CUMA HUTBESİ

İyilik ve takvada yardımlaşalım, günah ve düşmanlıkta değil

28 Kasım 2014

Muhterem Müminler!
Bugünkü hutbemiz, iyilik ve takvada yarışmak hakkında olacaktır.

Muhterem Kardeşlerim!
Yüce dinimiz İslam, Allah’ın biz insanlar için seçtiği en son ve en mükemmel dindir. Bu dinin en önemli özelliği bütün insanlığı iyiliğe, güzelliğe, hakka, adalete, barışa ve kardeşliğe davet etmesidir. Yardımlaşma ve dayanışma ise dinimizin önemle üzerinde durduğu hususlardandır. Çünkü toplumun huzura ermesi, barış ve güven ortamına kavuşması, insanların düzenli bir şekilde çalışmalarıyla beraber iyi ve güzelde yardımlaşmaları ile mümkündür. Okumuş olduğumuz âyet-i kerîmede yüce Rabbimiz; iyilik ve takva hususunda birbirimize yardım etmemizi; günah işlemek, intikam almak, düşmanlık etmek, insan haklarını çiğnemek gibi hususlarda ise birbirimize yardım etmememizi emrederek şöyle buyurmuştur: “İyilik ve (Allah’ın yasaklarından) sakınma üzerinde yardımlaşın, günah ve düşmanlık üzerine yardımlaşmayın.”[1]

Değerli Kardeşlerim!
Rabbimiz’in aramızda oluşturmamızı istediği iyilik, tüm hayatımızı kapsayan bir ahlak şekli ve tüm hayatımız boyunca uygulamamız gereken bir ibadetler bütünüdür. İyilikler sayılamayacak kadar çoktur. Bizim onları gücümüz nispetinde yapmamız gerekir. Elbette herkes her şeyi yapamayabilir. Ama herkesin yapabileceği bir iyilik mutlaka vardır. İyilikleri yapmamız da yetmez, onları başkalarının da yapması için yardımcı ve teşvikçi olmalıyız. Çünkü yukardaki ayette iyilik yapmada ve kötülükten sakındırmada yardımlaşmamız emredilmektedir.

Yardımlaşmamız istenen bir diğer konu  ise, “takva”dır. Takva, başta, Allah’a karşı gelmekten sakınmak ve O’nun emir ve yasaklarına hassasiyetle riayet etmek demektir. Diğer taraftan takva, evrensel değerleri, erdemleri edinme ve bunların zıtlarından titizlikle kaçınmayı da ifade etmektedir. Müminler olarak iyilik ve takvada yardımlaşma bilincimizi daima canlı tutmalıyız. Bu bağlamda çevremize karşı duyarlı olmalıyız. Komşusu açken tok olarak yatmanın doğru olmadığını önemle vurgulayan bir peygamberin ümmeti olarak insanlara karşı sorumluluk bilinci ile hareket etmeli ve onların yararına olan davranışlara yönelmeliyiz.

Aziz Kardeşlerim!
İyilik yapmada ve kötülükten sakındırmada yardımlaşmak önemli bir görevdir. Gördüğümüz kötülükleri, ister büyük, ister küçük olsun, elimizle düzeltmeye ve meydana gelebilecek olan fenalığa engel olmaya çalışmalıyız. Bunu yapmaya gücümüz yetmezse kötülük yapanlara nasihat etmeli, yaptıklarının çirkinliğini anlatmalı, sözle onları kötülükten vazgeçirmeye çalışmalıyız. Bu, dinimizin önemli emirlerinden birisidir.  Bir defasında Peygamberimiz (s.a.v.), “Zalim de olsa mazlum da olsa kardeşine yardım et!” buyurunca, “Ey Allah’ın resulü! Kardeşim mazlum ise yardım ederim, zalim ise nasıl yardım edeyim?” diye soruldu. Allah Resulü (s.a.v.), “Onu zulmetmekten engellersin, senin ona yardımın budur.” cevabını verdi.[2]

Kıymetli Kardeşlerim!
Netice olarak, bizi yaratan Allah, şüphesiz bizim ihtiyaçlarımızı ve dünyada nasıl bir hayat yaşarsak huzurlu ve mutlu olacağımızı da en iyi bilendir. Dolayısıyla bizim izlememiz gereken yol, Allah Teâlâ’nın bildirdiği hususlara riayetkâr olmaktır. Bunun için Allah’ın öğrettiği yaşam tarzını ve ahlak modelini uygulamalıyız. Güzel ahlaki ilkelerimizin en önemlilerinden olan “iyilik ve takvada yardımlaşma, kötülük ve düşmanlıkta yardımlaşmama” anlayışını hayatta olduğumuz sürece her zaman uygulamaya çalışmalıyız. Çünkü Müslüman; Allah’ın emirlerine uyan, Kur’an ahlakını titizlikle uygulayan, dünyayı güzelleştiren, imar eden, barışı ve huzuru hâkim kılmak için çalışan inançlı insandır.

[1] Mâide suresi, 5:2
[2] Buhârî, Mezâlim 4; İkrâh 7

pdf Hutbe: İyilik ve takvada yardımlaşalım, günah ve düşmanlıkta değil

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com