CUMA HUTBESİ

Hutbe – Bütün benliğimizle oruç tutalım

13 Ağustos 2010

Muhterem Müslümanlar,

Bir Ramazan ayını daha idrak etmekteyiz. Cenab-ı Hak, gereği gibi bu ayın hayır ve bereketlerine kavuşmayı cümlemize nasip eylesin. Bu öyle bir aydır ki, orucu ile, Teravih namazı ile, zekat, fıtra ve sair sadakalarıyla, Kur'an mukabale programlarıyla, itikaf ve ilmi meclisleriyle tam bir manevi ziyafet sofrasıdır. Hepimizin bundan nasiplerimizi doyasıya almamız için bütün gayretlerimizi seferber etmemiz gerekmektedir. Bilhassa karşılığını tam olarak Rabbimizin ihsan edeceği oruç ibadetini eda etmekte asla kusur etmemeliyiz. Öyle sudan sebeplerle oruç ibadetinden mahrum kalmamalıyız. Çünkü oruç, tıpkı namaz gibi, oruç tutan insanı korur ve muhafaza eder. Zira Peygamber Efendimiz (sas) şöyle buyurmuştur: "Oruç bir kalkandır; sakın bir kimse oruçluyken cahillik edip de kem söz söylemesin. Birisi sataşır veya kötü söz söyleyecek olursa 'ben oruçluyum, ben oruçluyum' desin." (Buhârî, Savm, 2, 9)

Değerli kardeşlerim!

Oruç, sadece iştah ve şehveti dizginlemek değildir, ayrıca dilini kötü ve çirkin söz söylemekten korumaktır. Oruçlu bir mümin cahillik edip kötü söz söyleyemez, kavga edemez, etmemelidir. Birisi sataşsa bile oruçlu Müslüman buna karşılık vermemelidir. Nitekim Peygamberimiz bu hususa şöyle  emretmiştir: “Oruç sadece yemeyi ve içmeyi terk etmekten ibaret değildir. Aynı  zamanda oruç, çirkin, kötü ve kaba sözlerden uzak durmaktır.  Eğer (oruçlu  bulunduğun sırada) birisi sana sataşır, sövüp sayar, bağırıp çağırır, kaba ve çirkin davranırsa, ona 'ben oruçluyum, ben oruçluyum' de” (Münzirî, II, 148, No:4) Kişiyi haram ve kötülüklerden korumayan oruç amacına ulaşamamış demektir. Peygamberimiz bu hususu şöyle dile getirmişlerdir: “Kim yalan sözü ve yalan ile iş yapmayı bırakmazsa Allah'ın onun yemesini ve içmesini terk etmesine ihtiyacı yoktur” (Buhârî, Savm, 8) Görüldüğü gibi Hadis-i Şerif, orucun gayesinin insanın edep ve ahlakını iyileştirmek, onu kötülük ve haramlardan korumak olduğunu ifade etmektedir. Böyle bir oruçtan istenilen sevap da elde edilemez. Nitekim Peygamberimiz (sav), “Nice oruç tutanlar vardır ki onların oruçtan nasipleri sadece aç (ve susuz) kalmalarıdır. Nice geceleri namaz kılanlar vardır ki onların namazdan nasipleri sadece uykusuz kalmaktır“ buyurmuştur.

Öyle ise Aziz Kardeşlerim!

Oruçtan tam manası ile nasipleneceksek, yalan, yalancı şahitlik, gıybet, iftira, hile, aldatma, kötü söz ve benzeri davranışlardan uzak, iş ve işlemlerimizde, söz  ve sözleşmelerimizde, alım ve satımlarımızda dürüst ve dosdoğru olmalıyız. Kısacası oruç tutan bir Müslüman olarak bütün azalarımızla oruç tutmalı, yeme, içme ve şehevi arzularımıza gem vurduğumuz  gibi, ellerimize, dillerimize, göz ve gönüllerimize ve bütün uzuvlarımıza da oruç tutturmalıyız ki, bizi takvaya ve bağışlanmaya ulaştıran bir oruç tutmuş olalım.

IGMG İrşad Başkanlığı