CUMA HUTBESİ

Hutbe – Alemlere Rahmet Günleri ve Kur’an-ı Kerim

25 Mart 2011

Muhterem Müminler!

Bildiğiniz gibi içinde bulunduğumuz günler, Alemlere Rahmet olarak gönderilen Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed Mustafa (sav)’in doğumunun sene-i devriyesi münasebetiyle bütün teşkilatlarımızda kapsamlı programların icra edildiği günlerdir. Çünkü öteden beri Mevlid Kandilinden itibaren 20 Nisan tarihine kadar geçen sürede Peygamber Efendimizi anma programları yapılmaktadır. Bu programlarda Peygamber Efendimiz bütün yönleriyle tanıtılmakta ve getirmiş olduğu dinin esasları müslümanlara tekrar tekrar anlatılmaktadır. Bu suretle genç dimağlara Peygamberimizin hayatı ve mücadelesi, neticede Hak dinin nasıl galip olduğu öğretilmektedir. Bilhassa Kur’an-ı Kerim’de “Sen Yüce bir ahlâk üzeresin” (Kalem Suresi, [68:4]) buyurulan Peygamber ahlâkı ile ahlâklanan bir toplum haline gelmemiz için nasihatler yapılmaktadır. Güzel ahlâk ve edep kurallarının bulunmadığı bir zamanda gelerek, altın bir nesil meydana getiren, Peygamber Efendimiz’in o güzel ahlâkına bu günün insanının da ne kadar muhtaç olduğunu bu programlar vasıtasıyla öğrenmekteyiz.

Aziz Kardeşlerim!

Peygamber Efendimiz (sav)’ın yapmış olduğu en büyük inkılap, getirmiş olduğu Hak dinin esaslarını tamamen benimseyerek, onu hayatlarına tatbik ederek uygulayan bu pırlanta neslin yetişmesi olmuştur. Bu neslin elde etmiş olduğu güzelliklerin gelecek kuşaklara ulaştırılması ise, en büyük mucize olan Kur’an’ı yaşamaları ve bu hak mirası gelecek kuşaklara aktarmaları iledir. Onlar,  gelen Kur’an ayet ve sûrelerini önce öğrenmişler, ezberlemişler, yazıya dökmüşler sonra da tavizsiz uygulamışlardır. Kur’an’a öyle sahip çıkmışlar ki, içlerinden okudukları Kur’an’la Peygamber Efendimizi bile duygulandıran ve ağlatan Abdullah İbn Mes’ud (ra), gibi sahabeler çıkmıştır. İslam Dini ve onun kitabı Kur’an-ı Kerim, bize öyle mükemmel ve sapa sağlam ulaşmış ki, ayet ayet, kelime kelime Efendimiz (sav)’in mübarek fem-i saadetlerinden teleffuz edildiği gibi taklid edilmiş ve asırdan asra zamanımıza kadar aktarıla aktarıla bize ulaşmıştır. Kur’an ki, getirmiş olduğu esaslar çerçevesinde hayat süren müslümanları da müslüman olmayanları da mutlu kılan nizamının yanında, O’nun okunması, ezberlenmesi de ayrıca mucizedir. Bu gün yediden yetmişe dünyada milyonlarca Kur’an hafızı olan müslüman var. Allah’a hamdü senalar olsun ki, Avrupa genelinde birçok teşkilatımızda son bir kaç senedir, hatırı sayılır sayıda Kur’an hafızı olmak için göz nuru döken yavrularımız vardır. Bu sene 3 Nisan Pazar günü 23. sünü yapacağımız ve bütün siz cemaatımızı da dinleyici olarak şevkle beklediğimiz, Kur’an-ı Kerim’i Güzel Okuma Yarışmamızın bir benzerini de inşaallah genç hafızlar arasında yaparız diye umut ediyoruz.

Muhterem Kardeşlerim!

Alemlere Rahmet olanın doğduğu çağ, içinde yaşadığımız, çağa çok benziyor. İlim ve teknolojide çok ileri gidilmiş olsa da, yine dünya kara cehalet bulutlarıyla kaplanmış, zulüm ve ahlâksızlık revaçta, tevhid inancı tehlike altında, Allah’a gereği gibi ibadet edenler gerçekten çok az. Her şeye rağmen mutluyuz ki, berrak ve tertemiz pınarlar gibi Kur’an-ı Kerim’imiz halen elimizde. O bizi  “Şüphesiz ki bu Kur’ân, insanları en doğru ve en sağlam yola iletir” (İsra Suresi, [17:9])  ayetinde de ifade edildiği gibi en doğruya ulaştıracaktır. Yeter ki, Kur’an’a dönelim ve onu yaşayalım ve Peygamberler Sultanı Efendimiz (sav)’ın mübarek eteklerine sımsıkı sarılalım.

IGMG İrşad Başkanlığı

[supsystic-social-sharing id="1"]