CUMA HUTBESİ

Hutbe: Hac İbadetinin Faziletleri

29 Mart 2017 Tasbih Grün Schwarz
Tasbih Grün Schwarz

Aziz ve Muhterem Müminler!
Dinimizin beş büyük ibadetinin en büyüklerinden birisi olan hac ibadeti, mali gücü ve sağlığı yerinde olan her bir Müslüman üzerine farzdır. Nitekim Cenâb-ı Hak şöyle buyurmuştur: “Ona bir yol bulabilenlerin Beyt’i haccetmesi Allah’ın insanlar üzerinde bir hakkıdır.”[1]

Değerli Kardeşlerim!
Hac ibadeti, amellerin en faziletlilerinden birisidir. Ebû Hureyre (r.a.) anlatıyor: “Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’e hangi ameller aha faziletlidir?” diye soruldu. Peygamberimiz, ‘Allah ve resulüne iman etmektir.’ buyurdu. Soran kişi, ‘Sonra hangisidir?’ dedi. Efendimiz, ‘Allah yolunda cihat etmektir.’ diye cevap verdi. ‘Sonra hangisidir?’ diye sorulunca. Peygamber Efendimiz, ‘Şartlarına riayet edilerek yapılan mebrur (makbul) hacdır.’ buyurdu.”[2]

Aziz Müslümanlar!
“Hac meşakkattir.”
denilmiş ve bu ibadetin zorluğuna dikkat çekilmiştir. Hac ve umre ibadetlerine niyet ederken “Ya Rabbi! Onu bana kolay kıl, onu benden kabul et” diye dua ile niyetlerimizi tamamlarız. Bu da bu ibadetlerin edasında ne denli zorluklarla karşılaşılabileceğine ve onların kabul edilmesine ne çok engellerin olabileceğine işaret kabul edilmiştir. Bundan dolayı da karşılaşılacak meşakkatlerin aza indirilmesi ve bu ibadetlerin kabul edilmesini kolaylaştıracak tedbirlerin alınmasına ihtiyaç vardır. Bu tedbirler noktasında, bu hayırlı yolculuğa çıkarken güçlü sefer vasıtaları, sağlam yol arkadaşları ve bu meşakkatleri aza indirecek güvenilir organizenin seçilmesi dinimizin tavsiyelerindendir.

Allah’a hamdolsun ki, yarım asra yakındır, bu mukaddes ibadetleri Kur’an ve sünnet çerçevesinde eda ettirme tecrübesine sahip bir hac ve umre organizesine sahip bulunmaktayız. Otel hizmetleriyle, idareci tecrübesiyle, Mekke ve Medine irşad programlarıyla hac ve umrede aranılan marka hâline geldik. Dolayısıyla ömürlerinde bir defa üzerlerine hac farz olmuş olan kardeşlerimiz, beklemeden bir an önce kararlarını vermeli, kayıtlarını bölge idarelerimize acilen yaptırmalı ve bu kutlu yolculukta İslam Toplumu Millî Görüş Hac Umre organizesinin tecrübeli hizmetlerinden yararlanma fırsatını yakalamalısınız. Cenâb-ı Hak şimdiden bütün kardeşlerimizin hac ve umrelerini mebrur ve makbul eylesin.

Duyuru:

Kıymetli Kardeşlerim!
Bildiğiniz gibi Türkiye’de 16 Nisan’da gerçekleşecek seçimlerde yurt dışı seçmenler de 27 Mart-9 Nisan tarihleri arasında oy kullanabilecekler. Teşkilatımız, bundan önce de gerek içinde yaşadığımız ve ikinci vatanımız olan ülkelerdeki seçimlere, gerek Avrupa Parlamentosu gibi ulusaşırı seçimlere, gerekse de anavatanımız Türkiye’deki seçimlere katılım noktasında yıllardır aynı açık pozisyona sahip oldu. İslam Toplumu Millî Görüş teşkilatları, oy kullanmanın en temel vatandaşlık sorumluluğu olduğu gerçeğinden hareketle mensuplarının seçimlere katılımını teşvik etmektedir. Bunun yanında siyasi katılımın sadece sandığa gitmekle bitmeyeceğini, mensuplarımızın her türlü siyaset yapım sürecine katılımlarının bilinçli bir yurttaşlığın da en temel bileşeni olduğunu senelerdir yinelemekteyiz. Türkiye’deki seçimler öncesinde de bu pozisyonumuzu siz değerli kardeşlerimize yeniden hatırlatmayı gerekli görüyorum. Üyelerimiz, idarecilerimiz ve mensuplarımız referandumda demokratik haklarını kullanmalı ve yurt dışında yaşayan Türkiye kökenlilerin de Türkiye’nin geleceği hakkında söyleyecek sözleri olduğunu açık bir şekilde ortaya koymalıdır. Mensuplarımızın Türkiye’nin geleceği için belirleyici olan bu seçimlerde en doğru kararı vereceklerine inancımız tamdır.

Kıymetli Kardeşlerim!
Camilerimizde siyasi tercihler üzerinden ayrışma ve münakaşalara yer yoktur. Bizler her koşulda birbiriyle ünsiyetini muhafaza eden, tartışma adabına sahip bir geleneğin temsilcileri olmalıyız. Bilhassa referandum öncesinde ve seçim sürecinde aklımızda tutmamız gereken en önemli husus, 17 Nisan sabahı yüz yüze bakacağımız olmalıdır. Kardeşlerimizi inciten, kıran, dışlayan bir dil kullanmak teşkilatımızın mensuplarına yakışmayacağı gibi, demokratik seçimlerin kendi ruhuna da aykırı olacaktır. Referandum sürecinde kardeşliğimizi bozacak her türlü yaklaşımdan şiddetle kaçınalım ve teşkilatımızın kardeşlik ruhuna yakışmayan söz ve eylemlerden bilhassa uzak duralım.

Sevgi, kardeşlik ve muhabbeti temel esas kabul eden teşkilatımızın mensuplarının bu minvalde hareket edeceğine inancımız tamdır. Her bir kardeşimize yürekten teşekkür ediyor ve hepinizi Allah’a emanet ediyoruz.

[1] Âl-i İmrân suresi, 3:97
[2] Buhârî, Sahih, 5/398, H. No: 1422

Hutbe-Haccın Fazileti

Hutbe-Arapça

Hutbe-Arapça

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com