CUMA HUTBESİ

Hutbe – Yeni yıl, yeni fırsat

30 Aralık 2011

Muhterem Müslümanlar,

Cenab-ı Hak, Asr Suresi’nde Asra and olsun ki! İnsan gerçekten ziyan içindedir. Bundan ancak iman edip iyi ameller işleyenler, birbirlerine hakkı ve sabrı tavsiye edenler müstesnadır.” (Asr Suresi, [103:1-3]) diye buyurmuştur. Böylece bütün dikkatimizi zamana ve  zamanı iyi kullanmamıza çekmiştir.

Muhterem Mü’minler,

Bugün yine ömür sermayemizden bir sayfanın daha azaldığı günün arafesindeyiz. Geride bıraktığımız bir sene içinde birçok sevindirici ve üzücü olaya şahit olduk. Bir taraftan bilhassa İslam alemindeki savaş ve sorunlar devam ederken, diğer tafartan da yine bu coğrafyadaki değişimler dünya kamoyundaki negatif İslam algısıyla ilgili soru işaretleri oluşturdu. Müslümanlar, yaşanan bu değişimlerle, nerede olurlarsa olsunlar, barış ve adaletin hakim olduğu toplumlar içinde yaşamak istediklerini ortaya koydular.  

Öte yandan hem Almanya, Hollanda ve Fransa gibi ülkelerde göçmenlere ve bizzat camilere karşı fiili saldırılar devam etmekte, hem de Avrupa’daki Müslümanlar aşırılıkla ve toplumsal konular karşısında ilgisiz kalmakla suçlanmaktadırlar. Halbuki cami ve cemiyetlerimizin çalışmaları adalet ve hürriyet üzerine bina edilmiş bir hayatı, Müslümanca yaşamayı ve herkesin huzur içinde yaşadığı bir toplum oluşturmayı hedeflemektedir. Bunun için büyük- küçük, yaşlı-genç demeden, bütün cemaatimiz canı gönülden çalışmaktadır. Böylece, inancımızın bir gereği olarak, içinde yaşadığımız topluma ve insanımıza azami derecede faydalı olmaya çalışıyoruz – ve çalışmalıyız. Hayatımız ve faaliyetlerimizle iyiliğe teşvik eden, kötülüklerden koruyan, “Birbirlerine hakkı ve sabrı tavsiye edenler”den olmalıyız. Bu minvalde çaba sarfeden ve çalışmalarımıza maddi-manevi katkıda bulunan bütün kardeşlerimizden Allah razı olsun.   

Değerli Kardeşlerim,

Peygamber Efendimiz (as) şöyle buyurmuştur: “Kıyamet günü kişi tüm yaptıklarından sorgulanıp hesaba çekilmedikçe, mahşer yerinden ayrılamayacaktır.” (Tirmizi, Kıyamet, 1) Bizler de bir yıl bitip, yeni bir yıla girdiğimiz bu günlerde, hayatımıza yeniden çeki düzen vermenin hazırlığını yapalım. Şu ibret dolu Kur’an ayetinin mesajı ile ömrümüzün geriye kalan kısmını hayır ve bereketlerle geçirmemizi Cenab-ı Hak’tan niyaz edelim ve bu gayret içinde olalım. Rabbimiz buyuruyor ki: “Ey iman edenler! “¦ herkes, yarın için önceden ne göndermiş olduğuna baksın”¦” (Haşr Suresi, [59:18])

IGMG İrşad Başkanlığı

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com