CUMA HUTBESİ

Hutbe – Kadir Gecesi

28 Ekim 2005

Muhterem Kardeşlerim !

Bütün varlıkları yoktan var eden ve yarattığı her canlıyı rızıklandıran yüce Allah’ımız, senenin tüm gecelerinin içinden sadece birini, içinde Kadir Gecesi bulunmayan bin aydan daha hayırlı olarak nitelendirmiş ve o geceye “KADİR GECESİ” adını vermiştir. Ramazan ayının içinde ve bilhassa son on gününde saklı olan Kadir Gecesi’nin, Ramazan’ın 27. gecesinde bulunabileceği Resulullah’tan gelen rivayetlerle kuvvet bulmakla beraber Sevgili Peygamberimiz Kadir Gecesini Ramazan’ın son on gününde aramamızı tavsiye etmiştir. Bundan dolayıd ır ki, Ramazanın son on gecesini Kadir Gecesi bilerek bu fırsatı kaçırmamalıyız ve son derece dikkatli davranmalıyız. Peygamberimiz bu gecenin kıymet ve değerini ifade etmek için şöyle buyurmuştur. “Kim inanarak ve sevabını Allah’tan bekleyerek Kadir Gecesi’ni ihya ederse geçmiş günahları affolunur.” ( Buhârî, “Fadl-u Leyleti’l-Kadr)

Aziz Mü’minler !

Rabbimizin bu geceye kıymet yüklemesinin elbette çok büyük anlamı ve hikmetleri vardır. Çünkü, Kadir Gecesi, insanlığın yaratılış gayesini öğreten; dünya ve ahiret saadetine giden yolları gösteren Kur’an-ı Kerim’in, yer yüzünü aydınlatmaya başladığı bir gecedir. Rabbimiz, mukaddes kitabımızda ‘KADİR SURESİ’olarak isimlendirdiği bir sure vahyetmiş ve bu surede, bu mubarek gece için “bin aydan daha hayırlıdır” iltifatını yapmıştır. Gecenin önemi ve kıymetinin anlatıldığı Kadir Suresi’nde Rabbimiz şöyle buyurmaktadır: Biz, bu (ilahi kelam)ı Kadir Gecesi’nde indirdik. Bilir misin Kadir Gecesi nedir? Kadir Gecesi bin aydan hayırlıdır. O gece melekler, Rablerinin izniyle ilahi bir esinti taşıyarak bölük bölük inerler; o gece esenlik doludur, ta şafak vaktine kadar.“

Manasını sunduğumuz bu surede işaret edildiği gibi Kadir Gecesi, Kur’an’ı Kerim’in bu gecede indirilmeye başlamasından dolayı önem kazanmıştır. Ramazan ayını ve içinde bulundurduğu Kadir Gecesini en iyi bir şekilde idrak etmenin yegane yolu, Kur’ân-ı Kerîm’in eşsiz mesajlarını anlamaktan geçer. Çünkü Kur’an, merhamet sahibi olan yüce Allah’ımızın, hayat rehberi olarak insanlığa mutluluk yollarını gösteren, hakkı batıldan ayıran ilahi bir kelamıdır. Bu mübarek Kitap, dünyanın dini, sosyal ve siyasi tarihini, bilebildiğimiz başka herhangi bir olaydan daha köklü bir şekilde etkilemiştir. Diğer kutsal kitaplar başta olmak üzere, hiçbir beşeri sistem ve düşünce, insanların hayatları ve birbirini izleyen kuşaklar yolu ile bütün bir medeniyetin akışı üzerinde Kur’an mesajı kadar derin bir etki meydana getirememiştir. Bilindiği gibi Kur’an, bütün Arap Yarımada’sını etkiledi ve ömürleri savaşmakla geçen Arap kabilelerinden bir ümmet oluşturdu; yirmi-otuz yıllık kısa bir süre zarfında kendi dünya görüşünü Arabistan sınırlarının dışına taşıdı ve insanlığın tanıdığı ilk inanç toplumunu meydana getirdi. Kur’an’dan beslenen kültür, çeşitli yollar ve etkilerle Ortaçağ Avrupa’sının düşünce yapısını etkiliyerek Batı kültüründe, Rönesans’ olarak adlandırılan, bir canlılık döneminin başlamasına önayak oldu. Böylece zamanla, bilim çağı“ olarak adlandırılan, bugün içinde yaşadığımız çağın doğmasına da büyük katkıda bulundu. Bütün bunlar Kur’an mesajının yol açtığı sonuçlardır.

Aziz kardeşlerim !

Mü’minler, sonsuza kadar ışığı parlayacak olan Kur’an’ın indirildiği bu geceyi, uyanık geçirmeli ve Kur’an’a göre düşünmelidirler. Mü’minler, Kur’an’ı ruh derinliklerine varıncaya kadar anlamaya çalışmalı, yaratılış hikmetlerini kavramaya gayret etmelidirler.

Mü’minler olarak, ruhların sukun ve huzur bulduğu, ilahi rahmetin coştuğu, meleklerin, tüm alemin saadet ve selameti için duaya durduğu bu gecede, af dilemeli, gönüller kazanmalıyız; sosyal dayanışmaya büyük önem vermeliyiz Allah’ın bizlere, sonsuz lutfu ile ihsan ettiği

nimetlerinden, yakınlarımıza ve bilhassa mazlum ve mağdurlara yardımlar göndererek ikramda bulunmalıyız. Ramazan ayının başında Pakistan’da yaşanan deprem felaketinde zor duruma düşen kardeşlerimize madden ve manen destek vermeliyiz. Dünyanın bir çok yerine, özellikle müslümanların yaşadığı kriz bölgelerine, topladığı yardımları ulaştırmakta olan teşkilatımızın, Kadir Gecesi’nde geleneksel olarak yaptığı yardım kampanyasına mutlaka katılmalıyız. Bilmeliyiz ki, bu yardımlar bizlerin, Allah rızasını kazanmamızda bir vesile teşkil edecektir.

Aziz müslümanlar!

Yüce Mevla’mızdan, tuttuğumuz oruçlarımızı, yaptığımız hayır-hasenat ve tüm ibadetlerimizi kabul buyurmasını niyaz ediyor, Kadir Gecesi münasebetiyle tüm İslam alemine ve insanlığa huzur ve saadetler diliyoruz.

İGMG İRŞAD BAŞKANLIÄžI

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com