CUMA HUTBESİ

Hutbe: Hayırlı Nesiller Yetiştirmek

16 Eylül 2022 Takke Tesbih Ahşap
Takke Tesbih Ahşap

Muhterem Kardeşlerim!  

Mensubu olmakla iftihar ettiğimiz yüce İslam dininde din, can, nesil, akıl ve mal, korunması zaruri olan beş temel ilkedir. Bunlar içerisinde neslin, yani evlatlarımızın korunması, özellikle günümüzde çok ehemmiyet arz eden bir meseledir. Ruhen sağlam olan ve psikolojik sorunları bulunmayan ebeveynler, çocuklarının korunup kollanması hususunda elbette elinden geleni yapmaktadır. Sadece insanların değil, hayvanatın da yavrularına şefkat ve merhametle muamelede bulunması, Rahmân olan Allah’ın mahlukata bahşettiği önemli bir içgüdüdür. Bu vesileyle, canlılar soylarını devam ettirmekte ve yeryüzü canlılığını sürdürmektedir. Kur’ân-ı Kerîm’de “Mal ve evlat, dünya hayatının süsüdür”[1] diye buyurulmaktadır. Evlatlarımızın mevcudiyeti, onların sağlık ve sıhhat sahibi olmaları, anne-babalar için neşe kaynağıdır.

Değerli Müminler!

Rabbimiz; “Biliniz ki, mallarınız ve çocuklarınız birer imtihan sebebidir ve büyük mükâfat Allah katındadır.”[2] diye buyurmaktadır. Mevla’nın bize bahşettiği sonsuz nimetlerden birisi olan evlatlarımız, aynı zamanda bizlerin en büyük imtihanıdır. Onları en doğru biçimde yetiştirmek gibi bir arzumuzun olması icap etmektedir. Çocuklarımızın maddi rahatlığını ve bedensel sıhhatini düşündüğümüz kadar, onların ruhi ve manevi selametinin de derdinde olmalıyız. Dünya hayatında başarılı olmalarını istediğimiz kadar, Allah’ın rızasını kazanmaları için elimizden geleni de yapmalıyız. Çünkü dünyevi konforun tek başına mutlu olmak için yeterli olmadığı ayan beyan ortadadır. Ruhi olgunluğa ulaşmadan manevi huzura ermek imkânsızdır.  

Kıymetli Cemaat!

İnsanlara rehber olarak gönderilmiş peygamberler de nesillerinin saadet ve selametiyle ilgilenmişlerdir. Kur’ân’ı Kerîm’de, Zekeriyyâ (a.s.)’ın “Rabbim! Bana tarafından temiz bir nesil ihsan eyle! Kuşkusuz sen duayı işitmektesin.”[3] diye zikredilen arzusu, bunun bariz bir örneğidir. Temiz bir nesilden kastolunan Allah’ın rızasını kazanma azminde olmak ve güzel ahlak ile donanmaktır. Bunun gerçekleşmesi için çaba ve gayret göstermek, anne ve babaların üzerine düşen en önemli vazifelerdendir. İnsanlığa en güzel örnek olarak gönderilmiş olan Hz. Muhammed Mustafa (s.a.v.) Efendimiz; “Hiçbir anne baba, çocuğuna güzel terbiyeden daha kıymetli bir bağışta bulunmamıştır.”[4] diye buyurmaktadır.

 Aziz Müslümanlar!

Neslimiz, yani geleceğimiz hususundaki önceliğimiz, onları Allah’a kul, Peygamberine ümmet, ailesine ve topluma hayırlı birer evlat olarak yetiştirmek olmalıdır. Yavrularımızın iyi bir diploma ve yüksek kariyer sahibi olmalarıyla ilgili olduğumuz kadar, iyi bir Müslüman ve ahlaklı bireyler olmaları için de uğraşmalıyız. Topluma yük olan değil, toplumun yükünü alan bir nesil inşa etmemiz için, çocuklarımıza dinimizi hakkıyla öğretmeli, ahlak noktasında güzel örnek olmalı, toplumsal meselelerde şuur vermeliyiz. Teşkilatımızın cami eğitimine, yıldız kurslarına, gençlik çalışmalarına ve sohbetlerine katılmaya teşvik etmeliyiz. 

Rabbim bizleri, evlatlarımızın hayırlı Müslümanlar ve iyi insanlar olmaları için gayret gösteren kullarından eylesin. Amin!

[1] Kehf suresi, 18:46

[2] Enfâl suresi, 8:28

[3] Âl-i İmrân suresi, 3:38

[4] Tirmizî, Birr, 33

Hutbe-Türkçe

Hutbe-Arapça

Hutbe-Hollandaca

Hutbe-Norveççe

Hutbe-İsveççe

Hutbe-Danca

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com