CUMA HUTBESİ

Hutbe – Kur’an-ı Kerim’i Okumak ve Anlamak

07 Mart 2008

Muhterem Müminler,

Mukaddes ve mübarek kitabımız Kur’an-ı Kerim, tam bir hayat rehberi, huzur kaynağı, insanlığa saadet ve mutluluk yollarını ilan eden cihanşümul bir mesajdır. Hak, batıldan O’nunla ayırt edilebilir [86:13], sımsıkı sarılanı ancak kurtuluşa erdirebilir. [3:103] Sevgili Peygamberimizin en büyük mucizesidir ki, bu güne kadar bir benzeri getirilememiş, bundan sonra da getirilemiyecektir. Rabbimiz, O’nu mana karanlığına ve dara düşmüş kalplere şifa, gerçek ahlaki değerlerin zaafa uğramasıyla bozulmuş ve bulanmış karekterlere deva, kirlenmiş ve paslanmış gönüllere cila, ibret almak ve gerçeğe ermek isteyenler için öğüt ve hidayet rehberi [10:57] olarak göndermiştir. Kur’an’ın bu fonksiyonlarının insan üzerinde tecelli edebilmesi için, O’nun okunması ve muhtevasının öğrenilmesi gerekir; bu her Müslümanın en önemli görevlerinden birisidir. Kur’an’ın okunması, ayetleri üzerinde tefekkür edilmesi ve getirmiş olduğu hükümlerinin uygulanması birer ibadet ve birer dinî vecibedir. Bu sebepledir ki, Yüce Rabbımız yukarda lafzını okuduğumuz ayet-i kerimede: “Bu Kur’an,aâyetlerini düşünsünler ve akıl sahipleri öğüt alsınlar diye sana indirdiğimiz mübarek bir kitaptır.” [38:29] buyurmuştur. Sevgili Peygamberimiz (as) da Kur’an’ı okuyan ve getirmiş olduğu hükümleri öğrenenlerin fazilet ve üstünlüklerine dikkat çekerek şu müjdeyi vermiştir: “Sizin en hayırlınız, Kur’an’ı öğrenen ve öğretendir” (Buhari, Fedâilü’l-Kur’ân, 21; Tirmizî, Fedâilü’l-Kur’ân, 15; İbn Mâce, Mukaddime,16)

Aziz Kardeşlerim,

Aynı manaları ifade eden yüzlerce ayet arasından bir kısmına işaret ettiğimiz yukardaki ayetler üzerinde düşünülürse görülür ki, Kur’an’ın gönderiliş gayesi, hem dünyada hem de ahirette insan mutluluğunun temin edilmesidir. Bu ise, insanın kendisine mutluluğun anahtarını teslim eden Kur’an-ı Kerim’in içerdiği ilâhî mesajları ve insanı insan yapan değerleri doğru anlayıp, onları hayata geçirmekle mümkündür. Kur’an, sadece bir toplum veya çağa değil, yeryüzünde son insan kalmayacak zamana kadar gelecek bütün insanlık için gönderilmiştir. Dolayısı ile her çağın insanı, Kur’anî mesaja muhtaçtır.  Kur’an, sadece inanç ve ibadet konularını kapsamaz, aynı zamanda insanî ilişkileri tanzim eder, erdem ve güzel ahlakı öne çıkarır, çalışkanlık, üretkenlik, adalet, hakka riayet gibi sosyal hayatta insanın muhtaç olduğu her alana ışık tutar, öğütler verir ve her çağ ve topluma uygun ilkeler ortaya koyar. Çünkü O, bitmez, tükenmez bir hazinedir. O’na yönelen herkes; samimiyeti, gayreti ve bilgisi oranında O’ndan istifade eder.

Değerli Kardeşlerim,

Kur’an’a ve O’nun getirdiği dine tavizsiz iman eden ve bu yolda hizmetler ortaya koyan teşkilatımız, elbette Kur’an’ın öğrenilmesi, anlaşılması ve neticede yaşanan bir kitap olması için de bir faaliyet ortaya koymak zorunda idi; bunu da Allah’ın izni ile başardı. Bu gün yüzlerce cami ve teşkilat merkezimizde evladlarımız, Kur’an eğitimi almakta ve Kur’an’ı anlama ve anlatma noktasında üstün gayretler sarfetmektedir. Bu güzel ve hayırlı çalışmanın en güzel göstergesi her sene yapmış olduğumuz “Kur’an-ı Kerim’i Güzel Okuma Yarışması”dır ki bu sene inşaallah 20.sini Almanya’nın Wuppertal şehrinde 23 Mart 2008 Pazar günü gerçekleştireceğiz. Tertemiz ağızları ile bülbüller gibi şakıyacak çocuklarımız, Kur’an’ın nasıl da güzel okunduğunun örneklerini sergileyecekler, dinlerken bile Kur’an mucizesinin nasıl insanı çepeçevre kuşatıp, manevi ve lahuti alemlere sevkedeceğine şahit olacağız. Bu tarihten bir gün önce de “Kur’an-ı Anlamak ve Yaşamak” diye özetleyebileceğimiz bir panel gerçekleşecek ve bu her iki programın da adres bilgileri siz kardeşlerimize ulaştırılacaktır. Onun için de şimdiden Avrupa’daki bütün kardeşlerimizin Rabbimizin ilahi mektubunu dinlemek üzere ajandalarını bu tarihlere ayarlamalarını ve bu programlara camilerimizde ders alan öğrencilerimiz de dahil bütün aileleri çocukları ile birlikte bekliyoruz. Allah, Kur’an’a hizmetten, O’nunla yaşamaktan ve O’nun mesajlarını yaşatmaktan hem bizi hem de bütün Ümmet-i Muhammed’i mahrum etmesin.

IGMG İrşad Başkanlığı

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com