CUMA HUTBESİ

Hutbe – Gençliğimiz! Zararlı Alışkanlıklara Dikkat!

18 Temmuz 2008

Muhterem Kardeşlerim,

Yaşlarının müsait, gönüllerinin berrak ve saf oluşu nedeniyle, yenilik ve değişime açık olan gençlerimizi bekleyen tehlikelerden birisi, belki de en büyüğü, adına kötü alışkanlıklar dediğimiz bazı haram ve yasaklardır. Gençlerimiz, duygusal olan mizaçları ve yine farklı görünmeye olan özentileri sebebiyle kolayca kötü alışkanlıkların tuzağına düşebilirler. Nitekim bir kısmı hayat boyu devam eden, kötü ve zararlı alışkanlıklar, genellikle gençlik çağlarında edinilir. Örneğin başta sigara, içki, uyuşturucu, kumar olmak üzere birçok kötü alışkanlıklar gençlik yıllarında ve çoğu zaman arkadaş grupları arasında kendisini gösterir ve böylece tiryakilikler başlamış olur. Her birisi birer yıkıcı felaket olan bu kötü alışkanlıkları dinimiz yasaklamış ve Müslümanları onlara bulaşmaktan sakındırmıştır. Maide Suresi’nin 90. ayeti, bu hükmü gayet açık bir şekilde beyan etmiştir: “Ey iman edenler! (Sarhoşluk veren) içki (ve benzeri şeyler), kumar, dikili taşlar ve fal okları ancak, şeytan işi birer pisliktir. Onlardan kaçının ki, kurtuluşa eresiniz. Şeytan, içki ve kumarla, ancak aranıza düşmanlık ve kin sokmak; sizi Allah’ı anmaktan ve namazdan alıkoymak ister. Artık bunlara bir son vermeyecek misiniz?” [5:90][5:91]

Aziz Kardeşlerim,

Kötü alışkanlıkların başında ayette de belirtildiği gibi, içki, kumar, batıl inanç ve sağlığa zararlı olan, uyuşturucu ve sigara gelir. İçki ve kumar gibi kötü alışkanlıklar, yukardaki ayette de görüldüğü gibi kesin olarak haram ve yasak olan zararlı alışkanlıklardır. Numan b. Beşîr (ra)’den gelen bir rivayette Peygamber Efendimiz (as) buyurdular ki: “Üzümden hamr (sarhoş edici içecek) yapılır, hurmadan hamr yapılır, baldan hamr yapılır, buğdaydan hamr yapılır, arpadan hamr yapılır. Ben bütün bu sarhoş edici içecekleri size yasaklıyorum.” (Ebu Dâvud, Eşribe 4, (3676) Diğer bir hadis-i şerif ise daha şiddetli ve sadece içki içeni muhatap almıyor ve içki ile alakalı olan başkalarını da muhatap kabul ediyor. Şöyleki: “Allah içkiye, onu içene, dağıtana, satana, satın alana, üzümünü sıkana [îmal edene], kendisi için sıktırana, taşıyana ve kendisine taşınana ve parasını yiyene lânet etsin.” (Tirmizi, Büyü: 58) Bu hadiste içkiyle ilgili on grup insan lanetlenmektedir. Bu da bize sadece içki içmekten değil, diğer dokuz gruba girmekten de sakınmamızı işaret ediyor. Bu yıkıcı kötü alışkanlığın, pekçok aileyi sefil ve perişan ettiğini hergün basın ve yayın organlarından takip ediyoruz. Kazanacağım hırsı ile sabahlara dek kumarhane izbelerinde vakit öldüren bedbaht insanlar, oralarda, sadece servetlerini değil, sağlıklarını, ahlâklarını, onur ve şahsiyetlerini, umut ve geleceklerini de kaybederler.

Değerli Kardeşlerim,

En yaygın olarak toplumun bilhassa gençlerini kasıp kavuran iki kötü alışkanlık daha var ki, bunlar, sigara ve uyuşturucudur. Sigara, bir çok İslam alimi tarafından haram olarak kabul edilir. Sigara üzerinde yapılan araştırmalar, onun ödürücü bir zehir olduğu gerçeğini ortaya koymuştur. Onun için de her sigara peketinin üzerinde “sigara öldürücüdür” ibaresi yer almaktadır. Böyle bir yazıyı göre göre sigara içmeye devam etmeyi anlamak ise mümkün değildir.

Uyuşturucunun verdiği zararları dile getirmek bile zaittir. Çünkü uyuşturucu, insanı hem madde hem de manası itibariyle insanlığından çıkarır. Sigara, içki ve kumarı çekici ambalajlar içinde ve süslü reklamlarla gençliğe takdim eden kötü niyetli insan ve gruplar, sadece kendi keselerini doldurmak için bu cinayetlere sebep olmaktadırlar. Bu kötü alışkanlıklara bulaşmadan önce tedbirleri almak zorundayız. Alacağımız en önemli tedbir ise, gençliğimizi, sağlam bir dinî bilgi ile donatmak ve İslamı yaşatmaktır. Zira, kötü alışkanlıklara bulaşmanın en önemli sebebi, akıl, kalp ve ruhun aç bırakılmasıdır. Halbuki, mânevî duygularımızı iman ve ibadetle tatmin edersek, her anımızı dinimize hizmet etme ve bu güzellikleri başkalarına ulaştırma gayretiyle değerlendirirsek, kötü alışkanlıklara ne ihtiyaç duyarız, ne de zaman buluruz. Bunun için de kötü alışkanlıkların cirit attığı yerler olan kahvehane, disko, bar gibi yerlerden gençleri uzak tutmalıyız. Çünkü bu mekanlar, gençlerin dünyasını ve ahiretini karartan mekânlardır. Gençler tatil zamanlarında bu mekanlara gitmeye daha çok meyillidirler. Öyleyse tatil zamanlarını daha bilinçli bir planlamaya tabi tutmalı ve faydalı aktivitelerle değrlendirmelidir. Allah bütün Ümmet-i Muhammed’in gençliğini böyle bu tür felaketlerden beri ve muhafaza buyursun.

IGMG İrşad Başkanlığı

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com