CUMA HUTBESİ

Hutbe – Akrabalık İlişkileri ve Sıla-i Rahim

16 Temmuz 2004

Abdurrahman İbni Avf’dan (r.a) rivayet edildiğine göre, Resülullah (s.a.v) şöyle buyurmuştur: ‘Allah (c.c) buyurdu ki: Ben Rahman’ım, akrabalığı, rahimi ben yarattım ve ismim olan Rahman’dan ona isim verdim. Kim akrabaya iyilik ederse , ben de ona iyilik ederim. Kimde ondan ilgiyi keserse, ben de ondan ilgiyi keserim. (Tirmizi, Birr, 9 (1972))

Muhterem müslümanlar,
Yüce Rabbimiz, Ademoğluna, kendi sıfatı olan ‘Rahman’ sıfatıyla ilgilendirecek ‘Rahm-i’ ve sıla-i rahmi (akraba ziyaretini, onları görüp gözetmeyi) emrederek, Ben Rahman’ım, rahmi, bu isimden ona bir isim verdim, seninle (akrabalara ilgi ve irtibatı) ilişkisini kesmeyenle, ben de ilişkimi (ihsan ve lütfunu, rahmetimi) kesmem, seninle (sıla-i rahmi) yapmayanla ben de yapmam’ (Buhari, edeb, 13. Ahmed, a.g.e. 1/191,194) buyurarak rahman sıfatıyla insanların arasında özellikle akraba bağının sürekli olmasını adeta özleştirmektir.
Sevginin, şefkatin, hoşgörü ve muhabbetin devamını sağlayan İslam’ın hedeflediği ‘İslam kardeşliğinin’ temel unsurlarından olan ‘sıla-i rahim’ ‘rahmet’ kelimesi ile ilgisi işte böyledir.
Akrabalar arasındaki münasebetlerin şerefli mevkiini beyan etmeye bu hadisi şerif en büyük delildir. Zira Allah’a mahsus en güzel isimlerden olan ‘Rahman’ kelimesi ile nesebi yakınlık manasına gelen ‘Rahm’ kök itibariyle aynı kelimedir. Bunun için Cenab-ı Hak, isminden yani ‘Rahman’ dan Rahim’i türettim’ buyurmuştur. Bu beyanda Rahim’in kıymet ve ehemmiyetini belirtmek için başka bir ifadeye ihtiyaç bırakmamaktadır. Rahim hukukunu riayet edenlere Allah Teala ihsan ve ikram edecek, riayet etmeyenleri de rahmetinden mahrum bırakacaktır.

Aziz müminler,
Sıla-i Rahim: Hısım akrabayı gidip görme, yakınlara gelip gitme, ziyaret, hal ve hatırlarını sorma, sürur ve hüzünlerine ortak olma, akrabalara yardım etme anlamlarını içerir.
Sıla-i Rahim: Bu hüküm, ister mahrem olsun, ister olmasın, ister varis olsun isterse olmasın, tüm akrabaları içerir. Bilinmelidir ki, akrabayı ziyaret edip gözetmek farz, onlarla ilgiyi kesmek ise haramdır. Sıla-i rahim’in anlamı , ziyaret etmek ve hediye vermek suretiyle onlarla ilgilenmek, sözle ve fiille onlara yardımcı olmak ve onları unutmamaktır. Bunun en düşük seviyesi ise selam vermek ve selam göndermektir.

Muhterem cemaat,
Sizlere bu konuyla ilgili Peygamberimiz (s.a.v) in bazı hadislerini aktarmak istiyorum.
Resul-i Ekrem (s.a.v) bir hadis-i şerifinde, akrabalar arasında dinen emredilen irtibat ve münasebetlerin koparılmamasını, en şiddetli şekilde tehdit ve ikaz buyurmaktadır.
‘Akrabalığı kesip koparan kimse Cennet’e giremez. (Buhari, Edeb, 11.)
Hayırlar içerisinde sevabı en süratlı olanı, iyilik yapmak ve akraba ziyaretinde bulunmaktır. Şerler içerisinde cezası en süratlı olanı ise, zulmetmek ve akrabalarla alakayı kesmektir. (Münziri, Et-Terğib vet+Terhib, 3/343)
Hz. Peygamber, ‘Allah’a ve ahiret gününe iman eden kimse misafirine ikram etsin. Allah’a ve Ahiret gününe iman eden sılai rahimde bulunsun.’ Buyuruyor. (Buharii, edeb, 35,85.)
İbni Ömer (r.a) şöyle demiştir: ‘Rabbinden korkup takva sahibi olanın ve sılai rahim yapanın eceli geciktirir, malı çoğaltır ve ehli de onu sever.’ (Buhari, Edebül-Müfred, s.39)
Çünkü iylik, kalpleri fetheder, gönülleri kazanır, merhamet eden, merhamet bulur, iylik yapan, iylik ve güzellik bulur. Rahman olan Allah’la irtibatını sürdürmek isteyen, akrabalarıyla irtibatını kesmemelidir.

Aziz müslümanlar,
Avrupa’da izin zamanının yaklaştığı şu günlerde izine gidecek, yani ‘Sılai Rahim’ yapacak kardeşlerimize bazı konuları hatırlatarak hutbemizi bitirmek istiyorum.
İzninizi sılai rahim olarak belirleyiniz ki, harcadığınız her nefes, attığınız her adım ibadet olsun.
Yolculuk esnasında her türlü tedbiri dini görev biliniz.
Avrupa’da gördüğünüz hayırlı çalışmalardan ve diğer güzelliklerden örnek vererek hakkı ve sabrı tavsiye edelim ki, memleketimizin huzursuzluktan ve kıriz belasından kurtulmasına yardımcı olunuz.
İsrafın her türlüsünden kaçalım, Allah (c.c) yiyin, için ama israf etmeyin, Allah israf edenleri sevmez buyuruyor.
Yola çıkmadan çervrenizden ve cemaatinizle helalleşiniz, hayır dualarını alınız. Rabbim şimdiden yapacağınız sılai rahim ibadetinizi kabul eylesin, huzurlu bir yaşam için yolunuz açık olsun.

‘Muhakkak ki Allah adaleti, iyliği, akrabaya yardımı emreder. Çirkin işleri, fenalık ve azgınlığı da yasaklar. Allah, düşünüp yerine getiresiniz diye size öğüt verir. (Nahl Suresi 16/90)

IGMG İRŞAD-TANITMA BAŞKANLIÄžI

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com