CUMA HUTBESİ

Hutbe – Umre Ziyaretinin Fazileti

11 Mart 2011

Muhterem Müminler!

Bazı alimlerimizce farz olduğu bildirilen Umre ibadeti, kendisine “Küçük Hac” diye de isim verilen bir mübarek ibadettir. Sözlükte, “ziyaret etmek” manasına gelen Umre, Fıkıh di­linde “Ka’be’yi tavaf etmek, Safa ile Merve arasında sa’y etmek”ten ibarettir. Farz olan hacca, Haccı Ekber (büyük hac) denildiği gibi, umreye de Haccı Asgar (küçük hac) denir. Cenab-ı Hak, Kur’an-ı Kerim’inde: “Haccı ve umreyi Allah için tam yapın.” (Bakara Suresi, [2:196]) buyurmuş ve Hacc ile Umreyi beraberce zikretmiş ve yapılacak hac ve umrenin, sadece Allah rızası için yapılmasının gereğine işaret buyurmuştur. Peygamber Efendimiz (sav) de Hacc ve Umre ibadetlerine teşvik buyurduğu iki mübarek sözünde şöyle buyurmuştur: "Umre ibadeti, daha sonraki bir umreye kadar işlenecek günahlara kefârettir. Mebrûr haccın karşılığı ise, ancak cennettir." (Buhârî, Umre 1; Müslim, Hac 437) "Ramazan ayında yapılan umre, tam bir hac sayılır, yahut da benimle birlikte yapılmış bir haccın yerini tutar." (Buhârî, Umre 4; Müslim, Hac 221)

Değerli Müminler!

Umre ibadeti, Hac ibadetinden daha farklı olarak daha geniş bir zaman diliminde yapılan bir ibadettir. Umre niyeti ile bu hayırlı yola çıkmak, maddi ve manevi hayatımızı yeniden gözden geçirmemize, mukaddes mekânları ziyaret etmemize imkan sağlar. Ayrıca Sevgili Peygamberimizi ziyaret etme imkânına kavuşuruz ki, Efendimiz (sas), bir hadis-i şeriflerinde şöyle buyurmaktadır: “Beni vefatımdan sonra ziyaret eden, hayatımda ziyaret etmiş gibidir.” (Dârekutnî, II, 278) Umre ibadeti, müstakil bir ibadet olduğu için, kendi adımıza gerçekleştirebileceğimiz gibi Umre’ye güç yetiremeyen veya vefat etmiş olan anne ve babamız veya bir başkası için de gerçekleştirilebilir. Sevgili Peygamberimiz (sav)’e bir sahabe, “Babam çok yaşlıdır. Ne hac, ne umre yapabilir, ne de sefere çıkabilir. (Ne emir buyurursunuz?)” dedi. Hz. Peygamber (sav) de: "O halde babanın yerine sen haccet ve umre yap!" buyurdu.” (Ebû Dâvûd, Menâsik 25)

Aziz Kardeşlerim!

Yarım asra yaklaşan bir hac tecrübesine sahip olan Teşkilatımız, Umre ibadetinin edasında da kardeşlerimize yardımcı olmayı sürdürmektedir. İlkbaharın bu ilk günlerinden itibaren, hac mevsimine kadar devam edecek çeşitli program çerçevesinde, bu hizmetlerden yararlanabilirler. Teşkilat olarak hem hac hem de umre ibadetini, bir ibadet olarak eda ettirmenin yanında, aynı zamanda bir irşad ve eğitim dönemi olarak telakki etmekteyiz. Bundan dolayı da bilhassa gençlerin Umre ibadetine yönlendirilmesi ve teşvik edilmesini hem ana-babalarından hem de idarecilerimizden beklemekteyiz. Onlardan, gençlerin mukaddes topraklara gelerek, İslam’ın geldiği, yaşandığı ve yayıldığı iklimi görmelerine, ebedi ve ezeli mürşidleri Peygamber Efendimiz (sav)’i ziyaret etmelerine vesile olmalarını istemekteyiz. Yeryüzünde Allah’ın evi olan, Ka’be’yi ziyaret etmelerini, insanlığın tövbesinin kabul edilip, nefsin terbiye edildiği ve şeytanın daha da alçak hale getirildiği, İslam Tarihi’nin en önemli olaylarının cereyan ettiği tarihi mekanları gezerek, adeta şarj olmuş olarak dönmelerine imkan sağlamalıyız. Öyle ise “Haydin Umre ile Peygamberimizi Ziyaret Etmeye”

IGMG İrşad Başkanlığı          

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com