CUMA HUTBESİ

Hutbe – Hz.Peygamber’in aile hayatı

13 Mayıs 2005

Değerli müslümanlar!

Aile çok önemli bir kurum ve biz müslümanları bu kuruma çok değer vermek mecburiyetindeyiz. Bu münasebetle bu haftaki hutbemizde Sevgili Peygamberimizin aile hayatından bahsedeceğiz.

Bilindiği gibi bugün, insanlık için en temel bir kurum olan aile yapısı çok ciddi proplemlerle karşı karşıyadır. Oysa “Model İnsan“ Hz. Muhammed aleyhisselamın aile hayatı bilinse ve uygulansa bu olumsuzluklar yaşanmayacaktır.

Zira O’nu Kur’an, insanlık için Güzel Örnek, alemler için de rahmet olarak tanımlamaktadır.

“Andolsun ki, Resulullah’da sizin için, Allah’a ve ahiret gününe kavuşmayı umanlar ve Allah’ı çok zikredenler için güzel örnekler vardır.”(Ahzab: 21)

Kardeşlerim!

Rasul-i Ekrem, aile hayatında nazik, son derece ilkeli bir kişilik, adil bir eş, şefkatli bir babaydı. O, kendi işini kendi görürdü. Elbiselerini temizler, söküğünü kendi dikerdi. Ayakkabısını tamir eder, koyun sağar, hayat şartlarının getirdiği aile sorumlulukları paylaşırdı.

Sevgili Peygamberimiz öyle asil bir ruha sahiptiki, hizmetçiyle beraber yemek yer ve çarşıdan aldıklarını kendisi taşırdı. Bir gün satın aldığı eşyaları taşımak isteyen Ebu Hureyre’ ye:

Bir şeyi sahibinin taşıması daha uygundur” buyurarak eşyalarını kendisi taşımıştır.

Aziz kardeşlerim!

Esved Radıyallahu anh bir gün Hz. Aişe’ye: “Peygamber (s.a.v.) evinde ne yapardı?” diye sordu. Hz. Aişe: “O, Ailesinin hizmetinde bulunurdu. Namaz vakti gelince de namaza giderdi.” (Buhari, Tirmizi)

Yine bir gün Peygamberimiz (as) ev halkından ekmekle birlikte yiyeceği bir katık istedi. Onlar da:

“Evde sirkeden başka bir katık yok” dediler. Rasulullah onu getirmelerini söyledi ve “Sirke ne güzel katık” diyerek yemeğini yedi.

Ebu Hureyre diyor ki: “Rasulullah yemekte hiç bir zaman kusur aramazdı. İştahı varsa yer, canı çekmiyorsa yemezdi.”

Değerli kardeşlerim!

Peygamberimiz genellikle sabah ve ikindi namazlarından sonra mutlaka ailesini ziyaret eder, hal ve hatırlarını sorar, dertlerini dinler, gönüllerini alıcı ifadelerde bulunurdu. O’ndan incinen hiçbir aile ferdi olmamıştır.

“Müminlerin iman bakımından en mükemmeli, huyu en iyi olandır. Hayırlınız, kadınlarına karşı hayırlı olandır.” (Tirmizi) buyurmuş, sadece hanımlarına değil, onların yakınlarına da ilgi göstermiştir.

Rasulullah’ın aile hayatı deyince akla sadece onun ailesi gelmemelidir. Onun ailesinde hizmetçiler, himaye ettiği çocuklar ve torunlar ve üvey çocuklar da vardı. Bunların hiçbiri gördükleri güzel muamaleden dolayı ondan ayrılmak istememiştir.

Hz.Enes; annesi tarafından on yaşında Rasulullah’ın hizmetine verilmişti. Hz. Enes diyor ki: “Rasulullah bana yaptığım bir iş için, niçin yaptın, yapmadığım bir iş için niçin yapmadın dediğini bilmiyorum; O bana öf bile demedi.”

Zeyd b. Harise azad edildiği halde “Benim anam da O, babam da” diyerek Mute’de şehid oluncaya kadar O’nun yanından ayrılmamıştır.

Rasulullah özel vakit ayırarak aile fertleri ile toplanır ve onlara sohbet ederlerdi. Bu toplantılarda Hz. Peygamberin kıssalardan bahsedere, çeşitli bilgiler verir ve onlarla şakalaşırdı. Bu eğitimler sonucu Peygamberimiz aile fertlerini yetiştirmiş ve eşi Hz.Aişe’nin hukuk ve hadis bilgini olmasını sağlamıştır.

Efendimiz aile fertlerinin eğlenme ve dinlenme gibi ihtiyaçlarını karşılar,meşru olan eğlencelerden onları da yaralandırırdı. Bir bayram günü Habeşlilerin sergiledikleri gösterileri izlemesi için Hz.Aişe’ye bizzat yardımcı olmuş ve Hz.Aişe ile koşular yapmıştır. Torunları Hasan ve Hüseyin’le oynar ve onları kucaklayarak öpüp koklardı.

Aziz müslümanlar!

Günümüzde, İslam’la hiç bir şekilde bağdaşması mümkün olmayan töreler, gelenek ve görenekler yüzünden toplumumuzda huzursuzluklar artmıştır. Aile sorumluluğunu paylaşmayan, onlara sevgi ve şefkatle yaklaşmayan, eşine yardım etmeyi kılıbıklık sayan bir anlayışın uzaktan yakından İslam’la ilgisi yoktur. Bu yanlış anlayışların sebeb olduğu huzursuzluklardan korunmak için, hergün manası ile birlikte Kur’an’ı okumalı ve okuduklarımızı Resulullah’ın sahih sünnetinin ışığı altında hayatımıza uygulamalıyız!

Hutbemizi burada bitirirken, İslam Toplumu Milli Görüş’ün Kerpen’deki Genel Merkez meydanında yarın başlayıp iki gün sürecek olan “Ailer Günü”ne katılmanızı teşvik ediyor, ailenin sıcak ortamında tüm insanlara mutu bir hayat diliyorum…

İRŞAD BAŞKANLIÄžI

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com