CUMA HUTBESİ

Hutbe: Kadir Gecesi Kur’ân-ı Kerîm Gecesidir

30 Mayıs 2019 Takke Tesbih Turuncu
Takke Tesbih Turuncu

Aziz Kardeşlerim!

Bizleri mübarek ramazan ayının son günlerine ulaştıran Rabbimize şükürler olsun. Bayrama kadar günlerimiz sayılı olsa da kabrimizde ve ahirette bize eşlik edecek bol bol sevap kazanmak için asıl fırsata ulaşmış durumdayız. Allah’ın izniyle bu gece Kadir Gecesi’ni idrak edeceğiz. Sözlükte kadir kelimesi “hüküm, şeref, güç, yücelik” gibi anlamlara gelir[1] ve bu gecede gelecek senenin içinde olacak olaylar takdir edildiği için Kadir Gecesi diye bilinmektedir.

Allah Teâlâ bu değerli gece hakkında buyurur ki: “Şüphesiz, biz onu (Kur’an’ı) Kadir gecesinde indirdik. Kadir Gecesi’nin ne olduğunu sen ne bileceksin! Kadir Gecesi bin aydan daha hayırlıdır. Melekler ve Ruh (Cebrail) o gecede, Rablerinin izniyle her türlü iş için iner de iner. O gece, tan yerinin ağarmasına kadar bir esenliktir.”[2]

Değerli Müminler!

Kur’an ilminde önden gelen sahâbî Hz. İbn Abbâs (r.a.), Allah Teâlâ’nın Kur’ân-ı Kerîm’i Kadir Gecesi’nde ta levh-i mahfûzdan semanın en alt tabakasına indirip orada bulunan beytu’l-izze’ye yerleştirdiğini ve oradan Kur’an’ı Peygamberimiz ﷺ’e ayet ayet indirdiğini ifade eder.[3] Resul-i Ekrem ﷺ’e tenzil süreci de ramazan ayında başlayıp 23 sene sürmüştür. Dolayısıyla ramazan ayı ve bilhassa Kadir Gecesi, Rabbimizin insanlara gönderdiği son mesaj olan Kur’ân-ı Kerîm ile irtibatımızı gözden geçirip daha yüksek seviyelere taşımak için kaçırılmaması gereken bir fırsattır.
Muhterem Kardeşlerim!

Kur’ân-ı Kerîm’i tecvidine riayet ederek okumak bir başlangıç, asıl gayemiz ama onu anlamaya gayret edip hayatımızı ona göre şekillendirmek olmalıdır. Kur’ân-ı Kerîm’in bizi dünya ve ahiretteki saadete ulaştırabilmesi için, onu ta levh-i mahfûzdan gelip sema tabakalarından geçerek bizim raflarımıza kadar yolculuk etmiş olan ilahî bir mesaj olarak anlamalı ve ona göre değerinin farkında olmalıyız. Bizler Kur’an’ı, Peygamber Efendimiz ﷺ’in Hira mağarasındaki arayışı gibi, Rabbimizin hidayetine muhtaç olduğumuz için okumalıyız. “Kur’an’a yakınlaşırsam imanım yenilenir, neyi nasıl algılamam gerektiğini bilirim, algım ve amelim düzelir.” diye okumalıyız ve mümkün mertebe ezberlemeliyiz. Resûlullah ﷺ’in ifadesiyle: “Kalbinde Kur’an’dan bir miktar bulunmayan kimse harap ev gibidir.”[4]

Kıymetli Cemaat!

Kadir Gecesi, Kur’ân-ı Kerîm’in inişini anmak için muazzam bir vesiledir. Yüce Rabbimizin ifadesiyle bin aydan daha hayırlı olan bu mübarek gecede kazanabileceğimiz sevap, geçmişte işlediğimiz günahlara kefaret ve Yüce Mevlamız salih kulları için hazırladığı cennetine girmemize sebep olacaktır inşaallah. Resul-i Ekrem Efendimiz ﷺ, “Her kim Kadir Gecesi’ni ibadet ile geçirirse, onun geçmiş günahları affolunur.”[5] buyurarak işte bu hakikati vurgulamıştır. Nasıl ki bu feyiz dolu gecedeki namaz, dua ve Kur’an tilavetimizin sevabı kat kat verilecek, sadaka gibi mali ibadetlerimizin sevapları da kat kat verilir.

Yüce Rabbimiz Kadir Gecesi’nin değerini bilip bu geceyi hem bedenî hem de mali ibadetler ile ihya eden kullarından eylesin. Amin.

Not: 2019 yılı hac kayıtlarımız devam etmektedir. İslam Toplumu Millî Görüş Hac ve Umre organizasyonu yarım asırlık tecrübesiyle bu alanda hizmet sunmaktadır. Üzerlerine hac farz olmuş olan kardeşlerimiz vakit kaybetmeden bir an önce bu ibadeti yerine getirmeli ve bu ilahî çağrıya icabet etmelidir. Bu nedenle hacca gitmeye niyet etmiş kardeşlerimizin bir an evvel kayıtlarını yaptırmak üzere cemiyetlerimize müracaat etmelerini hatırlatır, şimdiden haccınızın mebrûr olmasını Rabbimden niyaz ederim.

[1] DİA, Kadir Gecesi
[2] Kadir Suresi
[3] Begavî: Meâlimu’t-Tenzîl, 97:1 ayetin tefsiri
[4] Tirmizî, Fazâilü’l-Kur’ân 18
[5] Muttefakun Aleyh; Buhari, Fadl Leyletu’l-Kadr, 1, H.No: 2014; Müslim, Salâtu’l-Musâfirîn, 25, H.No: 760

Hutbe-Kadir Gecesi Kuran-ı Kerim Gecesidir

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com