CUMA HUTBESİ

Hutbe – Bin Aydan Hayırlı Kutlu Gece: Kadir Gecesi

04 Ekim 2007

Muhterem kardeşlerim,

Kur'an'ımızın ifadesi ile bin aydan daha hayırlı olduğu bildirilen Kadir gecesine yaklaşmış bulunmaktayız. Önümüzdeki pazartesi gününü salı gününe bağlayan gece yani 8/9 Ekim 2007 gecesi inşaallah Kadir gecesi olacaktır. Şimdiden bütün kardeşlerimizin kandillerini tebrik eder, Cenab-ı Hak'tan bütün insanlık için hayırlara vesile kılmasını niyaz ederiz.

Kadir gecesi, hakkında özel sure inmiş, özel bir gecedir. Bu geceye özel olma ayrıcalığını, Kur'an'ın bu gecede inmeye başlamasından aldığını, bizzat Kur'an'ın kendisi ifade etmekte ve şöyle buyurmaktadır: “Doğrusu biz Kur'ân'ı Kadir gecesinde indirdik. Kadir gecesinin ne olduğunu sen bilir misin? Kadir gecesi bin aydan hayırlıdır. Melekler ve Cebrail o gecede Rablerinin izniyle her türlü iş için inerler. O gece, tanyerinin ağarmasına kadar bir esenliktir.“ [97:1] [97:2] [97:3] [97:4] [97:5]

Muhterem kardeşlerim,

Kadir gecesi, şerefli ve kıymetli gece demektir. Çünkü Kur'an, bu gecede inmeye başlamış, bu gece yapılacak ibadetin, içerisinde Kadir gecesi bulunmayan bin ayda yapılan ibadetten daha sevaplı olduğu bildirilmiş, gelecek senenin Kadir gecesine kadar cereyan edecek olan her türlü hadisenin, Allahu Teâlâ tarafından ilgili meleklere bu gece bildirileceği haber verilmiştir. (Tecrîdi Sarih Tercemesi, VI, 312) Bu gecede yeryüzüne Cebrail (as)'ın başkanlığında çok sayıda melek inecek ve bu gece tanyerinin ağarmasına kadar esenlik ve selamet olacaktır.

Kadir gecesinin tam olarak hangi gün olduğu konusu belirlenmemiştir. Belki de Müslümanların hergünlerini 'kadir' bilerek uyanık olmaları arzulanmıştır. Ancak rivayet edilen hadislerin işaretiyle, bu gecenin Ramazan ayının yirmiyedinci gecesi olduğuna zann-ı galip hasıl olmuştur. İşte bazı hadis-i şerif mealleri: “Siz Kadir gecesini Ramazan'ın son on günü içerisindeki tek rakamlı gecelerde arayınız.” (Buhârî, Leyletü'l-Kadir, 3; Müslim, Sıyam, 216) Abdullah b. Mes'ud (ra) Efendimiz'e kadir gecesi hakkında sorduğunda, Peygamber efendimiz (as): “Yıl boyunca ibadet eden Kadir gecesine isabet eder” buyurmuştur. Kadir gecesinin alameti hakkında Rasûlüllah (sas) Efendimizin:O gün güneş şuasız olarak doğar” buyurduğu da rivayet edilmiştir. (Müslim, Sıyam, 220) Kadir gecesinin gizli tutulmasından maksat, yukarıda da ifade edildiği gibi, mü'minlerin uyanık, dikkatli ve devamlı Allah'a ibadet ve taat içerisinde olmalarını sağlamaktır. Onun için de mü'minler olarak bu geceyi gaflet içerisinde geçirmemeli, ibadet ve taatle değerlendirmeliyiz. Nitekim Ebû Hüreyre (ra)'ın rivâyet etmiş olduğu bir hadis-i şerifte Peygamber Efendimiz (s.a.s) şöyle buyurmuştur: Kim Kadir gecesini, faziletine inanarak ve alacağı sevabı Allah'tan bekleyerek ibadet ve taatla geçirirse geçmiş günahları bağışlanır” (Buhârî, Kadir, 1)

Muhterem kardeşlerim,

Kadir gecesini, namaz kılarak, Kur'an-ı Kerim okuyarak, tevbe, istiğfâr ederek ve dua yaparak değerlendirebiliriz. Büyük müctehid imamlarımızdan Süfyan-ı Sevrî (rhm): “Kadir gecesi dua ve istiğfar etmek namazdan sevimlidir. Kur'ân okuyup sonra dua etmek daha güzeldir.“ (Tecrid-i Sarih Tercemesi, VI, 313) demiştir. Hz. Aişe (ra) validemiz, Rasûlüllah (sav) efendimiz'e: “Kadir gecesine rastlarsam nasıl dua edeyim?” diye sormuş, Efendimiz (as) da: 'Allahümme inneke afüvvün,kerimun tühıbbü'l-afve fa'fu annî: Allah'ım sen çok affedicisin, ikram sahibisin, affi seversin, beni affet' diye dua et“ buyurmuşlardır. (Tecrîd-i Sarih Tercemesi, VI, 314). Bu bedenî ibadetlerin yanında, mali ibadetlerimizle de Kadir gecesini iyi değerlendirmemiz gerekir. Bu manada Teşkilatımızın geleneksel olarak her sene Kadir gecesinde yapmış olduğu, “Mağdur ve Mazlumlarla Dayanışma Kampanyası“na ciddi bir şekilde iştirak etmeli ve ihtiyaç içerisindeki kardeşlerimizin imdadına, hem dualarımızla hem de mali yardımlarımızla ulaşmalıyız. Tekrar bütün kardeşlerimizin Kadir Gecelerini tebrik eder, Kadir gecesinde, kadiri idrak ve ihya eden müminlerden kılmasını Cenab-ı Hak'tan niyaz ederiz.

IGMG İrşad Başkanlığı

[supsystic-social-sharing id="1"]