CUMA HUTBESİ

Hutbe – Hadis kültürümüz

27 Nisan 2012

Muhterem Müslümanlar,

Peygamberimiz Hz. Muhammed (sav) insanlara rahmet olarak gönderilmiştir. Allah (cc)’ın elçisi olarak o, Allah (cc)’ın mesajını getirdi ve o mesaja göre de yaşadı. Bu sebeple hayatımızı çepe çevre kuşatan bütün ilişkilerimizde, tutum ve davranışlarımızda en güzel örnek ve modelimiz Hz. Peygamber Efendimiz (as)’dır. Onun örnekliğini ve model oluşunu yirmiüç yıllık peygamberlik hayatının her sahasında görmekteyiz. Biz Müslümanlar bugün Peygamberimizi görme, onun kendisinden öğrenme ve onunla birlikte yaşama imkânına sahip değiliz. Bu nedenle hadisler bizler için vazgeçilmez birer kaynaktır. Onlar vasıtasıyla Peygamberimiz (sav)’i yakından tanıyabiliyoruz.

Sevgili Kardeşlerim,

Her insan gibi Peygamberimiz Hz. Muhammed (sav) de ahirete göç etti. Bizler için olan önemi nedeniyle onun sözleri, yaptıkları ve tavırları başlangıçta sözlü, sonrasında yazılı olarak toplandı ve bugüne kadar ulaştırıldı. Peygamberimiz (sav) ile ilgili Allah (cc) ayet-i kerimede şöyle buyuruyor: “(Resûlüm! ) De ki: Eğer Allah’ı seviyorsanız bana uyunuz ki, Allah da sizi sevsin ve günahlarınızı bağışlasın. Allah son derece bağışlayıcı ve esirgeyicidir.“ (Al-i İmran Sûresi, [3:31])

Ayette ifade edilen sebepten ötürü Efendimizin (sav) vefatından sadece kısa bir süre sonra büyük hadis külliyatları oluşmuştu bile. Bu kitaplar arasında örneğin İmam Buhari ve İmam Müslim’in külliyatları yer almaktadır. Bunların yanı sıra hadisleri herkesin anlaması için çalışmalar yapan âlimler oldu ve halen vardır. İmam Nevevi’nin “40 Hadis” kitabı bunlardan biridir. Bugün hangi dilde olursa olsun hadis külliyatlarına kolayca ulaşılabilmektedir. İslamî bilgiler veren birçok çocuk kitabında da konular, hadisler etrafında anlatılmakta, çocuklara hayatın içinden örneklerle açıklanmaktadır.

Kıymetli Müslümanlar,

Bu demektir ki, İslam’ın ikinci temel kaynağı olan hadislere doğrudan ulaşma imkânımız vardır. Bu kaynak vasıtasıyla Peygamberimizin (sav) Kur’an’ı nasıl anladığını ve onu ne surette hayata geçirdiğini öğreniyoruz. Peygamberimiz (sav)’in yolundan gitmek sadece Allah (cc)’ın sevgisine ulaşmak değil, aynı zamanda kendi hayatımızı düzene sokmak anlamına da gelmektedir. Bu anlamda her birimiz hadisleri hayatında uygulamakla yükümlüdür. Gelin ümmeti için herşeyi feda eden hayat rehberimiz Allah Resulü (sav)’nün hadislerini okuyalım, anlamaya çalışalım ve onlarla amel edelim. Onun merhamet ettiği gibi merhamet edelim, onun gibi en zor durumlarda bile adil olalım, çıkmaz gibi gözüken durumlarda onun gibi istikamet ve sabır sahibi olalım. Ancak böylelikle onun ümmeti olarak, onun sünnetini canlandırmış olabiliriz. Nitekim Peygamberimiz (sav) bir hadisinde şu müjdeyi vermiştir: “Kim, sünnetimi ihya ederse, beni ihya etmiş olur. Kim beni ihya ederse cennette benimle beraberdir." (Tirmizî, İlim, 16)

IGMG İrşad Başkanlığı

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com