CUMA HUTBESİ

Hutbe – Cemaat: İslamî eğitimin okulu

10 Şubat 2012

Muhterem Müslümanlar,

Yüce Rabbimiz, Kur’an’ı Kerim’de”š İnsanoğlu kendisinin başıboş bırakılacağını mı sanır?“ (Kıyame Suresi, [75:36]) diyerek yarattığı insanı sorumsuz ve başıboş bırakmadığını bizlere bildirir. Cenab-ı Allah, kendisine iman edenlere, akraba oldukları insanları ihmal etmemelerini ve sıla-i rahim emrini hatırlatır. Aynı şekilde kan bağı olmayan kardeşleri için de bir takım sorumluluklar yüklemiştir. Nitekim Allahu Teala Hucurat Suresinde Şüphesiz müminler birbiri ile kardeştirler“ (Hucurat Suresi, [49:10]) buyurmaktadır.

Allah’a iman edenlerin birbirleri ile kardeş olmaları bir zorunluluk değil doğal ihtiyaç olarak karşımıza çıkmaktadır. Sevgili Peygamberimiz (as) bir Hadis-i Şerif’inde bu kardeşliğin getirdigi bağlılığı şu şekilde tarif etmektedir: “Müminler birbirlerini sevmekte, birbirlerine acımakta ve birbirlerini korumakta bir vücuda benzerler. Vücudun bir uzvu hasta olduğu zaman, diğer uzuvlar da bu sebeple uykusuzluğa ve ateşli hastalığa tutulurlar.” (Buhârî, Edeb, 27; Müslim, Birr, 66)

Değerli Kardeşlerim,

İşte bu şekilde birbirine bağlı olan inananlardan oluşan cemaatin, tabiatı gereği oldukça önemli faydaları  vardır. Bunlardan ilki, cemaatin içinde, bireylerin kişisel ve kimlik eğitimleridir. Mümin, İslamî cemaatin içinde, edep ve ahlak kurallarıyla eğitilirken bir yandan da kim olduğunu, ne amaçla yaşadığını ve ne yapması gerektiğini o cemaatin kendisine sağladığı imkanlarla öğrenir. Bir eğitim ve öğretim yeri olarak cemaat, İslamî eğitimin en önemli okuludur.

Cemaate dahil olmanın ikinci önemli yararı  ise cemaat dışına, yani topluma yansımaktadır. Cemaat içerisinde edepten, terbiyeden, bilgi ve kültürden, eğitim gören bireyler, toplum içinde şahsiyetli, cemaatini ve dinini temsil eden örnek bir insan olarak kabul görür. Kişinin kendi yeteneklerini geliştirmesi ve bir fayda sunması için çeşitli vesileler ortaya koymasıyla, cemaat, sürekli gelişim içinde olur, kendini yeniler. Cemaat kendi içinde bulunan bireyi daimi bir eğitim ve gelişimden geçirerek, kendine has bir dinamik oluşturur.

Cemaatin aynı zamanda koruyucu bir yönü de vardır. Kendisi gibi olan ve düşünen, aynı dili, kültürü, dini paylaşan insanlarla, ortak heyecan ve hissi yaşamak, kişiyi asrın sorunlarından korur. Cemaat içinde olan bir Müslüman, kendi sorunlarıyla yalnız kalmaz, ve dolayısıyla bireysel hareket etmeye ihtiyaç duymaz. Fert, kitabı ve kainatı okumaya teşvik edilir, gündemi, Allah’ın kitabına ve Resulün sünnetine göre yorumlamaya sevkedilir ve manevi haz duyduğu ibadetlere teşvik edilir.

Muhterem Müslümanlar,

Bu minvalde Sizden, iyiye çağıran, doğruluğu emreden ve fenalıktan meneden bir cemaat olsun. İşte başarıya erişenler yalnız onlardır.“ (Al-i İmran Suresi, [3:104]) ayeti gereğince yaşadığımız toplumlarda, dünya ve ahiret mutluluğunu hedefleyen müminler olarak, cemaatimize sahip çıkalım, çevremize, insanlığa faydalı olmakta ve hayır işlerinde yarışalım.

IGMG İrşad Başkanlığı

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com