CUMA HUTBESİ

Hutbe – Amel Niyetle, Niyet Hedefle Düzelir

13 Şubat 2009

Muhterem Kardeşlerim,

Allah Teala şöyle buyurmuştur: “Allah ve Peygambere itaat edin ki, size de merhamet edilsin. Rabbinizin bağışına ve genişliği göklerle yer arası kadar olan, Allah’tan gereği gibi korkanlar için hazırlanmış bulunan cennete koşun! O (Allah’tan hakkıyla korka)nlar, bollukta ve darlıkta Allah için harcarlar, öfkelerini yutarlar (yenerler), insanları affederler. Allah da böyle güzel davranışta bulunanları sever.” (Al-i İmran Suresi, [3:132][3:133][3:134] Hadis-i şerifte de Hz. Peygamber (sav) şöyle buyurmuştur: “Müslüman, Müslüman’ın kardeşidir. Ona zulmetmez; onu tehlikeye atmaz.” (Buhârî, Mezâlim, 3; Müslim, Birr, 58)

 

Muhterem kardeşlerim,

Amelin düzelmesi niyetin düzelmesine, niyetin düzelmesi de hedefin düzelmesine ve doğru olmasına bağlıdır. Müminin hedefi, dünya ve ahiret, cennet ve cehennem kendi elinde olan Allah’ın rızasını kazanmaktır. Bu hedef kalpte bulunursa bunu düşünür,  düşününce de bunun gereğini yapar. Zira doğruyu bilen, doğruya yönelir, doğruya yönelen de doğruyu yapar ve doğru davranır.

 

Mümin, Allah’a, Peygamber’e ve Peygamber’in getirdiğine inanan kimsedir. Müminler, birbirlerinin kardeşidirler. Kardeşler, kardeşlik hukukuna uyarlar. Bir kardeş, hata etmekle terkedilmez, yanlış yaptı diye düşmanlık edilmez. Hata eden özür dilemeli, kendisine hata edilen de affetmelidir. Özür dilenmese bile bize düşen, affetmektir. Zira affedenleri Allah affetmektedir. 

 

IGMG İrşad Başkanlığı

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com