CUMA HUTBESİ

Hutbe- Allah’ın kullarını sevmesinin işaretleri

10 Haziran 2011

Muhterem Müminler!

Bütün mahlukatı, dolayısı ile insanı da kendisi yaratan Rabbimiz, belki katında bir zerre bile olmamasına rağmen yarattığı kullarını sever; sevdiğini de ilan eder. Kur'an-ı Kerim'de bir çok ayet-i kerimede ve hadis-i şeriflerde bu husus açıkça beyan edilir. Şu aşağıdaki ayetler ve hadisler bunlardan bir kaç tanesidir. Allah (cc) buyuruyor ki: “Ey Peygamber de ki: Eğer Allah'ı seviyorsanız bana tabi olun ki Allah da sizi sevsin ve günahlarınızı affetsin, zira Allah çok affeden ve çok acıyandır.” (Al-i İmran Suresi, [3:31]) “Ey iman edenler, sizden kim dininden dönerse bilsin ki, Allah yakında öyle bir toplum getirecek ki, O onları sever, onlar da O'nu severler, müminlere karşı alçak gönüllü, Allah'tan gelen gerçekleri örtbas edenlere karşı  onurlu ve şiddetlidirler. Allah yolunda cihad ederler, hiçbir kınayanın kınamasından korkmazlar. Bu Allah'ın bir lütfudur, onu dilediğine verir. Allah lütfunda sınırsız olup her şeyi bilendir.” (Maide Suresi, [5:54]) Ebû Hüreyre (ra)'den rivayet edildiğine göre, Resûlullah (sav), şöyle buyurdu: “Allah Teâlâ şöyle buyurmuştur: Her kim bir dostuma düşmanlık ederse, ben ona karşı harb ilan ederim. Kulum, kendisine emrettiğim farzlardan, bence daha sevimli herhangi bir şeyle bana yakınlık sağlayamaz. Kulum bana (farzlara ilâveten işlediği) nâfile ibadetlerle de durmadan yaklaşır; nihâyet ben onu severim. Kulumu sevince de (âdeta) ben onun işiten kulağı, gören gözü, tutan eli ve yürüyen ayağı olurum. Benden ne isterse, onu mutlaka veririm, bana sığınırsa, onu korurum.” (Buhari ve Müslim)

Aziz Kardeşlerim!

Ayetlerde ve hadis-i şerifte beyan edildiği gibi, Allah sevdiği kullarının bazı özelliklerini bu ayetlerde ve hadis-i şerifte beyan buyurmuş ve şu özelliklere işaret etmiştir: Allah, kendini sevenleri ve peygamberini seven ve ona tabi olanları sever. Alçak gönüllü ve kardeşlerine karşı al-i cenab olanları sever. Allah'ı inkar eden ve ona düşmanlık edenlere karşı onurlu olan ve onların karşısında cehdedenleri sever.

Allah'ın dinini yaşama ve tebliğ etme  noktasında hiç kimsenin kınamasından korkmayanları sever. Farz, vacip ve nafile demeden Allah rızası için güzel amel işleyenleri ve insanların ihtiyaçlarını giderecek hayır ve hasenat yapanları sever. Güzel ahlaklı, edebli ve terbiyeli olan Müslümanları sever. Bu hale gelmiş olan kulunu ise, Allah, yardımsız bırakmaz ve onun bütün hayatını kapsayacak şekilde adeta gören gözü, işiten kulağı, tutan eli ve yürüyen ayağı olur. Böyle bir kimseye düşmanlık yapanlar Allah'ın düşmanlığıyla karşı karşıya kalırlar ve Allah sevdiklerini düşmanlarına karşı destekler ve korur.

Öyle ise değerli kardeşlerim!

Allah'ın sevdiği insanlardan olmak istiyorsak, bizler de müminlere karşı alçak gönüllü olmalı ve kardeşler topluluğu haline gelmeliyiz. İslam'a karşı düşmanlık edenlere karşı izzet ve onurumuzu muhafaza etmeliyiz, Allah yolunda malımızla, canımızla cehd ve gayretten uzak kalmamalıyız. Allah'ın dinini yaşamada ve ona hizmet etmede hiç bir engele takılmamalı ve hiçbir şeyden çekinmemeliyiz. Allah, hepimizi sevdiği kulları arasına dahil eylesin inşaallah.

IGMG İrşad Başkanlığı

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com