CUMA HUTBESİ

Hutbe – Hacc sevabı kazandıran Umre: Ramazan Ayı umresi

25 Ağustos 2006

Muhterem kardeşlerim,

Adına küçük hac da denilen umre ibadeti, Allah’ın yeryüzündeki evi, Ka’bey’i ziyaret ve tavaf ederek yapılan mühim bir ibadettir. Cenab-ı Hakk’ın Kur’an’ında “Haccı ve umreyi Allah için tam yapın.” (Bakara Suresi: 196) ayetinde ifadesini bulan umre ibadeti, Hanefi ve Maliki mezheplerinde sünnet-i müekkede, Şafii ve Hanbelî mezheplerine göre ise, hac gibi farz bir ibadettir. Hali, vakti ve durumu müsait olan kardeşlerimizin ya hac ibadetiyle ya da müstakil olarak ömürde en az bir defa umre yapmaları Rabbimizin talebi olan güzel amellerdendir.

Hac ibadeti sadece hac mevsiminde yapılabildiği halde, ramazan bayramının ilk günü ile kurban bayramının dört gününün haricinde her zaman umre yapılabilir. Umre esas itibariyle, Kâbe’yi tavaf (etrafında yedi defa dönmek) ve Safa ile Merve tepeleri arasında yedi defa sa’y yapmak(koşmak)tır. Hacda olduğu gibi; Müzdelife’ye gitmek, Arafat’ta vakfe yapmak, Mina’da şeytan taşlamak umrede yoktur.

Muhterem kardeşlerim,

Umre ibadeti başlı başına bir ibadet olduğu için diğer ibadetlerde olduğu gibi,

Umre ibadetinin fazileti hakkında da Efendimiz (as)’dan birçok hadis-i şerif nakledilmiştir. Bu mübarek Peygamber sözlerinden bazılarını dikkatlerinize sunmak istiyorum: Peygamber Efendimiz (as) buyuruyor ki:

“Umre ibadeti, daha sonraki bir umreye kadar işlenecek günahlara kefarettir. Mebrûr haccın karşılığı ise, ancak cennettir. “ (Buhârî, Müslim, Tirmizî, Nesâî, İbni Mâce).

Hac ve Umreyi beraber yapınız çünkü Hac ve Umre günahları ve fakirliği giderir. Tıpkı demir, altın ve gümüşün kir ve pasını körüğün giderdiği gibi… Kabul edilmiş haccın sevâbı ise ancak Cennettir.“ (Nesâî)

Her zaman önderimiz olan Efendimiz hayatında iken umreler yaparak aynı zamanda fiili olarak ta bize örnek olmuştur. İbn Abbas (ra) Efendimiz (as)’ın umreleri hakkında şöyle buyurmuştur: Rasûlullah (s.a.v.) dört defa umre yaptı; Hudeybiye umresi, bir sonraki yıl kaza umresi, ciraneden yaptığı umre, son olarak ta veda haccıyla beraber yaptığı umre.“ (İbn Mâce)

Değerli kardeşlerim,

Umre hakkında yukarıdaki hadislerin yanında bir hadis daha var ki, umre, yapıldığı zamanın ehemmiyetine göre bir başka değer ve fazilet kazanıyor. Yine İbn Abbas (ra)’dan rivayet edilen ve Kütüb-ü Sitte’nin (büyük temel altı hadis kitabımız) hemen hepsinde yer alan bir hadis-i şerifinde, bakınız Peygamber Efendimiz (as) ne buyuruyor: “Ramazan ayında yapılan umre, tam bir hac sayılır, yahut da benimle birlikte yapılmış bir haccın yerini tutar.” (Buhârî, Müslim, Tirmizî, Ebû Dâvûd, Nesâî, İbni Mâce) Evet bu sahih hadisin ifadesine göre, Ramazanda yapılan bir umre, hac sevabına ve Peygamber Efendimizle beraber yapılan umre sevabına denk oluyor. Bu müjde dolu hadisin bereketine kavuşan müminlere ne mutlu! O insanlar ne kutlu ve mübarek insanlardır!

Aziz kardeşlerim,

Her zaman ve hayatın her sahasında Müslümanların maslahatı için kurulmuş ve aynı gaye ve hedefle faaliyetlerini sürdüren Teşkilatımız, her sene olduğu gibi bu sene de, kardeşlerimizin hac ve Peygamber Efendimizle umre yapmışçasına sevap kazanmalarına vesile olmak için Ramazan ayı Umre programlarını hazırlamış bulunmaktadır. Şu anda iki program halinde kardeşlerimizin hizmetlerine sunulmuş olan Ramazan ayı umre programlarımıza kayıtlar devam etmektedir. İsteyen kardeşlerimiz, kendilerine sunulan bu alternatiflerden birisini seçebilirler. İsterlerse 23.09.2006 tarihinden, 24.10.2006 tarihine kadar tam bir ay, isterlerse Ramazan ayının son iki haftası yani 09.10.2006 tarihinden 24.10.2006 tarihine kadar tam iki hafta, mukaddes topraklarda; Beytullah’ta ve nurlu şehir Medine’de Efendimiz (as)’ın mescidinde, O’na misafir ve komşu olarak zamanlarını bereketlendirebilirler. Hem Ramazan ve Oruç ayının sevap ve faziletinden hem de umrenin fazilet ve bereketinden nasiplenerek tam bir hac sevabı elde edebilirler. Bu mukaddes yolculuğun şanslı seyyahlarını, şimdiden tebrik eder ve de hali, vakti ve durumu müsait olan kardeşlerimizin, Ramazan ayında umre yapmalarını canı gönülden arzu ederiz.

Rabbimiz Zülcelal ve’l Kemal Hz.leri bütün Ümmet-i Muhammed’e böyle kutlu ve mübarek yolculuklar nasip eylesin inşaallah”¦

IGMG İrşad Başkanlığı

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com