CUMA HUTBESİ

Hutbe – Kulu Allah’a bağlayan ibadet: Namaz

24 Mart 2006

Mübarek kitabımız Kur’an, kainattaki en değerli varlık olan insanın yaratılış hikmetini en güzel bir şekilde açıklamaktadır. Yüce Rabbimiz bu hususu Zâriyât sûresinin 56. âyetinde açıklamakta ve “Ben cinleri ve insanları, ancak bana kulluk etsinler diye yarattım” buyurmaktadır. Allah’a kulluğun nasıl yapılacağı, ise, yine Kitab ve sünnetle bizlere bildirilmiştir. Şu bir gerçek ki, İslam Dini’nde inanılması zaruri olan inanç esaslarına, imandan sonra, inananların öncelikle sorumlu tutulduğu ibadet, namaz ibadetidir.

Namaz, hikmeti kavrandığında ve bilinçli bir şekilde yerine getirildiğinde, insanı, dünyadaki hazların en zirve noktasına ulaştıran bir ibadettir. Çünkü namaz, kulun, hayatı bir an durdurup, araya hiç bir vasıta girmeksizin Allah’la başbaşa kaldığı ve O’na kavuştuğu bir andır.

Başdöndürücü bir hızla akıp giden ve her saniye bitmekte olan maddi hayat, insanı yaratılış gayesinden uzaklaştırırken, Namaz, insanı yeniden asli gayesi olan kulluk görevine döndürür ve onu Allah’a bağlar.

Bir an için bütün tefekkürümüzü şu sorulara cevap aramaya yoğunlaştıralım: Acaba insanın şu dünyada en büyük arzusu ne olabilir? İnsanın kalbindeki ve beynindeki fırtınaları ne dindirebilir? Herhalde, her insanın bu dünyadaki en büyük arzusu, huzurlu ve mutlu olmaktır; iç fırtınalarını mutmain bir kalple sükûnete erdirmektir. Çünkü insan her daim felaketler ve çeşitli zorluklarla karşı karşıyadır; onu, nefsin azgın istekleri dünyevi ihtirasa sevkeder; şehvete esir eder, meşru olmayan yollara düşürür; insan bu yanlışlıkları yaptıkça adeta zevke tapar bir varlık haline gelir. Böyle bir durumda hiç bir zaman gerçek huzuru ve mutluluğu yakalayamaz; mutmain olamaz.

Değerli Müslümanlar!

Bu sıraladığımız sorunların en gerçekçi çözümünü, kendisinden geldiğimizi ve yine kendisine döneceğimizi bize bildiren Yüce Allah, Mübarek kitabı Kur’an’ın’da şöyle buyurarak haber veriyor: “Dikkat edin, kalpler ancak Allah’ın zikriyle tatmin olur (doyar, huzur bulur) .” (Ra’d sûresi, ayet: 28.)

Bundan şunu anlıyoruz ki: Kim Allah’ı zikretmez ve O’na yönelmezse dünyada dar bir geçim, sıkıntılı bir hayat, mutsuz bir yaşantı vardır. Zikretmeyenler, zikirden yüz çevirenler ebedî açlığa, doyumsuzluğa, mutsuzluğa, sıkıntılı bir hayata ve yalnızlığa mahkûmdurlar. İşte bundan dolayıdır ki, Yüce Rabbimiz bu hususta da şu uyarıda bulunuyor: “Kim de benim zikrimden yüz çevirirse, artık onun için sıkıntılı bir geçim vardır ve bizonu Kıyamet günü kör olarak haşredeceğiz (mahşere getireceğiz)“. (Taha sûresi: 20-24.)

Aziz Müslümanlar!

Namaz, adeta tek başına Allah’a kulluğun bütün yönlerini kapsaması itibariyle aynı zamanda en büyük zikir ve Allah’ı unutmama ibadetidir. Bundan dolayı da hiç bir zaman terk ve te’hire bırakılmamalıdır. Hayatın meşgaleleri, bizleri namazdan alıkoymamalıdır. Ne yazık ki, günümüz Müslümanları, böyle bir tehlike ile karşı karşıyadır. Bilinmelidir ki, namazsızlık, bilinçsizliğe, bilinçsizlik, yozlaşmaya, yozlaşma, dinden soğumaya, dinden soğuma, Allah’tan uzaklaşmaya sebep olur ki, bu felaketlerin en büyüğüdür. Kur’an’da mevcut birçok ayette, Allah’ı zikretmek demek olan namazın, kılınması emrediliyor. Çünkü namaz dinin direğidir; çünkü namaz, kulluğun bütün unsurlarını bünyesinde bulundurmaktadır. Namaz, hazırlığından tutunuz da, sonundaki selâma kadar her bir rüknü, zikirdir. Namazda yapılan Tekbir, Kıyam, Kıraat, Sübhâneke, Fatiha Sûresi, akabinde okunan ayetler,  Rükû’ ve Secdeler, tesbihler ve salavatlar, dualar kulu sürekli Allah’la beraber kılar. Allah’la beraber olan, hangi şartta olursa olsun kendini emniyette hisseder. Mümin, namaz kılmak suretiyle kalbine Allah sevgisini yerleştirir, O’nu kalpte devamlı hatırlar ve âyetlerini düşünür, bu da Allah’tan kopmamaya vesile olur.

Netice itibarı ile değerli kardeşlerim, namaz, kalplerin huzur bulacağı en kıymetli en büyük zikirdir. Hutbemizi, bu hususlara dikkat çeken Kur’an ayetleri ile bitirelim: “Gerçekten Ben, Ben Allah’ım. Ben’den başka ilâh yoktur; şu halde bana itaat et ve Beni zikretmek için dosdoğru namaz kıl.” (Taha sûresi, 14.)“Doğrusu namaz kötü ve iğrenç şeylerden alıkoyar, Allah’ın zikri ise en büyüktür.” (Abkebut sûresi, 29/45.)

IGMG İrşad Başkanlığı

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com