CUMA HUTBESİ

Hutbe – Yardımlaşma ve kurban

21 Ekim 2011

Muhterem Kardeşlerim!

İnsanoğlunun bütün işlerini kendisinin görmesi ve ihtiyaçlarını bir başkasına muhtaç olmadan kendisinin karşılaması mümkün değildir. Mutlaka bir başkasının yardımına ve desteğine ihtiyacı vardır. Bundan dolayı da dinimizin temel değerlerinden bir tanesi de “İyilik ve (Allah’ın yasaklarından) sakınma üzerinde yardımlaşın, günah ve düşmanlık üzerine yardımlaşmayın” (Maide Suresi, [5:2]) ayetinde olduğu gibi, meşru çerçevede hem Müslümanlar hem de gayr-i müslimler arasında yardımlaşma esasını yaygın hale getirmektir. Yukardaki ayet, yardımlaşmanın çerçevesini de çiziyor. Buna göre Müslüman; kardeşliği pekiştirecek, birliği sağlayacak, ülfet ve muhabbeti artıracak, sıkıntıları yok edecek, insanlar arası eşitliğe yardımcı olacak her hayırlı işte birbirine yardımcı olacak, buna karşılık, günaha, düşmanlığa, buğuza, kine, hasede ve çatışmaya sebep olacak  konularda bir başkasına destek vermeyecektir. İşte bu noktada mali açıdan muhtaç olan insanlara infak etmek hadisesi gündeme geliyor ki, Rabbimiz,Onlar, bollukta da, darlıkta da infak edenler, öfkelerini yenenler ve insanlar (daki haklarin)dan bağışlama ile (vaz) geçenlerdir. Allah, iyilik yapanları sever” (Al-i İmran, [3:134]) ayetinde böyle yapan kullarını övüyor ve infaka teşvik ediyor.

 

Muhterem Müminler!

Yardımlaşma konusunda da en büyük örneğimiz olan Peygamber Efendimiz (sav) de bizleri uyararak çarpıcı ifadelerle şöyle buyuruyor: Birbirinizle hasetleşmeyiniz. Almayacağınız bir malın fiyatını müşteri kızıştırmak için artırmayınız. Birbirinize kin ve nefret beslemeyiniz. Birbirinize darılıp yüz çevirmeyiniz. Birinizin satışı üzerine başka biriniz satış yapmasın. Ey Allah’ın kulları, böylelikle kardeş olunuz. Müslüman, Müslüman’ın kardeşidir. Ona zulüm ve haksızlık yapmaz, yardımı kesmez ve onu hakir görmez. -Peygamberimiz üç defa göğsüne işaret ederek buyurdular ki ‘Takvâ buradadır, Takvâ buradadır, Takvâ buradadır!’ Müslüman kardeşini hor ve hakir görmesi, bir kimseye şer olarak yeter. Her Müslüman’ın kanı, malı ve ırzı, başka Müslüman’a haramdır.” (Riyazu’s Salihin) “Müslüman Müslüman’ın kardeşidir. Ona zulmetmez, onu (düşmanına) teslim  etmez. Kim, (mümin) kardeşinin bir ihtiyacını giderirse Allah da onun bir ihtiyacını giderir. Kim Müslüman’ı bir sıkıntıdan kurtarırsa, bu sebeple Allah da onu kıyamet günü sıkıntılarının birinden kurtarır. Kim bir Müslümanı(n kusurunu) örterse, Allah da Kıyamet günü onu(n kusurunu) örter.”  (Buhârî, Müslim)

Aziz Kardeşlerim!

Mali olarak yerine getirmemiz istenilen zekat, fıtra ve infakların bizim tarafımızdan eda edilmesinin hikmetlerinin başında da yine bu yardımlaşma esası gelmektedir. Yılda bir defa hali, vakti ve mali durumu müsait olan bir Müslüman’ın Kurban Bayramı günlerinde kesmiş oldukları kurban ibadeti de bu yardımlaşma prensibinin bir başka tezahürüdür. Nitekim Cenab-ı Hak, Biz, büyük baş hayvanları da sizin için Allah’ın (dininin) işaretlerinden (kurban) kıldık. Onlarda sizin için hayır vardır. Şu halde onlar, ayakları üzerine dururken üzerlerine Allah’ın ismini anınız (ve kurban ediniz). Yan üstü yere düştüklerinde ise, artık (canı çıktığında) onlardan hem kendiniz yeyin, hem de ihtiyacını gizleyen-gizlemeyen fakirlere yedirin. İşte bu hayvanları biz, şükredesiniz diye sizin istifadenize verdik.” (Hac, [22:36]) ayetinde buna işaret buyurmuştur. Kurban ibadeti, yılda bir gün ihtiyaç içindeki insanlara ziyafet vermekten öte, yardımlaşma prensibinin evrensel hale getirilmesi çabasıdır. Bugün küçülen dünyada, büyüyen devlet ve sivil kurumlar eliyle yapılan kurban organizeleri bunu gerçekleştirecektir, diye inanıyoruz. Bu anlamda çok güçlü bir hizmet ağı ile kurban organizesi yapan Hasene Yardım Derneğimiz, bilhassa teşkilat mensubu kardeşlerimizin kurbanlarını kesme konusunda üzerine aldığı emaneti – inşaallah – elliden fazla ülkede bihakkın yerine getirecek bütün alt yapı çalışmalarını yapmış bulunmaktadır.  Geriye sadece yapılan bu hayırlı organizeye katkıda bulunacak kardeşlerimize ulaşma konusu kalıyor ki, onu da – inşaallah – siz kardeşlerimizin özverili gayretleriyle  yapılacağını umuyoruz.

IGMG İrşad Başkanlığı

 

[supsystic-social-sharing id="1"]
PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com