CUMA HUTBESİ

Hutbe – İslam iyilik dinidir

28 Ocak 2011

Muhterem müminler!

İnsan ömrü hakikaten kısadır. Sonsuz olan ahiret hayatında insanın karşılaşacağı şeyler, dünyada yaşadığı duruma bağlıdır. Akl-ı selim sahibi olan, ileriyi gören bir kimse, kısa olan bu dünya hayatında, hep ahirette iyi ve rahat yaşamaya sebep olacak şeyleri yapar. Allah’a karşı kulluk görevlerinin edasına ek olarak hemcinsleri olan insanlara da iyilik ve hizmet eder, manevi kazancına kazançlar katar. Çünkü insanlara iyilik etmekte de büyük ecir ve mükafatlar vardır; ahiret azabını defetmeye ve ebedi cennet nimetlerinin artmasına sebep olur. Nitekim Cenab-ı Hak Kur’an-ı Kerim’inde bunu beyan buyuruyor: “Hayır, hayır! Kim özü iyilik dolu olarak yüzünü Allah’a tertemiz döndürür ve teslim ederse, işte onun Rabbi katında ecri vardır. Onlara hiçbir korku yoktur ve onlar mahzun da olacak değiller.” (Bakara Suresi, [2:112]) Peygamber Efendimiz (sav) de konu ile alakalı olarak şöyle buyuruyor : “Bazı kimseler, başkalarının ihtiyaçlarını karşılamak, onlara yardımcı olmak için yaratılmıştır. İhtiyaç sahipleri bunlara başvurur. Bunlar için ahirette azap korkusu olmaz.” (Taberani) “Saygısızlık edene yumuşak davranan, zulmedeni affeden, vermeyene veren, kendisini arayıp, sormayan ahbabını, akrabasını gözeten, Cennette yüksek derecelere kavuşur.” (Taberani)

Aziz kardeşlerim!

Allah katında yapılan hiç bir iyilik zay olmaz. Onun için de elimizden geldiği kadar ve her kime olursa olsun iyilik yapma gayreti içinde olmalıyız. “Şüphesiz Allah, takva sahipleri ve iyilikte bulunanlarla beraberdir.” (Nahl Suresi, [16:128]) ayetinde de gerçeğini bulduğu gibi, iyilik yapanlar Allah’a yakın olacak insanlardır. Kaldı ki, iyilik sadece insan eksenli de düşünülmemeli, bütün canlılar için iyilikleri yaygın hale getirmek gerekir. Çünkü aç ve susuz bırakılarak ölen kediden dolayı kedi sahibinin cehenneme gireceğini, ayakkabısı ile suladığı köpek sebebiyle cennete girecek insanın olabileceğini Peygamber Efendimiz (sav)’dan öğreniyoruz. “Din kardeşinin bir işini yapana, melekler dua eder. O işi yapmaya giderken, her adımı için bir günahı af olur ve kıyamette çeşitli nimetlere kavuşur.” (İbni Mace) müjdesi de yine Peygamber Efendimiz (sav)’ın, iyilik yapma gayretinde olan insanlara yönelik  muştularındandır. “Müslüman, Müslüman’ın kardeşidir. Onu incitmez, üzmez. Bir kimse bir Müslüman’ın ayıbını, kusurunu örterse, Allahü teâlâ, kıyamette onun ayıplarını, kabahatlerini örter.” (Buhari) Hadis-i şerifinde ise, Müslümanların kendi aralarında bulunması gerekli olan statüye vurgu yapılmakta ve kardeşler olduğumuz, kardeşlere birbirlerini üzmenin layık olmayacağı, insanlık eseri sadır olacak uygunsuz pozisyonların, affedilerek görmezden gelinmesinin, Allah katında büyük mükafatlara sebep olacağını öğreniyoruz.

Değerli kardeşlerim!

İyilikler peşinde koşmak Müslüman’a pek çok ecir ve mükafat kazandırmakla kalmaz, aynı zamanda varsa hayatımızdaki kötülükleri de yok eder; siler. “Şüphesiz, iyilikler kötülükleri (günahları) giderir.” (Hud Suresi, [11:114]) ayeti de bunu anlatmaktadır. Öyle ise bizler birer Müslüman olarak, hayatımızda, toplumumuzda ve yaşadığımız coğrafyada iyiliklerin yaygın hale gelmesi için gayret içinde olmalıyız. Yaptığımız her iyiliğin mutlaka bir karşılığının olduğuna inanmalıyız. İyiliği her tarafa yaymalıyız. Şu hadis-i şerifler de yolumuzu aydınlatmalıdır: Din kardeşine güler yüz göstermek, iyi şeyler öğretmek, kötülük yapmasını önlemek, sorana yol göstermek, sokaktaki pis ve zararlı şeyleri temizlemek, birer sadakadır.” (Tirmizi) “İki şey var ki, ondan daha iyisi yoktur: Allahü Teâlâ’ya iman ve O’nun kullarına iyilik etmek, şefkatli olmak. İki şey var ki, ondan daha kötü iki şey yoktur: Şirk ve insanlara kötülük etmek.” (İbn Hacer el-Askalani) “Layık olana da, olmayana da iyilik et! İyilik ettiğin kimse, buna layıksa ne iyi. Layık değilse, sen iyilik ehlinden olursun.” (İbni Neccar)

IGMG İrşad Başkanlığı

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com