CUMA HUTBESİ

Hutbe: Bereket Dönemi Zilhicce

09 Temmuz 2021 Mimber Lambalar
Mimber Lambalar

Değerli Müslümanlar!

Fazilet ve sevap bakımından en özel ve müstesna zaman dilimlerinden birisi de yaklaşmakta olan zilhicce ayıdır. Önümüzdeki pazar gününden itibaren başlayacak olan zilhicce ayı, içerisinde birçok hayrı ve bereketi barındırmaktadır. Zilhicce ayı İslam’da içerisinde haksızlık yapmanın özellikle yasaklandığı haram aylardan sayılmıştır. Pandemi sebebiyle iki yıldır yapılamıyor olsa da milyonlarca Müslüman’ın hac yapmak üzere Arafat, Mina ve Müzdelife’de buluşup bir araya geldiği, arınmaya vesile olacak dua ve ibadetlerin yapıldığı hac günlerini içinde barındırır. Zilhicce ayı kurban ibadetinin de habercisi olan özel bir aydır. Rabbimiz Fecr suresinin ilk ayetlerinde zilhicce ayının ilk on gecesine yemin ederek bu gece ve günlerin önemine dikkatimizi çekerken Hz. Peygamber Efendimiz ﷺ de bugünlerde yapılan ibadetlerin ne kadar faziletli olduğunu birçok hadîs-i şerîfte ifade buyurmuştur. Biz Müslümanları bu sayılı günleri değerlendirmeye ve ibadet yapmaya teşvik etmiştir.

Muhterem Müminler!

Peygamber Efendimiz ﷺ buyurdular ki:Zilhicce ayın (ilk) on gününde işlenen amellerden daha değerli amel yoktur!Ashâb-ı kirâm da “Allah yollundaki cihad da mı buna dâhil?” diye sormuş, Peygamber Efendimiz ﷺ de buna cevaben “Allah yolundaki cihad da dâhil. Ancak canı ve malını Allah yolunda sarf edip tekrar geri dönmeyen bundan müstesna.”[1] diye buyurup bu muazzam zaman diliminin değerini vurgulamıştır. Resûl-i Ekrem ﷺ’in güzide sahâbîlerinden Enes b. Mâlik (r.a.)’dan şu sözler rivayet edilmiştir: “(Fazilet açısından zilhiccenin ilk) on gününün her günü bin güne, arefe günü ise on bin güne denk olduğu söyleniyordu.”[2] Dolayısıyla önümüzdeki mübarek günleri değerlendirmek imanımızın gereğidir.

Aziz Müminler!

Kazananlardan olmak için şüphesiz Peygamber Efendimiz ﷺ’in sünnetine uymak gerekir.

Bu mübarek günlerde oruç tutmak hiç şüphesiz geçmişte işlediğimiz günahlara kefaret ve derecelerimizin yükselmesine sebep olacaktır. Ayrıca Resûl-i Ekrem ﷺ yine hiçbir amelin bu günlerde işlenen ameller kadar faziletli olmadığını beyan ettikten sonra bu günlerde çokça Rabbimizi “Allâhu Ekber”, “Lâ ilâhe illallah” ve “Elhamdulillah” zikirleriyle anmamızı teşvik etmiştir.[3]

Bunlara ilaveten hiç şüphesiz kurban vecibemizi de ihmal etmemeliyiz. Dolayısıyla şimdiye kadar kurban bedelini teslim etmek için fırsat bulamayan kardeşlerimiz bedellerini bir an önce Hasene kurumuna teslim edebilir veya internet üzerinden gönderebilir.

Allâh Teâlâ bizleri bu mübarek mevsimin hakkını verenlerden, kurbanlarıyla kendisine kurbiyet (yakınlık) kazananlardan eylesin. Amin.

Srebrenitsa katliamı ile alakalı not:

Değerli Cemaat!

Pazar günü aynı zamanda 11 Temmuz 1995 tarihinde Bosna’da gerçekleşmiş olan Srebrenitsa katliamının yıl dönümüdür. Bu katliam, İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra Avrupa’da gerçekleşen en büyük soykırım olarak tarihe geçmiştir. 11-17 Temmuz 1995 tarihlerinde, Avrupa’nın ortasında ve insanlığın gözü önünde Birleşik Milletler Güvenlik Konseyi tarafından Srebrenitsa güvenli bölge ilan edilmişti. Akabinde Hollandalı Barış Gücü Askerleri tarafından korunan Srebrenitsa’daki Potaçari kampında çok büyük bir katliam gerçekleşti. En son tespit edilen rakamlara göre, üç günde 8.325 Bosnalı Müslüman katledildi. Bir kısmı ise diri diri toplu mezarlara gömüldüler. Bütün dünya bu vahşete sessiz kalarak o gün vicdanını kaybetmiştir. Bu türlü vahim olayların tekrarlanmaması için hepimiz ahlak, adalet, merhamet ve vicdan sahibi insanlar olarak duyarlı ve organize olmaya mecburuz, ortak bir tavır geliştirmek durumundayız.

[1] Dârimî, Savm, 52, H. No: 1814; Buhârî, Îdeyn, 11, H. No: 969
[2] Beyhakî, Şuabu’l-İman, 5/316, H. No: 3488
[3] Bkz. İbn-i Ebî Şeybe, Musannef, 3/250, H. No: 13919

Hutbe-Bereket Dönemi Zilhicce

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com