CUMA HUTBESİ

Hutbe: İyilik 10 katı karşılık bulur

17 Ekim 2016 Mimber Lambalar
Mimber Lambalar

Muhterem Müslümanlar!
Kim herhangi bir iyilik yapar, iyiliğe teşvik eder, iyiliğe öncülük ederse, o kimseye yaptığının en az 10 katı karşılık verilecektir. Hatta bu karşılık o kadar ileri gidecektir ki, 700’e çıkacaktır. Nitekim En’âm ve Bakara surelerinde şöyle buyurulmaktadır:
“Kim bir iyilik yaparsa, ona on katı vardır. Kim de bir kötülük yaparsa, o da sadece o kötülüğün misliyle cezalandırılır ve onlara zulmedilmez.”[1]

“Mallarını Allah yolunda sarf edenlerin durumu, her başağında yüz tane olmak üzere yedi başak veren tanenin durumu gibidir. Allah dilediğine kat kat verir. Allah’ın lütfu geniştir.”[2]
Bir kudsî hadiste aktarıldığı üzere ise Allah Teâlâ meleklerine şöyle emreder:
“Kulum kötü bir amel yapmak isteyince, onu yapmadıkça yazmayın; yapınca, onu aleyhine bir günah olarak yazın. Eğer benim rızamı düşünerek terk etti ise bunu onun lehine bir sevap yazın. Kulum iyi bir iş yapmak arzu edince, yapmasa bile onu lehine bir sevap yazın. Eğer onu yaparsa en az on misli olmak üzere yedi yüz misline kadar ona sevap yazın.”[3]

Aziz Cemaat!
Peygamber Efendimiz (s.a.v.) de aynı müjdeyi tekrar etmiş ve şöyle buyurmuştur: “Kim iyi bir Müslüman olur da bir iyilik yaparsa her bir iyiliğine karşılık 10 kattan 700 kata kadar karşılığı yazılır. Ancak, bu kişi bir kötülük işlerse o kötülüğe de sadece karşılığı yazılır.”[4]
Muhterem Kardeşlerim!

Yüce Rabbimiz iyilikler, hasenat karşısında ne kadar da cömerttir! 1’e 10, hatta 700 kat fazla verirken, kötülüklere ise sadece misli ile karşılık vermektedir. Bu Rabbimiz’in bize olan merhametini bir kez daha göstermektedir. Allah kullarına zulmetmez! Aksine o kullarıma merhamet ve mağfiret etmek ister.
Peki biz bunun karşılığında ne yapıyoruz? Verdiği nimetlere ne kadar şükrediyor, hamdimizi ne denli biliyoruz? Ona olan kulluğumuzda ne denli samimi ya da ihmalkârız? Onun yarattıklarına karşı ne kadar affedici, ne kadar bağışlayıcıyız? Kendimize karşı yapılan bir hakareti bağışlamaya, özürleri kabul etmeye hazır mıyız?

Bütün bu sorulara davranışımızla vereceğimiz cevaplar, Rabbimiz’in bizlere vadettiği iyiliklerin kaç kat olacağında elbette ki belirleyici olacaktır. Onun içindir ki, Allah yolunda samimi olmalıyız. Rabbimiz’in yolunda yaptığımız her ibadet, her hayır, her amel ve her karşı duruş mutlaka bu esaslara dayanmalı, riyadan ve gösterişten uzak kalmalıdır. Aksi takdirde sevap hanemizde bir azığımız kalmaz.

[1] En’âm suresi, 6:160
[2] Bakara suresi, 2:261
[3] Buhârî, Tevhîd, 126, H. No: 7501
[4] Buhârî, İman, 35, H. No: 42

Hutbe-İyilik 10 katı karşılık bulur

Hutbe-Arapça

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com