbe – Allah’ım bizi doğru istikamette kıl!

15 Eylül 2006

Değerli Müslümanlar!

İslam, müminlerin istikamet üzere dosdoğru olmalarını emreden Allah’ın Yüce dinidir. Müminler, namazların her rekâtında okudukları Fatiha Suresinde Allah’tan “Bizi istikamete / doğru yola ilet” niyazında bulunurlar. Bir Kur’an’da ifadesi olan istikamet, Müslümanın şahsiyetini oluşturan bir kavramdır. İstikamet: Allah’a hiç bir şeyi ortak koşmamaktır, Allah’ın emir ve nehyilerini yerine getirmektir; ibadetleri ihlâsla yapmaktır. Günahlardan kaçınmaktır, dinin tamamına bağlanıp, onda sebat etmektir. Yüce Allah, Sevgili Peygamberimize hitaben, ” Öyleyse, artık emredildiğin yönde, yanında yer alanlarla birlikte, dosdoğru ol. Ve aşırı da gitmeyin. Çünkü O, sizin yaptıklarınızı çok iyi görendir” (Hûd, 112) buyurmaktadır.

Yani bu mübarek ayette, “Ey Muhammed Sen ve Sana tabi olanlar Allah’a kullukta, Allah’ın emrettiği şekilde istikametli olun” denmektir. Ve yine bu ayette, kişinin, Allah’ın sorumlu kıldığı konularda gereken gayreti göstermesi, kusur ettiği konularda da Allah’dan mağfiret dilemesi teklif edilmektedir. Nitekim Fussilet Suresinin. 6. ayeti kerimesinde şöyle buyurulmaktadır : ” Ey Resulüm, deki: Ben ancak sizin gibi bir insanım, yalnız bana şöyle vahy ediliyor: Sizin İlahınızın ancak bir İlah’dır. Bu nedenle hep O’na karşı istikametli olun, magfiret isteyin”

Muhterem Müslümanlar!

Yüce Allah Teala, Allah’ın rızasına uygun bir hayat süren mü’minler için şöyle müjdelemiştir: “Gerçekten, Rabbimiz Allah’dır deyip de sonra istikamet gösterenlere, korkmayın, üzülmeyin, vad olunan cennetle neşelenin’ diyen melekler inecektir”. (Fussilet, 30). Gerçek bir mü’min kalmak, yani, istikameti korumak, ancak, devamlı ve sağlıklı ibadetlerle elde edilir. Bunların başında namaz gelir. Çünkü namaz, kişiyi fuhuş ve çirkinliklerden alıkoyduğu gibi, birçok günahtan temizler ve Allah’ın sevgisine mazhar kılar.

Nitekim bir hadis-i Kudsi’de Rabbimiz ”Kulumun bana kendisine farz kıldığım ibadetlerle yaklaşmasından daha sevimli olan bir şey yoktur. Yine kulum bana nafile ibadetlerle yaklaşmaya devam eder ki, ben onu sevmeğe başlarım. Onu sevdiğimde, artık işiten kulağı, gören gözü, tutan eli ve yürüyen ayağı ben olurum” (Sahih-i Buhârî). Muhterem kardeşlerim!

Yüce Dinimiz İslam, doğruluğu bulmaları için mü’minlerin bilgili olmasını gerekli görür: Bu konuda şöyle denilmiştir: ” Kul ancak ilim sayesinde Allah’ı bilir, ona kulluk eder, onu zikreder ve birler. Ona hamdeder ve yüceltir. Derece elde edenler, ilimle doğru yolu buldular, ona ulaşanlar ancak bu yolla ona ulaştılar, onu murad edenler ancak ilim yoluyla bunu başarabildiler… İlmi müzakere etmek, tesbihtir, onu araştırmak cihattır, onu talep etmek Allah’a yakınlıktır, onun için gayret göstermek sadakadır, onu öğrenmek oruç ve gece namazına denktir, ona olan ihtiyaç, yemek ve içmeğe olan ihtiyaçtan daha fazladır” (İbn Kayyım)

Aziz müminler!

Doğru istikamette olmanın bir diğer olmazsa olmaz şartı, riyakârlıktan sakınmak ve İhlas sahibi olmaktır. Riyakârlık kişinin niyetinde meydana gelen bir bozukluktur. Kişinin doğru bir yolda olması ancak, samimi ve ihlâslı olmakla mümkündür. Doğru bir Müslüman olmanın gereklerinden biri de, bütün işlerde ifrat ve tefritten yani her yönlü aşırılıktan sakınmaktır. Bu nedenledir ki, Resulüllah (s.a.v.) bize istikameti emrederken : ”Dosdoğru ve ölçülü olunuz” diye tavsiyede bulunmuştur.

Değerli Müslümanlar!

İnsanın doğru yolu bulmasına yardım eden en temel kaynağımız hiç şüphesiz Allah’ın kitabı Kur’an’dır. Cenab-ı Hakk şöyle buyurur : ”Şüphesiz ki bu Kur’an, en doğru yola iletir, salih amel işleyen müminlere, kendileri için büyük bir mükâfat olduğunu müjdeler”. (İsrâ, 9) ” O kitab, herkes için sizden istikametli olmak isteyenler için bir öğüttür”, (Tekvir, 27-28) Kur’an-ı Kerim bütün insanlık için bir hidayettir; dosdoğru yolu gösteren kitaptır. Bu kitaptan ancak, Kur’an’ı yön tayin edici kabul edip Kur’an’ın gösterdiği istikamette gidenler faydalanır. Ne mutlu sağlam bir kulp olan Kur’an’ın gösterdiği istikametinde hayatını tanzim edenlere!

Ne mutlu sünnete uyanlara!

IGMG İrşad Başkanlığı

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com