CUMA HUTBESİ

Hutbe – İzin ve Sıla-i Rahim

03 Temmuz 2009

Muhterem Müslümanlar, değerli Müminler!

Tüm iyiliklerin yegâne kaynağı olan İslam, İnsanların kendi yakınlarıyla olan münasebetlerine sağlam ölçüler koyarak özel önem vermiştir.

 

Allah (cc) bir hadisi kutside buyurdu ki: “Ben Rahman’ım, akrabalığı, rahimi ben yarattım ve ismim olan Rahman’dan ona isim verdim. Kim akrabaya iyilik ederse, ben de ona iyilik ederim. Kimde ondan ilgiyi keserse, ben de ondan ilgiyi keserim” (Tirmizi, Birr, 9 ) Sevginin, şefkatin, hoşgörü ve muhabbetin devamını sağlayan İslam’ın hedeflediği "İslam kardeşliğinin ve İslam aile yapısının" temel unsurlarından biri de "Sıla-i Rahim"dir. Sıla-i Rahim: Hısım akrabayı gidip görme, yakınlara gelip gitme, ziyaret, hal ve hatırlarını sorma, sevinç ve hüzünlerine ortak olma, muhtaç olan akrabalara yardım etme anlamlarını içerir. Sıla-i Rahim’in bu hükmü, ister mahrem olsun, ister olmasın, ister varis olsun isterse olmasın, tüm akrabaları içerir. Bilinmelidir ki, akrabayı ziyaret edip gözetmek farz, onlarla ilgiyi kesmek ise haramdır. Sıla-i Rahim’in anlamı, ziyaret etmek ve hediye vermek suretiyle onlarla ilgilenmek, sözle ve fiille onlara yardımcı olmak ve onları unutmamaktır. Bunun en düşük seviyesi ise selam vermek ve selam göndermektir.

 

Aziz Müminler!

Konuyla ilgili olarak iyilikler sultanı Peygamberimiz (sav) in her biri altın değerinde olan şu mesajlarına dikkatlerinizi çekmek istiyorum. “Akrabalığı kesip koparan kimse Cennet’e giremez”. (Buhari, Edeb, 11) “Hayırlar içerisinde sevabı en süratli olanı, iyilik yapmak ve akraba ziyaretinde bulunmaktır. Şerler içerisinde cezası en süratli olanı ise, zulmetmek ve akrabalarla alakayı kesmektir”. (Münziri, Et-Terğib vet-Terhib, 3, 343) Çünkü iyilikler, kalpleri fetheder, gönülleri kazanır, merhamet eden, merhamet bulur, iyilik yapan, iyilik ve güzellik bulur. Rahman olan Allah’la irtibatını sürdürmek isteyen, akrabalarıyla irtibatını kesmemelidir.

 

Avrupa’dan izine gidecek, yani "Sıla-i Rahim" yapacak olan kardeşlerimize bazı konuları hatırlatarak hutbemi bitirmek istiyorum.

 

– İzninize Sılai rRahim olarak niyet ediniz ki ziyaretiniz ibadet olsun.

– Yolculuğa çıkarken sünnete uygun olarak iki rekât namaz kılarak evinizden çıkınız.

– Yola çıkmadan yakınlarınızla ve arkadaşlarınızla helalleşiniz.

– Yola çıkmadan önce sadaka veriniz. Yol boyunca ibadet ve dualarınızı ihmal etmeyiniz ve bunları çocuklarınıza da mutlaka öğretiniz.

– Akaraba ziyaretlerinin usullerini ve hediyeleşmeyi bizzat uygulayarak çocuklarınıza da gösteriniz.

– İzine gidemeyecek olanlar da mutlaka memlekette bulunan akrabalarına telefon veya başka yollarla ulaşsınlar ve hatta küçük bile olsa hediyeler göndererek onların sevgilerini ve dualarını alsınlar.

 

Son olarak şunu da unutmayalım ki aziz kardeşlerim!

Akrabalarına yakın olanlar Allah’a yakın olurlar, akrabalarından uzak olanlar Allah’tan da uzak olurlar. 

 

IGMG İrşad Başkanlığı

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com