CUMA HUTBESİ

Hutbe: Gençler büyüklerin aynasıdır

23 Ağustos 2013

Muhterem Müslümanlar,

Her ilişki iki taraflıdır. Genel itibariyle her insan, karşısındakinden ne alırsa muhatabına da onu aksettirir. Samimiyetle sevilen insan başkalarına da sevgi verir, sayılan insan başkalarına karşı da saygılı olur, dinlenilen insan, başkalarını da dinler; bu örnekler çoğaltılabilir.

Gençlerin birçok hâl ve hareketi, çoğu zaman ebeveynlerinin onlara çocuk yaşlarında, bilhassa eğitim sürecinde sergiledikleri davranışlara paralel şekilde gelişir. Nitekim teslimiyet, hürmet, ihsan ve ihlas yönünden örnek şahsiyet Fâtıma validemiz (r.a.), Efendimiz Muhammed Mustafa (s.a.v.) gibi bir babanın kızıydı. Resûlullah Efendimiz onu ziyarete gittiğinde onun avuçlarını öper, kendi minderine oturturdu. Yani Efendimiz (s.a.v.), Fâtıma (r.a.)’ya şahsiyet tanır, onu yüceltir ve ona karşı saygısını ve sevgisini hem gösterir hem de dile getirirdi.

Bunun yanında Efendimiz (s.a.v.), yolda rastladığı çocuklara da selam verirdi. Namaz esnasında torunları sırtına çıktıklarında Efendimiz (s.a.v.)’in onlar inene kadar başını secdeden kaldırmadığını hepimiz bildiğimiz hâlde, bugün camilerimizde arka saflarda gülüşen çocuklarımızın nahoş bir üslupla susturulabildiğine maalesef şahit olabilmekteyiz.

Kıymetli Kardeşlerim,

“Büyüklerin sözlerine karışılmaz.”, “Sen küçüksün, büyüdüğünde anlarsın.” gibi düşünce ve sözler genç kardeşlerimizin şahsiyetlerinin olgunlaşmasına engel olabilir. Başta söylediğimiz gibi her ilişki iki taraflıdır. “Küçüklerimizi sevmeyen, büyüklerimize hürmet etmeyen bizden değildir.” (Tirmizî, 7/155) hadîs-i şerifi bize burada iki grubun da kapsandığını gösteriyor. Küçük diye fikrine önem verilmeyen bir çocuk veya genç, kuvvetle muhtemeldir ki ya aşağılık kompleksine kapılır ya da ileride başkalarının fikirlerine kendisi de önem vermez. Sevgi görmemiş insandan sevgi, saygı görmemiş insandan saygı beklenemez.

Öyleyse, biz de sünnet ışığında evlatlarımızı ve gençlerimizi dinleyelim, fikirlerini soralım, olgunlaşma süreçlerinde düşünce ve icraatlarına değer vererek onlara yardımcı olalım. Yaşlılığımızda onlardan görmek istediğimiz muameleyi biz de onlara gösterelim ve bilelim ki, ayakları yere sağlam basan bir nesil ancak bu şekilde yetişebilir. Tabi ki istisnalar kaideyi bozmaz. Bizler, hayırlı birer ebeveyn olmakta çaba sarf edip, kendine güvenen, izzetli nesiller yetiştirme azmini ve bilincini taşımalıyız.

Muhterem Müslümanlar,

Genç nesillerin ebeveynleri ve büyükleri olarak bu günü, onlarla olan ilişkilerimizi yeniden gözden geçirmek adına bir vesile olarak görmeli ve hatalı davranışlarımızdan kaçınma yolunda gayret sarf etmeliyiz. Unutmamalıyız ki gençler, büyüklerin aynasıdır. Dolayısıyla onların davranışları, bizlerin onlara karşı takındığı tavrın bir yansımasıdır. Tavırlarımızı Kur’an ve sünnet çerçevesinde belirlersek, ancak o zaman bu iki temel üzerine yeni nesiller inşa edebiliriz. Böylelikle hem kendimizden sonra gelen nesli doğru yol üzerine eğitmiş, hem de onlardan sonra gelecek olan nesillerin eğitilmesi adına onlara güzel örnekler teşkil etmiş oluruz. Rabbimiz’den bizleri bu iradeye sahip insanlar eylemesini niyaz ederiz.

IGMG İrşad Başkanlığı

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com