CUMA HUTBESİ

Hutbe – Vahyin rehberliğinde yaşamak

23 Aralık 2005

Muhterem kardeşlerim!

İnsanlara ve cinlere yol gösterici olarak ilahi vahyi gönderen ve onlardan bu ilahi mesaja uygun bir hayat yaşamalarını isteyen Yüce Rabbimiz Ben, cinleri ve insanları ancak bana ibadet etsinler diye yarattım.” (Zariyat Suresi: 56) “Gerçek şu ki bu Kur’ân, insanları en doğru ve en sağlam yola iletir ve dürüst ve erdemli davranışlar ortaya koyan müminlere büyük bir mükafat olduğunu müjdeler.” (İsra Suresi: 9) buyurmaktadır.

Okuduğum bu ayetler gibi Kur’an’da uyarıcı bir çok ayet bulunmakta ve Yüce Rabbimiz, kullarından, sonradan pişmanlık duymasınlar diye, kendisinden bir an dahi gafil olmamalarını ve şeytanın oyununa gelmemelerini istemektedir.

Rabbimiz Zuhruf Suresinin 36 ila 39. ayetlerinde de şöyle buyuruyor: Her kim, Rahman olan Allah’ın zikrinden yüz çevirirse, biz ona bir şeytan musallat ederiz. Artık o şeytan, onun yakın dostudur. Şüphesiz ki bu şeytanlar, onları yoldan çıkarırlar. Onlar da kendilerinin doğru yolda olduklarını sanırlar. Nihayet kıyamet günü bize gelince, arkadaşına: ‘Keşke seninle benim aramda doğu ile batı arasındaki kadar bir uzaklık olsaydı. Sen ne kötü arkadaşmışsın!’ der. Onlara: ‘Bugün pişmanlık duymanız, size hiçbir fayda sağlamayacaktır. Çünkü siz zulmettiniz. Şimdi de azabınızı birbirinizle paylaşınız !’ denir.”

Değerli müslümanlar !

Biz kullar, zaafları olan varlıklarız. Öfkelenir, sinirlenir, üzülür, sevinir, ağlar ve güleriz. Arzularımız vardır; bazen onlara sınır koyamayız. Halbuki hayat kısadır ve adeta göz açıp kapanacak bir sürede geçip gidiverir de, farkına bile varamayız. Dünya ahiretin tarlası”dır, gerçeğini unuturuz. Hiç hatırdan çıkarmayalım ! Nefsimizin ölçüsüz isteklerinin önüne geçemez; vahyin ışığında sünnetin ölçülerine göre yaşayamaz isek kendimizi aldatmış oluruz.

Hutbemizi Peygamberimizin şu uyarıcı hadisleri ile bitiriyorum!

Efendimiz (as) buyuruyorlar ki: “Bana altı şey hakkında özünüzden te’minat verin, ben de size Cenneti te’min edeyim: Söylediğiniz zaman doğru söyleyin, va’ad ettiğiniz vakit (va’dinizi) yerine getirin, size bir şey emniyet edilince (onu) koruyun, iffetinizi muhâfaza edin, gözlerinizi (haram olan şeylerden) sakının, ellerinizi (dinen haram olan şeylerden) çekin.“ (Ahmet b. Hanbel, ibni Hibban, Beyhaki Ibadete bin Samitten r.a.).

“(Şu) yedi yok edici kötülükten kaçının: Allah’a ortak koşmaktan (şirk), Sihir yapmaktan, Allah’ın haram kıldığı canı haksız yere öldürmekten, Faiz almaktan, Yetim malı yemekten, Hak yolunda mücadeleden kaçmaktan, Zinâdan habersiz evli ve namuslu mü’mine kadınlara iftira etmekten.”(Ebu Hureyre rivayet etmiştir)

Beş şey gelmeden önce beş şeyin kıymetini biliniz: Hastalanmadan önce sıhhatin, Ölmeden önce hayatın, Meşgul olmadan önce zamanın, İhtiyarlamadan önce gençliğin, Fakirleşmeden önce zenginliğin kıymetini (biliniz).”(Ahmet b. Hanbel, Beyhaki, Hakim, Ebu Naim, Suyuti 78).

IGMG İRŞAD BAŞKANLIÄžI

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com