CUMA HUTBESİ

Hutbe – Zekatın toplanması ve dağıtılması

12 Ağustos 2011

Muhterem Müminler!

Zekat ve fitre son derece önemli bir ibadettir. Kur’an’da onlarca ayette verilmesi emredilen ve verilmediği takdirde de “¦Altın ve gümüşü yığıp da onları Allah yolunda harcamayanlar yok mu, işte onlara elem verici bir azabı müjdele! (Bu paralar) Cehennem ateşinde kızdırılıp bunlarla onların alınları, yanları ve sırtları dağlanacağı gün ‘İşte bu  kendiniz için biriktirdiğiniz servettir. Artık yığmakta olduğunuz şeylerin (azabını) tadın’ denilir.” (Tevbe Suresi, [9:34-35]) ayetleri ile tehdit edilir. Zekat, zekat vereni manevi kir ve günahtan temizliyor, malı da bereketlendiriyor ve artırıyor. Böyle bir ecir ve mükafat sofrasını önümüze açan Rabbimizin bu nimetinden faydalanmak istemeyerek sırt dönülmesi ve nankörlük edilmesi düşünülemez.

Değerli Kardeşlerim!

Zekat eda edilecek ama, nasıl? Zekatın toplanması ve yerine sarfedilmesi kişilerin gönlüne mi bırakılacak yoksa, bir otoriteye teslim edilerek daha bir hikmetlice yerine mi getirilecek? Ulema bu konuda epeyce kafa yormuş ve neticede Hz. Ebu Bekir (ra) efendimizin zamanında ortaya çıkan hadiseler de göz önünde bulundurularak, “Zekat ya devlet ya da devlet manasında hizmet sunan Müslümanların vakıfları ve zekat fonları eliyle toplanmalı ve gereken yerlere harcanmalıdır” demişlerdir. Bundan dolayıdır ki, bugün Müslümanları temsil eden devletlerin bir çoğu zekat müessesesini oluşturmamakta ve bu kurumu çalıştırmamaktadır.

Böyle olunca bunu hayatiyete geçirmek üzere Müslümanların teşkilatlanmaları ve zekat ve fitre fonlarını oluşturmaları zarureti ortaya çıkmaktadır. İşte burada önümüze Avrupa’da bir çok ilki gerçekleştiren teşkilatımız karşımıza çıkmaktadır. Teşkilatımız, yıllar öncesinden bu konuda da kardeşlerine önderlik edecek adımları atmış ve “Zekat ve Fitre Fonu”nu oluşturmuştur. Bu fon vasıtasiyle yıl boyunca; mazlum, mağdur, fakir, muhtaç, yetim, dul ve öğrenciler gibi binlerce insana yardım elini uzatmakta ve ümmetin faydasına olacak adımlar atmaktadır.

Bu kadar büyük ve yaygın hizmetini ifa eden Teşkilatımıza cemaat olarak sahip çıkmamız, fitre ve zekatlarımızı kendi fonumuzda toplamamız; bunu yaparken de sadece kendi cemaatımızın değil elimizin ulaştığı bütün din kardeşlerimizin ibadetlerinde vekil olma gayretiyle hareket etmemiz, üzerimize düşen bir görevdir. Yeryüzünde başta Türkiye olmak üzere seksen küsur ülkede hayır hizmeti yapan Teşkilatımızın, bu hizmetlerini dört gözle bekleyen ve karşılığında gerçekten dualarına muhtaç olduğumuz kardeşlerimizin umutlarına cevap vermemizin, ayrıca bir din kardeşliği görevi olduğunu unutmamalıyız.

Bütün bunlardan dolayıdır ki, bu Ramazan ayında da başta kendi cemaatımız olmak üzere, en az bir milyon kardeşimizin fitresini, yine aynı oranda zekat mükellefi olan kardeşlerimizin de zekatlarını alarak, Teşkilatımızın hizmet alanını daha da genişletelim istiyoruz. Bunu yaparken de “Bir Kelebek de Sen Uçur” projemizi unutmayalım. Zira milyonlarca kelebeğin aynı anda ve aynı yöne kanat çırpması ile nasıl iklim değişebiliyorsa; biz de bir yerde toplanan zekat ve fitrelerimizle, mağdur, mazlum ve muhtaçların ihtiyaçlarının belini kırma imkanını bulabilir, insanlık ayıbına bir nebze de olsa neşter vurabiliriz. 

IGMG İrşad Başkanlığı

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com