CUMA HUTBESİ

Hutbe – Kadir Gecesi 2008

26 Eylül 2008

Muhterem Müminler,

“Bin aydan daha hayırlı” olduğu Kur’an’ımızda haber verilen ve Kur’an-ı Kerim’in kendisinde indiği bildirilen hayırlarla, bereketlerle ve faziletlerle dopdolu olan “Kadir Gecesi”ne kavuşmuş bulunmaktayız. Rabbimiz gereği gibi ihya edebilmeyi cümlemize nasip eylesin. İnşaallah bu akşam bu müstesna geceyi ihya edeceğiz. Bütün İslam alemi için hayırlar getirmesini ve bereketli kılmasını Cenab-ı Hak’tan niyaz ederiz. Kadir Gecesi öyle bir gecedir ki, Kur’an-ı Kerim’in 114 suresinden birisi olan Kadir Suresi bu gecenin faziletlerini beyan etmek üzere indirilmiştir. Bu faziletlerden birisi Kur’an’ın bu gecede inmesi ve İslam’ın nurunun ilk defa dünyaya bu gecede yayılmaya başlamış olmasıdır. Nitekim Kadir suresinin meali şöyledir: Doğrusu biz Kur’ân’ı Kadir gecesinde indirdik. Kadir gecesinin ne olduğunu sen bilir misin? Kadir gecesi bin aydan hayırlıdır. Melekler ve Cebrail o gecede Rablerinin izniyle her türlü iş için inerler. O gece, tanyerinin ağarmasına kadar bir esenliktir.” (Kadir Suresi, [97:1][97:2][97:3][97:4][97:5])

Muhterem Kardeşlerim,

Ayetlerde görüldüğü gibi, Kadir Gecesi’nde Kur’an’ımız inmeye başlamış, bundan dolayı da bu gecede yapılan bir ibadetin, bin aylık ibadetten daha hayırlı olduğu bildirilmiştir. Diğer taraftan gelecek seneye kadar cereyan edecek olan her türlü hadiselerin Allah Teâlâ’nın ezelî kaza ve takdiri ile meleklere bu gece bildirileceği bazı hadislerde beyan edilmitir. (Tecrîdi Sarih Tercemesi, VI, 312). Yine bu gece Cebrail (as) ve çok sayıda diğer melaike-i kiram yeryüzüne iner. Tanyerinin ağarmasına kadar bu gece tam bir esenlik olur ve her türlü kötülükten yeryüzü uzak kalır; Yeryüzünü kaplamış olan melekler ise karşılaştıkları her mü’mine selam verir ve bela ve musibetten beri olmaları içen dua ederler.

Aziz Kardeşlerim,

Asıl itibariyle bir yılın bütün geceleri Kadir Gecesi içine gizlenmiştir ve hangi gece olduğu kesin olarak bilinmemektedir. Bununla beraber genel bir kanı olarak kadir gecesinin Ramazan ayının yirmi yedinci gecesi olduğudur. Çünkü sevgili Peygamberimiz (sas): “Siz Kadir gecesini Ramazan’ın son on günü içerisindeki tek rakamlı gecelerde arayınız” buyurmuştur. (Buhârî, Leyletü’l-Kadir, 3; Müslim, Sıyam, 216) Bundan dolayıdır ki Anadoluda “Karşılaştığın her yabancı insanı Hızır bil; her geceyi de Kadir bil” derler ki, bunun manası “hiç kimseyi dış görünüşünden dolayı hafif ve hakir görme; her geceyi de ‘bu gece Kadir Gecesi’dir’ diyerek uyanık ve dikkatli karşıla, gaflete düşme ve ibadetlerle değerlendir” demektir. Onun içindir ki, Abdullah b. Mes’ud (ra)’dan rivayete göre Efendimiz (sas)’e kadir gecesi hakkında soruldu da, O (sas): “Yıl boyunca ibadet eden Kadir Gecesi’ne isabet eder” buyurdu. Kadir Gecesi’nin gizli tutulmasının hikmeti, mü’minlerin uyanık, dikkatli ve devamlı Allah’a ibadet ve taat içerisinde olmalarını sağlamak olsa gerektir. Bu sebeple de mü’minler olarak bu geceyi gaflet içerisinde geçirmemeli, ibadet ve taatle değerlendirmeliyiz. Ebû Hüreyre (ra)’ın rivâyet etmiş olduğu bir hadis-i şerifte Peygamber Efendimiz (sas) şöyle buyurmuştur: “Kim Kadir gecesini, faziletine inanarak ve alacağı sevabı Allah’tan bekleyerek ibadet ve taatla geçirirse geçmiş günahları bağışlanır.“ (Buhârî, Kadir, 1)

Muhterem Kardeşlerim,

Kadir Gecesi’nin ihyası anlamında şunları ifade edebiliriz: Bu gecede, bolca namaz kılmak, Kur’an-ı Kerim okumak, tevbe, istiğfâr etmek ve çokça dua etmek suretiyle bu geceyi ihya edebilme imkanımız vardır. Özellikle dua edilmesi güzeldir. Nitekim büyük müctehid imamlarımızdan Süfyan-ı Sevrî (rhm): “Kadir gecesi dua ve istiğfar etmek namazdan sevimlidir. Kur’ân okuyup sonra dua etmek daha güzeldir.” (Tecrid-i Sarih Tercemesi, VI, 313) buyurmuştur. Dua hususunda da şu hadis-i şerif bize rehberlik edebilir: Hz. Aişe (ra) validemiz, Rasûlüllah (sav) efendimiz’e: “Kadir gecesine rastlarsam nasıl dua edeyim?” diye sormuş, Efendimiz (as): “Allahümme inneke afüvvün tühıbbü’l-afve fa’fu annî: Allah’ım sen çok affedicisin, affi seversin, beni affet.” diye dua et, buyurmuşlardır. (Tecrîd-i Sarih Tercemesi, VI, 314).

Elbette böyle bedeni ibadetlerle bu geceyi değerlendirebileceğimiz gibi, bir de mali ibadetlerimizle de bu gecemizi değerlendirme imkanımız vardır. Şöyle ki, bugüne kadar eda edilmemiş zekat ve fıtralarımızı elimizden çıkarmamız ve ihtiyaç sahiplerine ulaştırmamız veya ulaşmasına aracı ve vekil olan kurumlarımıza vermemiz, mali açıdan da bu geceyi ihya etmemiz anlamına gelir. Ayrıca tam Kadir Gecesi akşamı, bir güzel gelenek hale getirmiş olduğumuz “Mağdur ve Mazlumlarla Dayanışma Kampanyamız“a iştirak ederek, mağdur ve mezlumlara yardım elimizi uzatmamız da bu gecenin ihyası olacaktır. Hutbemize son verirken tekrar bütün Ümet-i Muhammed’in Kadir Gecelerini tebrik eder, Kadir Gecesi’nde, kadiri idrak eden müminlerden kılmasını Cenab-ı Hak’tan niyaz ederiz.

IGMG İrşad Başkanlığı

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com