CUMA HUTBESİ

Hutbe – Akrabalık Bağlarını Güçlendirelim

18 Haziran 2010

Muhterem müminler!

Akrabalık bağı ki, buna İslam’da “sıla-i rahim” denir, korunup gözetilmesi ve asla ihmâl edilmemesi gereken pek önemli bir vazifedir. İnsanlar arasında akrabalık bağını kuran Allah Teâlâ’nın kendisidir. Bu bağın ve sıcak ilginin devam ettirilmesini isteyen de O’dur. Birbirlerine nikâh düşmeyecek kadar yakın olanların, hatta bir görüşe göre kan bağıyla bağlı bulunanların, akrabalık bağını devam ettirmesi farzdır. Onların birbirleriyle ilgiyi kesmesi ise günahtır. Akrabalarla ilgisini devam ettirenlerden Cenâb-ı Hak râzı olacak, onlara nimetlerini bol bol ihsan edecektir.

Değerli kardeşlerim!

Akrabalık bağlarını ve korunmasını Allah emretmiştir dedik. Şu ayetlerde bunu açıkça görmekteyiz: “Allah’a ibadet edin ve O’na hiçbir şeyi ortak koşmayın. Anaya, babaya, akrabaya, yetimlere, yoksullara, yakın komşuya, uzak komşuya, yanınızdaki arkadaşa, yolcuya ve mâliki bulunduğunuz kimselere iyi davranın.” (Nisâ Sûresi, [4: 36]) “Adını anarak birbirinizden bir şeyler istediğiniz Allah’a karşı gelmekten sakının ve akrabalık bağlarına saygı gösterin.”  (Nisâ Sûresi , [4:1]) Akrabalık bağlarının korunması ve gözetilmesi konusunda Peygamber Efendimiz (as)’ın da son derece açık uyarıları söz konusudur. Onlardan bir kısmı şöyledir:  “Allah’a ve âhiret gününe iman eden kimse misafirine ikram etsin. Allah’a ve âhiret gününe iman eden kimse akrabasına iyilik etsin. Allah’a ve âhiret gününe iman eden kimse ya faydalı söz söylesin veya sussun!” (Buhârî, Edeb 85; Müslim, İmân 74) “Allah Teâlâ varlıkları yaratma işini tamamlayınca, akrabalık bağı (rahim) ayağa kalkarak: (Huzurunda) bu duruş, akrabalık bağını koparan kimseden sana sığınanın duruşudur, dedi. Allah Teâlâ: Pekâlâ, seni koruyup gözeteni gözetmeme, seninle ilgisini kesenden rahmetimi kesmeme râzı değil misin? diye sordu. Akrabalık bağı: Evet, râzıyım, dedi. Bunun üzerine Allah Teâlâ: Sana bu hak verilmiştir, buyurdu. Bunları anlattıktan sonra Resûlullah (sav):  “İsterseniz (bunu doğrulayan) şu âyeti okuyunuz” buyurdu:  “Ey münâfıklar! Siz iş başına geçecek olursanız, yeryüzünde fesat çıkarır, akrabalarla ilginizi kesersiniz, değil mi? İşte Allah’ın lânete uğrattığı, kulaklarını sağır, gözlerini kör ettiği kimseler bunlardır”  (Muhammed Suresi, [47: 22][47:23]) (Buhârî, Edeb 13)

 

Aziz kardeşlerim!

İzin mevsiminin başladığı bu günler, işte sıla-i rahim (akrabalık bağı)’in yenilenmesi ve varolan bağların güçlendirilmesi için en uygun zamanlardır. Elbette bir yılın yorgunluğu kısa da olsa bir tatille atılmalıdır. Ancak anavatanımızda bulunan akrabalarımız, eş, dost ve ahbabımızla olan ilişkilerimiz de ihmal edilmemelidir. Bilhassa çocuklarımız, yakınları ile tanıştırılmalı, onların köksüz ve kimsesiz olmadıkları, derin bağlarının olduğu onlara öğretilmelidir. Türkiyenin bilhassa tarihi kesimleri ziyaret edilerek, bizim de şerefli bir kültür mirasına sahip olduğumuz genç dimağlara hissettirilmelidir. Varsa kırgınlık ve küskünlükler ortadan kaldırılmalıdır. Üç ayların da içinde olunması münasebetiyle tatil sırasında denk gelecek kandil gecelerinde camilere gidilerek o coşkun cemaatlerden hasıl olacak manevi havalar çocuklarımıza teneffüs ettirilmelidir. Tatil için yola çıkan bütün kardeşlerimizi her türlü beladan ve musibetten koruması için dua ederken, sıla-i rahim görevini hakkıyla yerine getirenlerden kılmasını Cenab-ı Hak’tan niyaz ederiz.

 

IGMG İrşad Başkanlığı

[supsystic-social-sharing id="1"]