CUMA HUTBESİ

Hutbe – Kadir Gecesi

13 Ekim 2006

Muhterem kardeşlerim

İçerisinde Kadir gecesi bulunmayan bin aydan daha hayırlı olduğunu Kur’an’mızın haber verdiği ve İslâm’da en kutsal ve en faziletli gece olduğuna inandığımız bir muazzam ve mübarek gece, Kadir gecesine yaklaşmış bulunmaktayız. Önümüzdeki perşembe gününü cuma gecesine bağlayan 19/20 ekim gecesi inşaallah topyekün idrak edeceğiz, şimdiden bütün İslam alemi için hayırlar getirmesini ve bereketli kılmasını Cenab-ı Hak’tan niyaz ederiz.

Kadir gecesi, kendisi hakkında özel sure inmiş bir gecedir. Kur’an bu gecede inmeye başlamış ve İslam nurlarını ilk defa dünyaya bu geceden yaymaya başlamıştır. Bu gecenin önemini ifade eden surede Rabbimiz teala hz.leri şöyle buyurmuştur: “Doğrusu biz Kur’ân’ı Kadir gecesinde indirdik. Kadir gecesinin ne olduğunu sen bilir misin? Kadir gecesi bin aydan hayırlıdır. Melekler ve Cebrail o gecede Rablerinin izniyle her türlü iş için inerler. O gece, tanyerinin ağarmasına kadar bir esenliktir. (Kadir sûresi, 97/ 1-5)

Muhterem kardeşlerim,

Bu geceye Kadir gecesi denilmesi şeref ve kıymetinden dolayıdır. Çünkü: Kur’ân-ı Kerim bu gecede inmeye başlamış; bu gecedeki ibadet, içerisinde Kadir gecesi bulunmayan bin ayda yapılan ibadetten daha faziletlidir. Gelecek bir seneye kadar cereyan edecek olan her türlü hadiseler Allah Teâlâ’nın ezelî kaza ve takdiri ile ilgili meleklere bu gece bildirilir (Tecrîdi Sarih Tercemesi, VI, 312 ) . Bu gecede yeryüzüne Cebrail ve çok sayıda melek iner. Bu gece tanyerinin ağarmasına kadar esenliktir, her türlü kötülükten uzaktır. Yeryüzüne inen melekler uğradıkları her mü’mine selam verirler.

Kadir gecesinin hangi gece olduğu kesin olarak bilinmemekle beraber genellikle Ramazan’ın yirmi yedinci gecesinde olduğu tercih edilmiştir. Hz. Peygamber (sas): “Siz Kadir gecesini Ramazan’ın son on günü içerisindeki tek rakamlı gecelerde arayınız” buyurmuştur. (Buhârî, Leyletü’l-Kadir, 3; Müslim, Sıyam, 216) Bundan dolayıdır ki, müslüman her gece uyanık ve dikkatli olarak ibadet etmelidir. Abdullah b. Mes’ud (ra) Efendimiz’e kadir gecesi hakkında sorulduğunda: “Yıl boyunca ibadet eden Kadir gecesine isabet eder” buyurmuştur. Kadir gecesinin alameti hakkında gelen bir rivayette, Rasûlüllah (sas) efendimizin: “O gün güneş şuasız olarak doğar” buyurduğu da rivayet edilmiştir. (Müslim, Sıyam, 220) . Kadir gecesinin gizli tutulmasından maksat, mü’minlerin uyanık, dikkatli ve devamlı Allah’a ibadet ve taat içerisinde olmalarını sağlamak içindir. Onun için de mü’minler olarak bu geceyi gaflet içerisinde geçirmemeli, ibadet ve taatle değerlendirmeliyiz. Ebû Hüreyre (ra)’ın rivâyet etmiş olduğu bir hadis-i şerifte Peygamber Efendimiz (s.a.s) şöyle buyurmuştur: “Kim Kadir gecesini, faziletine inanarak ve alacağı sevabı Allah’tan bekleyerek ibadet ve taatla geçirirse geçmiş günahları bağışlanır. (Buhârî, Kadir, 1)

Muhterem kardeşlerim,

Kadir gecesinde neler yapabiliriz diye sorulacak olursa, şunları ifade edebiliriz: Kadir gecesini, namaz kılarak, Kur’ân-ı Kerim okuyarak, tevbe, istiğfâr ederek ve dua yaparak değerlendirebiliriz. Üzerinde namaz borcu olanların hiç değilse beş vakit kaza namazı kılmaları, kazası yoksa nafile namaz kılmaları, güzel olur. Gerçi kaza borcu olanlar da nafile namaz kılabilirler.. Büyük müctehid imamlarımızdan Süfyan-ı Sevrî (rhm): “Kadir gecesi dua ve istiğfar etmek namazdan sevimlidir. Kur’ân okuyup sonra dua etmek daha güzeldir.” (Tecrid-i Sarih Tercemesi, VI, 313) demiştir. Hz. Aişe (ra) validemiz, Rasûlüllah (sav) efendimiz’e: “Kadir gecesine rastlarsam nasıl dua edeyim?” diye sormuş, Efendimiz (as): “Allahümme inneke afüvvün tühıbbü’l-afve fa’fu annî: Allah’ım sen çok affedicisin, affi seversin, beni affet.” diye dua et,“ buyurmuşlardır. (Tecrîd-i Sarih Tercemesi, VI, 314).

Bu bedeni ibadetlerin yanında, Kadir gecesine yaklaşılan bu günlerde mali ibadetlerimizle de Kadir gecesine hazırlanmamız gerekir. İşte bu manada geleneksel olarak her sene Kadir gecesinde yapmış olduğumuz, “Mağdur ve Mazlumlarla Dayanışma Kampanyamız“a iştirak etmeli ve ihtiyaç içerisindeki kardeşlerimizin imdadına hem dualarımızla hem de mali yardımlarımızla ulaşmalıyız.

Hutbemizi noktalarken tekrar bütün Ümet-i Muhammed’in Kadir Gecelerini tebrik eder, Kadir gecesinde, kadiri idrak eden müminlerden kılmasını Cenab-ı Hak’tan niyaz ederiz.

IGMG İrşad Başkanlığı

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com