CUMA HUTBESİ

Hutbe – Aile Huzuru

25 Haziran 2004

Muhterem Müslümanlar.

Aile toplumun temelidir. Toplumun çekirdeğini teşkil eden ve birbirine akrabalık bağı ile bağlı bireylerin karşılıklı hak ve vazifelerine riayet ederek sağladıkları huzur, aynı zamanda toplumsal huzurun kaynağını oluşturmaktadır. Bu nedenle dinimiz, aile yapısının sağlam olmasına büyük önem vermiş ve Peygamberimiz de bu hususta Müslümanlara örnek olmuştur.

Kur’an-ı Kerîm’de insanların birbirlerini sevmeleri ve  huzur içerisinde olmaları konusunda ailenin önemi şöyle ifade edilmiştir; “Kaynaşmanız için size kendi (cinsi) nizden eşler yaratıp aranızda sevgi ve merhamet peydâ etmesi de O’nun (varlığının) delillerindendir. Doğrusu bunda, iyi düşünen bir kavim için ibretler vardır” ( Rûm, 30/21  )

Değerli Müminler!

Aile bireyleri hep birlikte üzerlerine düşen yükümlülükleri yerine getirirlerse ailede huzur ve mutluluk olur. Ailede en ağır yük, anne-babanın omuzlarındadır. Onlar, aile içerisinde örnek alınan bireylerdir. Anne-babanın birbirleriyle iyi geçinmeleri, edep, terbiye, disiplin ve güzel ahlak kurallarına uymaları gerekir. Bu, dinimizin bir emridir.

Aile içerisinde doğabilecek sorunlar karşılıklı anlayış, hoşgörü ve aile olma bilinci içerisinde büyütülmeden çözülmelidir.

Cenâb-ı Hakk, aile bireylerinin birbirlerine karşı fonksiyonları ve ailede çıkan problemin çözümü  hakkında şöyle buyurmuştur: “Hanımlar sizin için birer elbise, siz de onlar için birer elbise durumundasınız“, ( Bakara, 2/187 ) Eğer karı kocanın arasının açılmasından endişe ederseniz, erkeğin ailesinden bir hakem, kadının ailesinden bir hakem gönderin. İki taraf (arayı) düzeltmek isterse, Allah da onları uzlaştırır. Şüphesiz, Allah hakkıyla bilendir, hakkıyla haberdardır.” ( Nisâ, 4/35 )

Bu ayetlerden anlaşıldığına göre eşler, birbirini tamamlayan bir bütündür. Bu bütünlüğün devamını sağlamak için elden gelen gayret sarf edilmelidir. Toplum olarak hepimiz ailelerin devamlılığını sağlamakla yükümlüyüz.

Peygamberimiz(s.a.v), bir eşin hoş olmayan davranışları yanında, güzel davranışlarını da dikkate alarak eşlerin birbirlerine kin beslememelerini istemiş ve: “Müminlerin imanca en mükemmeli, ahlakı en güzel olanı ve ailesine yumuşak davrananıdır” ( Et-Tâc, 2/37 ) buyurmuştur.

 Aziz Mü’minler!

Dinimiz, insanların aile kurmalarını teşvik etmiştir. Çünkü aile hayatında, bireylere yönelik sayısız yararlar vardır. İnsan aradığı ve fakat hiçbir yerde bulamadığı huzuru ailede bulabilir. Çocuk sahibi olmak ve tarifi imkansız sevgiyi tatmak bile başlı başına huzuru temin eden en güçlü amillerden birisidir. Hiç kimse başka insanlara bağımlı olmaksızın yaşama imkanına sahip değildir. Herkesin bir eşe, bir yoldaşa mutlaka ihtiyacı vardır. Hayatın her safhasında bu ihtiyacı herkes mutlaka hissedecektir. Huzuru ailede değil de başka yerde arayan insanlar er geç yanıldığını anlayacaklardır. Hayat bunun örnekleriyle doludur.

IGMG İRŞAD-TANITMA BAŞKANLIÄžI

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com