CUMA HUTBESİ

Hutbe – Her tür zinadan uzak durmak

23 Eylül 2011

Muhterem Müminler!

Kadın-erkek ilişkilerinde gayr-i meşru ilişkilere zemin hazırlayan her çağın kendisine has bazı vesileleri vardır. Günümüzde internet ağı da bunlardan birisidir. İnternet, bir çok yönü ile insanlara faydalı hizmetler sunmasına rağmen, kadın erkek ilişkilerinde -maalesef – zaman zaman hiç de hoş olmayan olaylara vesile olmaktadır. Önce masumane ve bir merakla başlayan görüşmeler; bir müddet sonra nefis ve şeytanın da devreye girmesiyle, nice ailelerin dağılmasına, yuvaların yıkılmasına, çoluk çocukların anasız babasız kalmalarına sebep olmaktadır.

Halbuki mukaddes dinimiz İslam, zina fiilini ve zinaya götüren her türlü yaklaşımı da günahlardan saymıştır. Nitekim Kur’an-ı Kerim’de mealen, "Zinaya yaklaşmayın! Çünkü o, çirkin, aşağı bir iş, kötü bir yoldur" (İsra Suresi, [17:32]) buyurulmuştur. Zinaya yaklaşmayın demek, zinaya götürecek sebeplerden, hareket ve işlerden sakının, yabancı kadın veya erkekleri düşünmeyin, onlarla cinsellik anlamında konuşmayın, onların seslerini şehvetle dinlemeyin, onlara şehvet niyetiyle bakmayın, demektir. Dolayısı ile zinaya sebebiyet verebilecek her türlü, söz, fiil, davranış ve tavırdan uzak olmak gerekir. Dinen evlenme yasağı bulunmayan insanların birbirleri ile olan münasebetlerine Cenab-ı Hak Kur’an’da şöyle dikkat çekmektedir: “”¦ Fuhuşların (kötülüklerin) açığına da gizlisine de yaklaşmayın..”  (En’am Suresi, [6:151]) Ayetteki açık fuhuştan maksadın zina, gizli fuhuştan maksadın da evlenilmesi helal olan kadın veya erkeğe bakmak olduğu söylenmiştir. Peygamber Efendimiz (sav) de bir hadis-i şerifte şöyle buyurmuştur: “Sizin için en çok korktuğum şey zinadır.” (El-Camiu’s Sagir, H. No: 2193).

Aziz Kardeşlerim!

Zina fiiline sebep olabilecek her vesileden uzak olmak gerekir ki, bu çirkin fiile düşme hatası yaşanmasın. Bu durumu çok iyi bilen Yüce Yaratıcımız, biz kadın ve erkeklerin haram ve helal çizgisine dikkat etmemizi istemiştir. Nur Suresi’nde Cenab-ı Allah bizlere şöyle buyurmaktadır: (Resulüm!) Mümin erkeklere, gözlerini (harama) dikmemelerini, ırzlarını da korumalarını söyle…. Mümin kadınlara da söyle: Gözlerini (harama bakmaktan) korusunlar, namus ve iffetlerini esirgesinler.” (Nur Suresi, [24:30-31])

Muhterem Müslümanlar!

Üzülerek ifade etmek gerekir son zamanlarda bir çok dini bütün, cami ve cemaate devam eden insanlarımızın arasında bile, internet faciası yaşayan ailelere şahit oluyoruz. Bundan dolayıdır ki, Müslümanlar olarak, birbirimizi uyaralım, çoluk çocuğumuza sahip çıkalım ki, Peygamber Efendimiz (sav)’in şu müjdelerine mazhar olalım. Resul-i Ekrem buyuruyor ki: “Gençligini zinadan koruyan (mümin) cennete girer.” (Beyhaki) “Siz iffetli olursanız, kadınlarınız da iffetli olur.” (Hakim) “Namusunuzu koruyun, zina etmeyin! Namusunu koruyana cennet vardır.” (Hakim) “Kötülükten korunmak için, nikahlı yaşayın ve iffetli olun!” (İbni Asakir)

IGMG İrşad Başkanlığı

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com