CUMA HUTBESİ

Hutbe – Ahiret Hayatını Unutmayalım

23 Kasım 2007

Muhterem Müslümanlar,

Dinimiz İslam’ın altı iman esasının Allahu Tealaya imandan sonra en büyük ve en önemlisi ahirete iman konusudur. Kainatta var olan her şeyin bir ömrü olduğu gibi, bu dünya hayatının da bir ömrü, bir süresi vardır. Her şey Yüce Allah’ın takdiri gereği geçici olarak yaratılmış, neticede bu süre bir sona ulaşacaktır. İnancımıza göre bir gün gelecek, bu kainat ve üzerinde bulunan yaratılmışlardan bir iz kalmayacak, bu mükemmel nizam bozulacak, alem bir başka alem olacak; şu anda mevcut olan her şey mahvolacaktır. Kur’an’ımızda onlarca ayette buna işaret edilmiştir. Geriye sadece ve sadece Baki olan Allah kalacaktır. Allah’ın belirlediği bir zaman sonra, ahiret denilen alem başlayacak, ruhu ve bedeni ile tekrar yaratılan insan, Allah’ın huzuruna çıkacaktır. Cenabı Hak, Kur’an’ında bunu şu şekilde beyan buyurmaktadır: “İnsanlar o gün alemlerin Rabbi olan Allah’ın huzuruna çıkar.” [83:6] “Ve uçsuz bucaksız bir meydanda toplanırlar. Ama herkes kendi derdiyle meşguldür, birbirine bakamazlar. Zira O gün kişi kardeşinden, anasından, babasından, eşinden ve oğullarından kaçar. O gün herkes kendi derdine düşer. O gün bazı yüzler aydınlıktır, gülmekte, sevinmektedir. Bazı yüzler ise (o gün) tozlanmış ve onları karanlıklar bürümüştür. İşte onlar kafirler ve facirlerdir.” [80:34][80:35][80:36][80:37][80:38][80:39][80:40][80:41][80:42]

Aziz Kardeşlerim,

Bundan sonra da uzun bir bekleyiş ve ardından ilahî ve gerçek adaletin gerçekleşmesi için en büyük mahkeme kurulacaktır. Bu dünya hayatında görevlendirilmiş olan melekler tarafından yazılmış ve dosyalanmış olan amel defterleri ortaya konacak “Her nefis yaptığı hayrı ve kötülüğü (o kitapta ) hazır bulacaktır…” [3:30] “…O gün asla zülüm yapılmayacaktır…” [40:17] “Kim zerre kadar hayır işlemişse onu görecek ve zerre miktarı kötülük işlemişse onu da görecektir.” [99:7][99:8] Her insana “Kitabını oku, bugün kendi nefsin, kendine hesapçı olarak yeter.” [17:14] denilecektir.

Bazılarının amellerinin yazılı olduğu kitapları sağlarından, bazılarının ki ise sollarından verilecektir. Hakka Suresinde anlatıldığı üzere; Kitaplarını sağlarından alanlar: “Alın, kitabımı okuyun, doğrusu ben hesapla karşılaşacağımı sezmiştim zaten.” [69:19][69:20] diyecek. Ardından da Allah’ın kendisi için hazırladığı eşsiz cennete girecektir. Kitaplarını sollarından alacak olanlar ise: “Kitabım verilmeseydi, keşke hesabımın ne olduğunu bilmeseydim, keşke ölümle tamamen yok olup gitseydim, malım beni kurtarmadı, gücüm, saltanatım yok olup gitti.” [69:25][69:26][69:27][69:28][69:29] diyecektir.

Artık son pişmanlık fayda vermeyecektir. Dünyada yaptıklarını inkar edecek olsalar bile şu ayet-i celilede olduğu gibi vücut azaları; kulakları, gözleri ve derileri yaptıkları hakkında aleyhine şehadet edecekler ve bir bir olanı-biteni analatacaklardır: Rabbimiz buyuruyor: “O gün onların ağızlarını mühürleriz; yaptıklarını bize elleri anlatır, ayakları da şahitlik eder.” [36:65]

Değerli kardeşlerim,

Sadece bir kısmına ayetlerle işaret ettiğimiz ahiret alemi ve orada cereyan edecek olan hususlar, bizim için birer ibret ve öğüt olmalıdır. Kesin olarak vukûuna inandığımız ve her yaptığımızdan ve yapmamız gerekirken yapmadığımızdan sorgulanacak olduğumuz bir günde, karşılaşabileceğimiz olumsuz manzara için şimdiden tedbirler almamız gerekmez mi? Ahiret inancı, insan için kendisini en iyi kontrol etme sistemidir. Onun için de bu inancımızı güçlü ve canlı tutmak durumundayız. Ahiret inancına sahip olan kimse, kötü söz ve davranışlarda bulunamaz, hak ve hukuka tecavüz edemez, daima hayırlı ve güzel işlerin peşinde olmayı kendisine prensip edinir. Ölüm gerçeğini hatırlamaktan korkmaz, aksine ölümü sık sık hatırlamak suretiyle bencil duygularını ve ihtiraslarını dizginler. Dünya ve ahiret dengesini sağlıklı bir şekilde kurarak Yüce Allah’ın rızasına ulaşır. Başıboş olarak yaratılmadığını bilir. Her şeyin birgün muhasebesinin yapılacağını düşünür ve ona göre hareket eder. Ve şu Kur’an ayetini hiçbir zaman hatırından çıkarmaz ve büyük hesaplaşmaya kendisini hazırlar. Cenab-ı Hak buyuruyor ki: “Yoksa sizi boşuna yarattığımızı ve bize döndürülmeyeceğinizi mi sandınız.” [23:115]

IGMG İrşad Başkanlığı

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com