CUMA HUTBESİ

Hutbe – Dinde ölçülü olmak

31 Ağustos 2012

Muhterem Müslümanlar,

İslam, Müslümanlardan hayatlarının her alanında ölçülü olmalarını ister. Öyle ki dinde, yani inanç ve ibadette bile aşırılığa müsaade edilmemektedir. Dolayısıyla bir Müslüman, iman konularında kılı kırk  yaran, çok ibadet edip, her şeyden el-etek çeken biri olmaktan ziyade, inancında, ibadetinde ve yaşamındaki dengeyi sağlayan, aşırılığa kaçmayan kişidir. Nitekim Cenab-ı Hak, inananların aşırılıklardan kaçınarak mutedil yolu tuttuklarını şöyle haber vermektedir: “O Mü’minler ki, harcadıkları zaman israf etmezler, cimrilik de yapmazlar. İkisinin arasında orta bir yol tutarlar.” (Furkan Sûresi, [25:67]) Peygamber Efendimiz (as) da “En faziletli ibadet hangisidir?” sorusuna “Az da olsa devamlı olanıdır.” (Buhari, Libas, 43, 5861) diye cevap vermişlerdir.

Öyleyse Değerli Kardeşlerim,

Dinde aşırıya kaçmamak için ne yapmalıyız? Evvela dünya ve ahiret dengesini sağlamalıyız. Kur’an-ı Kerim’de dünya hayatının kısalığına, geçiciliğine, aldatıcılığına ve değersizliğine dikkat çekilerek, dünyanın sonuç itibariyle bir oyun ve eğlenceden ibaret olduğu belirtilir. Ama dünya asıl itibariyle kötü de değil. Yerilmiş olan, bu hayatın kalıcı olduğu zannedilmesi, sınırı aşma, ölçüsüzlük ve insanın yapıp ettiklerinden hesaba çekileceğini unutmasıdır. Bu konudaki nihai ölçü, Peygamberimiz (sav)’in çokca dua olarak okumuş olduğu Kur’an-ı Kerim’deki şu ayet-i kerimedir: “…Ey Rabbimiz! Bize dünyada da iyilik ver, ahirette de iyilik ver…” (Bakara Sûresi, [2:201])

Dinde aşırıya kaçmak düşünce ve davranıştaki dengesizliği de tarif eder. Peygamber Efendimiz (sav) bizlere düşünce ve davranışlarımızda dengeli olmayı tavsiye etmiş ve dini yaşanamaz hale getirme konusunda uyarmıştır. Zira, Allah sizin için kolaylık ister, güçlük istemez.” (Bakara Sûresi, [2:185]) ayetinde buyurulduğu gibi din insanların hayatına yön vermesi, onlara Allah’ın rızasına uygun bir hayat sürdürmeleri için gönderilmiştir. Nitekim Peygamberimiz (sav) şöyle buyurmuştur: “Kolaylaştırınız, güçleştirmeyiniz, müjdeleyiniz, nefret ettirmeyiniz.” (Buhari, İlm, 12) Onun için hem kendimize hem de etrafımızdaki insanlara dini yaşamayı sevdirmenin yollarını bulmalıyız.

Muhterem Müslümanlar,

Sevgili Peygamberimiz (as)’in bu sözleri doğrultusunda ibadetlerimizi düzene sokmakla birlikte gündelik hayatımızda da kendimize çeki düzen vermemiz gerekir. Toplumda, ailede, iş yerinde, okul ve üniversitede ve nitekim cemiyet hayatında, yerli yerinde hareket etmeye ve dengeyi korumaya gayret etmeliyiz. Böylece inşallah dünya hayatını gerektiği gibi değerlendirmiş ve Allah’ın rızasını kazanmış olanlardan oluruz. Çünkü Resulullah (as)’ ın buyurduğu gibi “Din kolaylıktır. Dini aşmak isteyen kimse, ona yenik düşer. O halde, orta yolu tutunuz, en iyiyi yapmaya çalışınız, o zaman size müjdeler olsun.” (Buhari, İman, 29)

IGMG İrşad Başkanlığı

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com