CUMA HUTBESİ

Hutbe – Umre Mevsimi Yaklaşıyor

23 Ocak 2009

Muhterem kardeşlerim,

Kur’an-ı Kerim’de  “Haccı ve umreyi Allah için tam yapın.” [2:196] ayetinde ifadesini bulan umre ibadeti, Hanefi ve Maliki mezheplerinde sünnet-i müekkede, Şafii ve Hanbelî mezheplerinde  ise, aynen hac gibi farz olan bir ibadettir. Yani hali, vakti ve durumu müsait olan kardeşlerimizin ömürlerinde en az bir defa umre yapmaları, Rabbimizin arzusu  olan güzel amellerdendir. Umre ibadeti son derece faziletli bir ibadettir. Onun fazileti hakkında Efendimiz (sav)’dan birçok hadis-i şerif rivayet edilmiştir. Bu mübarek Peygamber sözlerinden bazıları şunlardır: "Umre ibadeti, daha sonraki bir umreye kadar işlenecek günahlara kefârettir. Mebrûr haccın karşılığı ise, ancak cennettir.” (Buhârî, Müslim, Tirmizî, Nesâî, İbni Mâce). “Hac ve Umreyi beraber yapınız; çünkü Hac ve Umre günahları ve fakirliği giderir. Tıpkı demir, altın ve gümüşün kir ve pasını körüğün giderdiği gibi… Kabul edilmiş haccın sevâbı ise ancak Cennettir.” (Nesâî) Efendimiz (sav)’ın bizzat kendisi de hayatında iken umreler yapmış ve  bize örnek olmuştur.

Değerli kardeşlerim,

Umre ibadeti yılın her mevsiminde yapılabilir. Ancak bazı zamanlarda yapılan umrelerin değer ve fazileti daha üstündür. Ramazan ayında yapılacak umre bu zamanların başında gelir ki, Peygamber Efendimiz (sav) şöyle buyurmuştur: "Ramazan ayında yapılan umre, tam bir hac sayılır, yahut da benimle birlikte yapılmış bir haccın yerini tutar.” (Kütüb-ü Sitte) Diğer taraftan hem hac ibadeti hem de umre ibadeti, İslam nurunun parlamaya, Kur’an ışığının yeryüzünü aydınlatmaya başladığı, "Hak" mücadelesinin safha safha sürdürüldüğü ve zaferlere ulaşıldığı, mukaddes toprakların ve mübarek iklimin manevi havasının buram buram teneffüs edilmesine vesile olması sebebiyle de, tam bir eğitim yolculuğudur. Bilhassa genç dimağlara din, iman ve peygamber sevgisinin ve bilincinin tatbiki olarak öğretilmesi, bizzat vahyin merkezinde, Ka’be’de ve Ravza-i Mutahhara’da gerçekleşecek hac ve umre ibadetleri vesilesi ile çok daha kolay ve verimli olur.

Aziz kardeşlerim,

Bu sebepledir ki, teşkilatımız, özellikle gençliğimizin dini eğitimine vermiş olduğu ehemmiyet sebebiyle okulların hemen her tatil dönemini ve yaz tatili mevsimini kaplayacak şekilde çok seçenekli umre programları hazırlamış bulunmaktadır. Ana-babalar olarak gençliğimizin bilinçli birer Müslüman olarak yetişmesini istiyorsak, umre ibadeti tam bu bilinç eğitiminin yapılacağı mekân ve makamdır. Onun için de kardeşlerimiz kendileri için hazırlanmış olan bu alternatifleri değerlendirmeliler; gençlerimizi ve cemaatimizi Ka’be ile, Efendimiz (sav)’la buluşturmalılar ve ilham direkt olarak o mübarek mekanlarda elde etmelerine imkan hazırlamalılar. Bu senenin umre mevsimi girmiş olması sebebiyle de şimdiden kardeşlerimiz hazırlıklarını yapmalı, bölge idarecilerimiz de kontenjan ve potansiyel umreci listelerini hemen hazırlayarak Genel Merkezimizin Hac ve Umre Organizesi`ne bildirmeliler. Hutbemizi konu ile alakalı bir hadis-i şerif mealiyle bitirirken bütün kardeşlerimize makbul umre ibadetleri nasip etmesini Cenab-ı Hak’tan niyaz ediyoruz. Peygamber Efendimiz (sav) buyuruyorlar ki: “Kim Ka’beyi ziyaret eder de cinsel isteklerinden ve dili ile zarar vermekten sakınırsa, anasından doğduğu günkü gibi tertemiz olur ve geriye döner.” (Buhari ve Müslim)

 

IGMG İrşad Başkanlığı

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com