CUMA HUTBESİ

Hutbe- Kötü Alışkanlıklardan Sakınalım

29 Mayıs 2009

Muhterem müslümanlar,

Bugün adeta dünyayı kasıp kavuran, toplumları felç eden, nesilleri yozlaştıran, iyi ve güzel hasletleri yok eden bazı şeyler var ki biz bunlara kötü alışkanlıklar diyoruz. Bunların başında şu ayet-i kerimelerde bildirilen ve kat’iyyetle yasak olan şeyler gelmektedir. Yüce Yaratıcımız buyuruyor ki: “Ey iman edenler! Şarap, kumar, dikili taşlar (putlar), fal ve şans okları birer şeytan işi pisliktir; bunlardan uzak durun ki kurtuluşa eresiniz. Şeytan içki ve kumar yoluyla ancak aranıza düşmanlık ve kin sokmak; sizi, Allah’ı anmaktan ve namazdan alıkoymak ister. Artık (bunlardan) vazgeçtiniz değil mi?” [5:90][5:91] ayetlerde görüldüğü gibi, başta alkol, uyuşturucu ve kumar olmak üzere bütün zararlı alışkanlıklar yasaklanmıştır. Çünkü bunlar dinimiz İslam’ın her insan için koruma altına aldığı, akla, cana, nesle, mala ve dine zarar veren şeylerdir. Dinimizde, korunması gerekli olan beş esas diye tabir ettiğimiz bu nimetleri koruma altına almamız ve bunları güzelce değerlendirmemiz ayrıca boynumuza yüklenmiş olan bir farzdır.

 

Aziz kardeşlerim,

Kötü alışkanlıklar, genellikle taklit, özenti ve kötü çevre, kötü arkadaş, bazen de merak ve kişilik zafiyeti sebebiyle insanlara sirayet eder. Bundan dolayıdır ki, bilhassa gençlerin eğitim, yetişme ve çevreden etkilenme dönemlerinde ana ve babaların ve de eğitim kurumlarının hakikaten çok dikkat etmeleri gerekir. Şunu önemle belirtmek gerekirse, uyuşturucu ve sigara gibi maddelerin en belirgin özelliklerinden birisi de az miktarda kullanılsalar bile, zamanla bağımlılık yapmalarıdır. Alkol, uyuşturucu ve kumar gibi bataklıklara düşmüş olan kişilerin, hemen hepsi bu zararlı alışkanlıklara böyle ilk bir kaç deneme ile başlarlar ve devam ederler. Daha sonra tam bir uçuruma yuvarlanır ve perişan olurlar.

 

Aziz müminler,

Acı da olsa ifade etmek gerekir ki, alkol ve uyuşturucu kullanma yaşı nerdeyse ilkokullar seviyesine inmiş bulunmaktadır. Basın ve yayın organları her gün alkol ve uyuşturucu batağına saplanmış ve heder olmuş gençlerle dolup taşmaktadır. Öbür taraftan alkol ve uyuşturucu kadar tehlikeli olan kumar hastalığının öncüsü sayılan şans oyunları da alabildiğine yaygınlaşmakta; bilhassa medya organları bunun reklamlarını yapmaktadırlar. İlmi gerçekler ortaya koymaktadır ki, içki ve uyuşturucu kullanmak insanın akli dengesini, beden sağlığını bozmakta, sinir sistemini alt üst etmektedir. Bu kötü alışkanlıklara tutulan insanlar, en büyük lütuf olan akıl ve iradelerini kullanamaz ve kendilerine sahip olamazlar. Böyle insanlar, bir haramı işlemiş olmakla günaha girmenin yanında, hem ruhsal hem de bedensel sağlıklarını yitirmiş olurlar. Bunları görünce, “İçki her kötülüğün anasıdır.” (Kütüb-ü Sitte, 7:267) buyuran Peygamber Efendimizin ne kadar da haklı olduğuna bir daha şahit olmaktayız. 

Bu itibarladır ki, değerli kardeşlerim,

Hem haram olan hem de her birisi birer hastalık olan bu kötü alışkanlıklardan neslimizi koruma hususunda birinci görev, biz ana ve babalara düşmektedir. Çocuklarımızın, nerelere girip çıktıklarına, kimlerle düşüp kalktıklarına dikkat etmeli, onlarla iletişimimizi kesmemeli, onları manevi değerlerle donatmalı, iyi insanlarla tanıştırmalıyız. Bu manada camilerimizin birer kurtuluş karargâhı olduğunu unutmamalıyız. Onun için de gençlerimizi camilerimizde teşkilatlanan gençlik organizelerimize teslim etmeli, oralarda yapılan eğitim programlarından yararlandırmalıyız. Cami cemaatlerimiz de çocuklarımıza ve gençlerimize gözleri gibi bakmalılar, onlara gönül köşelerinde yer ayırmalıdırlar. Hutbemizi bir hadis-i şerifle bitirirken, Rabbimizden bizleri her türlü kötülükten ve kötü alışkanlıklardan korumasını Cenab-ı Hak’tan niyaz ederiz. Peygamber Efendimiz (sas) buyuruyorki: “Her sarhoş edici madde haramdır, çoğu sarhoş eden şeyin azı da haramdır.” (İbn Mâce, Eşribe, 10)

IGMG İrşad Başkanlığı

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com