CUMA HUTBESİ

Hutbe – Geleneğimizin bir parçası: Üç Aylar

24 Mayıs 2012

Muhterem Müslümanlar,

İslam geleneğimizde “Üç Aylar” diye adlandırılan kamerî takvimin yedinci, sekizinci ve dokuzuncu ayları olan Recep, Şaban ve Ramazan aylarına dinimizde son derece önem verilir. İhya etmiş olduğumuz Regaip Gecesiyle, Miraç, Beraat ve Kadir Gecesiyle bu ayları Müslümanlar adeta iple çeker ve değerlendirmek için azami gayret gösterirler. Rabbimiz Üç Aylar’daki dua ve ibadetlerimizi kabul eylesin, bereketinden istifade edenlerden kılsın inşaallah.

Değerli Kardeşlerim,

Mübarek Üç Aylar diye bilinen bu ayların Müslüman toplumlarda özel bir yeri vardır. Şüphesiz bu durum “onbir ayın sultanı” diye anılan Ramazan’ın çekim kuvvetinden dolayıdır. Hicrî takvimin diğer aylarına nazaran Recep ile Şaban ayının önemi Ramazan’dan önce gelmeleri ve böylece manevî hazırlık dönemi olmalarıdır. Bu ayları gereğince değerlendirmek Ramazan’a hazırlıkları-mızın bir parçası olmalıdır. Zira Resulullah Efendimiz (sav), Ramazan ayı dışında en fazla Recep ve Şaban aylarında oruç tutmuşlardır. Hz. Aişe (ra) bir rivayetinde şunları söyler: “Rasulullah senenin hiçbir ayında Şaban ayındakinden fazla oruç tutmaz ve şöyle buyururdu:

 ‘Amellerden gücünüzün yettiğini yapın. Çünkü siz bıkmadıkça, Allah da size asla bıkmış muamelesi yapmaz. Allah yanında amelin en makbulü, kişinin az da olsa devam üzere işlediği ameldir.'” (Buhari, Savm, 52)

Muhterem Kardeşlerim,

Bu söylediklerimizin yanısıra Ramazan ayının içinde bulunduğu Üç Aylar, bayramlar ve özel dinî gün ve geceler bilhassa Avrupa’daki Müslümanlar için son derece önem arz etmektedirler. Zira bunlar vasıtasıyla dinî ve kültürel geleneklerimizi gelecek nesillere aktarabilir ve dinî yaşamı zinde tutabiliriz. Dolayısıyla bu gün ve geceler Avrupa ülkelerinde sürdürülen ve oluşan İslam kültürünün ve dinî kimliğimizin bir parçasıdır. Bunun farkında olarak camilerimizde mevcut programların yanısıra daha cazip ve kapsamlı çalışmalar da yapılması elbette faydalı olacaktır.

Bu sebeple, bilhassa içinde bulunduğumuz bu aylarda, Ramazan ayına zihnen ve fiilen hazırlanmak suretiyle, ibadetlerimizle maneviyatımızı güçlendirmek ve istikame-timizi muhafaza ederek çalışmalarımızı sürdürmek durumundayız. Bu aylarda, bilhassa önümüzdeki kandillerde, kendimizin ve dünyanın geleceğinin hayırlı olması, ibadet ve faaliyetlerimizin Allah’ın rızasına uygun olarak makbul olması için dua edelim inşallah. Hutbemizi sevgili Peygamberimiz (sav)’in duasıyla bitirelim: “Allah’ım, bize Recep ve Şaban’ı mübarek kıl ve bizi Ramazan’a ulaştır.” (Keşfu’l Hafa)

IGMG İrşad Başkanlığı

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com