CUMA HUTBESİ

Hutbe – Kadir Gecesi

05 Kasım 2004

Muhterem Müslümanlar!

9 Kasım Salı gününü 10 Kasım 2004 Çarşamba gününe bağlayan gece bin aydan daha hayırlı olan Kadir Gecesi’ne kavuşuyor olmanın sevinç ve heyecanını yaşıyoruz. Tüm İslam alemine ve insanlığa hayır ve bereket getirmesini Yüce Allah’tan niyaz ediyor, insanlığın mutluluk ve huzuruna vesile olmasını diliyorum.

Kadir Gecesini bu derece değerli kılan en önemli sebep Kur’ân-ı Kerîm’in bu gece indirilmeye başlanmış olmasıdır. Varlık aleminin yaratılışında önemli dönemler olmuştur; bu dönemlerin en önemlilerinden biri de hiç kuşkusuz Kur’an’ın indirilmeye başlamasıdır. Çünkü Kur’an, yaratılışın gayesini açıklayan ilahi bir kitabtır. Bundan dolayıdır ki, Kur’ân-ı Kerîm’in nüzulü ve Peygamberimizin insanlığa son peygamber olarak gönderilmesi, dünya tarihinin en önemli hadisesidir. Kur’ân-ı Kerîm’de bu gece hakkında şöyle buyurulmaktadır: “Şüphesiz, biz onu (Kur’an’ı) Kadir Gecesi’nde indirdik. Kadir Gecesi’nin ne olduğunu sen ne bileceksin! Kadir Gecesi bin aydan daha hayırlıdır. Melekler ve Ruh (Cebrail) o gecede, Rablerinin izniyle her türlü iş için iner de iner. O gece, tan yerinin ağarmasına kadar bir esenliktir.” (Kadr Suresi, 1-5)

Aziz Kardeşlerim!

Ramazan ayını ve içinde bulundurduğu Kadir Gecesini en iyi bir şekilde idrak etmenin yegane yolu, Kur’ân-ı Kerîm’in eşsiz mesajlarını anlamaktan geçer. Bu itibarla, müslüman kişi, Kadir Gecesi’ni gafil geçirmemelidir; Kur’ân-ı öğrenme ve Rasûlüllah’ı tanımada ve İslam’ın fazilet ilkeleri doğrultusunda yaşama ve her türlü kötülüğü terketme irade ve kararlılığında olmalıdır.

Hz. Aişe validemiz “Hz. Peygamberin ahlakını Kur’an'” olarak tarif ediyor. Allah’ın hoşnutluğunu kazanmak ve bu dünyadaki imtihanı başarı ile vermek isteyen bir müslüman hayatını Kur’an ahlakı ile güzelleştirmek mecburiyetindedir. Zira Kur’ân, insanlara dünya ve âhiret mutluluğunu sağlamayı hedefleyen ve manevi varlığımızı karartan her türlü olumsuzluktan arındırarak, bizi üstün ahlâkî değerlere yönelten bir kitaptır. Kur’an’ın getirdiği ilke ve prensiplerin özünde aydınlık, hoşgörü, dostluk ve kardeşlik vardır. Kur’an, insanlar arasında sevgi, uzlaşma, yardımlaşma, kardeşlik ve istikrarı sağlayacak; fert ve toplum planında pek çok ahlâkî ve sosyal problemin hak ve adalet çerçevesinde çözülmesine ışık tutacak ve insanlara gelişme yollarını göstererek onları geleceğe hazırlayacak ilâhî ölçüleri içeren bir kitaptır.

Kur’ân’ın bu özelliği, “Gerçekten bu Kur’an en doğru olan yola götürür ve iyi işler yapan mü’minler için büyük bir mükafat olduğunu müjdeler”( İsrâ Suresi, 9) “Biz Kur’an’dan, mü’minler için şifa ve rahmet olacak şeyler indiriyoruz….”( İsrâ Suresi, 82.) ayetleriyle  dile getirilmektedir.

Değerli Mü’minler !

Bu mübarek gecede sayısız manevî güzelliklerin yaşandığını ve mükafatların sınırsız olarak verildiğini bilmeliyiz. Bundan dolayı bu gece gafletle geçirilmemelidir. Kendimize, içimize yönelmeli ve bir genel bir muhasebe yapmalıyız, kendimizle hesaplaşmalı, iyi ve güzel davranışlarımızı artırmaya, kötü davranışlardan uzaklaşarak kalbimizdeki manevî kirleri temizlemeye dair kararlılık ortaya koymalıyız.

Bu gece; doğruyu bulduktan sonra kalplerimizi saptırmaması ve bizi affetmesi için dua edelim. Dualarımızda Yüce Allah’tan bizleri bilgili, anlayış ve ihlâslı kullardan kılmasını ve bu istikamette yardımını esirgememesini istemeliyiz. Bu manada, acı ve sıkıntı içindeki yüzlerin gülmesi, acı çekerek ve göz yaşı dökerek yaşamak zorunda kalan insanların acılarını dindirmek için KADİR GECESİNDE tüm camilerimizde toplanacak olan MAZLUM VE MAÄžDURLARA YARDIM KAMPANYASI’na gönülden katılalım. Böylece sözde değil özde bir davranış sergiliyeceğiz ve dualarımızı fiili olarak da yapmış olacağız. Sevgili Peygamberimiz, faziletine inanarak ve sevabını da yalnız Allah’tan bekleyerek bu geceyi ihya edenlerin, geçmiş günahlarının bağışlanacağı müjdesini vermiştir.( Buhârî, “Fadl-u Leyleti’l-Kadr)

Tekrar siz cemaatımızın ve tüm müslümanların Kadir Gecesini tebrik ediyor ve insanlık için hayırlara vesile olmasını Cenâb-ı Hak’tan diliyorum .

İGMG – İrşad Başkanlığı

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com