CUMA HUTBESİ

Hutbe – Bin aydan hayırlı gece: Kadir Gecesi

26 Ağustos 2011

Muhterem Müminler!

Bin aydan daha hayırlı olduğunu Rabbimizin Kur’an’ında haber verdiği Kadir Gecesi’ne kavuşmuş olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. İnşaallah bu gece Kadir Gecemizi ihya edeceğiz. Bütün kardeşlerimize mübarek olsun.

Kadir Gecesi, yani kıymeti Allah katında da değerli olan gece, Kur’an’ın kendisinde inmeye başladığı gecedir. Bunu Kur’an’ımız şöylece beyan buyuruyor: “Doğrusu biz onu (Kur’an’ı) Kadir Gecesi’nde indirdik. Kadir Gecesi’nin ne olduğunu sen bilir misin? Kadir Gecesi bin aydan hayırlıdır. Melekler ve Cebrail o gecede Rablerinin izniyle her türlü iş için inerler. O gece, tanyerinin ağarmasına kadar bir esenliktir.“ (Kadir Sûresi, [97:1-5])

Muhterem Kardeşlerim,

Sure-i celileden öğreniyoruz ki; Kur’an-ı Kerim bu gecede inmeye başlamış, bu gecede yapılacak salih ameller bin ayda eda edilecek amellerden daha faziletli kılınmış, bu gece Cebrail (as) ve onunla birlikte çok sayıda melek yeryüzüne iner ve  yine bu gece tanyerinin ağarmasına kadar yeryüzü esenlikle dolarak, her türlü kötülükten uzak olacaktır. Yeryüzüne inecek melaike-i kiram uğradıkları her mümine selam vereceklerdir. Ayrıca gelecek bir sene içinde cereyan edecek olan her türlü hadisenin bilgisi Allah Teâlâ’nın ezelî kaza ve takdiri ile görevli meleklere bu gece bildirilecektir. (Tecrîdi Sarih Tercemesi, VI, 312)

Asıl itibari ile Kadir Gecesi’nin hangi gece olduğu kesin olarak bilinmemekle beraber,  genel olarak müminler, Ramazan’ın yirmi yedinci gecesinde olduğunda söz birlği etmişlerdir. Hz. Peygamber (sav): “Siz Kadir Gecesi’ni Ramazan’ın son on günü içerisindeki tek rakamlı gecelerde arayınız“ buyurmuştur. (Buhârî, Leyletü’l-Kadir, 3; Müslim, Sıyam, 216) Böyle olunca bir Müslüman olarak her gecemizi Kadir Gecesi bilerek bilinçli ve dikkatli bir şekilde salih amellerle değerlendirmeliyiz. Çünkü Kadir Gecesi’nin gizli tutulmasının hikmeti, müminlerin uyanık, dikkatli ve devamlı Allah’a ibadet ve taat içerisinde olmalarını sağlamaktır. Onun için de müminler olarak bu geceyi gaflet içerisinde geçirmemeli, ibadet ve taatle değerlendirmeliyiz. Ebû Hüreyre (ra)’ın rivâyet etmiş olduğu bir hadis-i şerifte Peygamber Efendimiz (sav) şöyle buyurmuştur: “Kim Kadir Gecesi’ni, faziletine inanarak ve alacağı sevabı Allah’tan bekleyerek ibadet ve taatla geçirirse geçmiş günahları bağışlanır.“ (Buhârî, Kadir, 1)

Muhterem Kardeşlerim,

“Kadir Gecesi’ni ihya sadedinde neler yapılırsa iyi olur?” sualine karşı şunları ifade edebiliriz:  Kadir Gecemizde – inşaallah – önce yatsı namazımızı ve teravihimizi camilerimizde cemaatle eda etmeliyiz. Namazdan sonra, cemaatle en az bir defa Kur’an-ı Kerim’i hatmetmeli, hatim duasından sonra, bir miktar tesbihat ve zikir yapmalı, daha sonra kaza ve nafile namazlar kılmalıyız. Bütün bunlardan önce de akşam camiye gelirken bu geceyi “camide itikafa girme” gecesi olarak niyetimize almalı ve öylece camiye girmeliyiz. Böylece itikaf sevabına da ereceğimizi unutmamalıyız. Büyük müctehid imamlarımızdan Süfyan-ı Sevrî (rhm): “Kadir Gecesi dua ve istiğfar etmek namazdan sevimlidir. Kur’an okuyup sonra dua etmek daha güzeldir.” (Tecrid-i Sarih Tercemesi, VI, 313) demiştir. Hz. Aişe (ra) validemiz, Rasûlüllah (sav) Efendimiz’e: “Kadir Gecesi’ne rastlarsam nasıl dua edeyim?” diye sormuş, Efendimiz (sav): “Allahümme inneke afüvvün tühıbbü’l-afve fa’fu annî: Allah’ım sen çok affedicisin, affi seversin, beni affet.” diye dua et“ buyurmuşlardır. (Tecrîd-i Sarih Tercemesi, VI, 314)

Aziz Kardeşlerim!

Ramazan ayının sonuna ve Kadir Gecesi’ne yine mahzun ve gönlü kırık bir şekilde ulaşmış bulunmaktayız. Çünkü, İslam ülkelerinin bir çoğunda halen iç karışıklıklar, ekonomik ve sosyal problemler alabildiğine yaygın olarak hükmünü icra etmektedir. İşte Somali, Filistin, Suriye, Irak, yakın ve uzak doğudaki İslam ülkeleri ölüm, fakirlik, zulüm ve mağduriyetlerin en şiddetlisini yaşıyorlar. Bizler ancak kırık dökük maddi yardımlarımız ve dualarımızla onlara el uzatmaya çalışıyoruz. Bundan dolayıdır ki, bu akşam bütün camilerimizde bir kez daha bu mağdur, mazlum ve muhtaç insanlarımıza birer kelebek etkisi ile ulaşmaya çalışacağız. Bu kampanyamıza siz kardeşlerimizden elimizden ne çıkarsa değil, gerçek anlamda kendimizi zorlayacak şekilde destek vermenizi bekliyoruz. Verelim ki, kardeşlerimizin kanlı göz yaşları en azından bayram günlerimizde dinmiş olsun ve biraz daha gönül rahatlığı ile bayrama kavuşabilsinler. Hutbemizi noktalarken tekrar bütün Ümet-i Muhammed’in Kadir Gecelerini tebrik eder, Kadir Gecesi’nde, kadiri idrak eden müminlerden kılmasını Cenab-ı Hak’tan niyaz ederiz.

IGMG İrşad Başkanlığı

[supsystic-social-sharing id="1"]