CUMA HUTBESİ

Hutbe – Allah (c.c) Rahman’dır

26 Ekim 2012

Muhterem Müslümanlar,

Telaş içerisinde çocuğunu arayan ve bulunca bağrına basan bir anneyi düşünün. Bu manzarayı seyreden Resûlullah (s.a.v) ashabına soruyor: “Sizin görüşünüze göre bu kadın kendi çocuğunu ateşe atar mı?” Sahabe-i Kiram “Hayır, eğer onu atmayacak gücü kendisinde bulabilirse onu asla atmaz”, diye cevap veriyor. Sevgili Peygamberimiz (a.s) ise şöyle buyuruyor: “Allah kullarına şu kadının çocuğuna olduğundan daha merhametlidir.” (Müslim, Tevbe, 22) Demek ki, bir annenin evladına karşı gösterdiği fedakarlığı ve rahmeti çok az sayıda insan bir diğerine gösterebilmesine rağmen annenin karşılıksız sevgisi ve merhameti, Allah (c.c)’un kullarına olan merhameti karşısında çok küçük kalmaktadır.

Değerli Kardeşlerim,

Kendisini Kur’an’da bizlere tanıtarak tasavvurunu bize kolaylaştıran Rabbimizin Yüce Kitap’ta en çok kullanılan sıfatların başında “Rahman” ve “Rahim” gelir. Allah (c.c)’ın, kendi zatına rahmeti farz kıldığı (En’am Sûresi, [6:12]) ve rahmetinin herşeyi kuşattığı (Âraf Sûresi, [7:156]) Kur’an’da açıkça ifade edilir.

Bu açıdan bakılacak olursa insanlığın en büyük sıkıntısı Allah (c.c)’ın rahmetinden ümit  kesmektir. Çünkü ancak O’nun rahmetine inanmak ve güvenmek insanı mutlu kılacaktır. Zira varlık sahasındaki herşey Allah (c.c)’ın rahmeti tarafından kuşatılmış olup, herşeye ilk yaratılışında verilmiş olan bütün fıtrî kabiliyet ve ihsanlar O’nun rahmetinden kaynaklanmaktadır. Bu bakımdan Allah (c.c)’ın rahman olması bütün varlıklar için bir ümit kaynağıdır.

Bu sebeplerledir ki bizler, her işimize, Kur’an-ı Kerim’de 114 defa geçen “Rahman ve Rahim olan Allah (c.c)’ın adıyla” cümlesiyle başlayarak, her an O’nunla olan ilişkimizi aklımız ve kalbimizde tazeliyor ve niyetimizin halis olmasını sağlamaya çalışıyoruz. 

Muhterem Müslümanlar,

Biz Rabbimizi böyle tanıyoruz. Biliyoruz ki Allah (c.c) merhameti ile âlemi insanlığın hizmetinde yarattı. Gece ve gündüz insanların istirahat ve çalışma saatlerini intizama koymak için birbirinden ayrıldı. Güneş ışık ve ısı vermek için, sayısız meyve insanın damak tadı için yaratıldı. Bunlara insanı bir bakışta hayretler içinde bırakan tabiat harikalarını da eklemek lazım. Yağmur ve rüzgar olmasa idi, insan boşuna ekip biçecekti. Rabbimiz Kur’an-ı Kerim’de şöyle buyuruyor: “O, geceyi, gündüzü, güneşi ve ayı sizin hizmetinize verdi. Bütün yıldızlar da Onun emri ile sizin hizmetinize verilmiştir. Şüphesiz bunlarda aklını kullanan bir millet için ibretler vardır.” (Nahl Sûresi, [16:12])

Değerli Kardeşlerim,

Önemli olan, amellerimizi Allah (c.c)’tan korktuğumuz için değil, rahmetini ümit ettiğimiz için işlememiz ve ibadetlerimizi şeklen değil, Rabbimizin mutlak rahmetine derûnî bir inançla yapmamızdır. Hayatımızı, Rabbimizin bizlere vadettiği cennete girme ümidiyle, ama bundan daha çok Rabbimizin sevgi ve rahmetine icap etmek amacıyla şekillendirmeliyiz. Allahu Teâla bizleri hakiki iman edenlerden eylesin, bize doğru yolu göstersin ve rahmetini gereğince kavrayanlardan kılsın.  

IGMG İrşad Başkanlığı

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com