CUMA HUTBESİ

Hutbe – Kur’an-ı Kerim’i okumakta ibadettir

20 Nisan 2007

Muhterem Kardeşlerim,

Kur’an-ı Kerim, Allah kelamı olan orijinal tek kitaptır. Peygamber Efendimiz (as)’a indirildiği gibi muhafaza edilmiş, ne bir harf artma ne de bir harf eksilme söz konusu olmamıştır. Bizzat Kur’an’ın kendisinin “Kur an’ı kesinlikle biz indirdik; elbette onu yine biz koruyacağız.” [15:9] O kitap (Kur’an); onda asla şüphe yoktur. O, müttakîler (sakınanlar ve arınmak isteyenler) için bir yol göstericidir.” [2:2]; “Şüphesiz ki bu Kur’an en doğru yola iletir; iyi davranışlarda bulunan müminlere, kendileri için büyük bir mükâfat olduğunu müjdeler.” [17:9] buyurarak haber verdiği gibi başta inananlar olmak üzere, bütün insanlığa doğru ve hak yolu gösteren ve bu konuda da garanti veren tek rehber, tek kitaptır. Bütün bunların yanında Kur’an öğrenilerek okunması ve dinlenilmesi de ibadet olan bir kitaptır. Bu manada rivayet edilmiş onlarca hadis var ki bunlardan bir kısmını aşağıda zikredeceğiz. Göreceğiz ki, Kur’an’ı öğrenmek, öğretmek, güzel sesle okumak insanı en hayırlı insanlardan kılmakta ve Allah ve Rasulü tarafından övülmektedir.

İşte bu hadislerden bazıları: “Kur’an’ı öğreniniz. Şüphesiz o, kıyamet günü ehli için çok iyi bir şefaatçi olacaktır.” (Müslim)

“Kıyamet günü Kur’an-ı Kerim ve bu dünyada onunla amel edenler getirilirler. Önlerinde de kendilerini arkadaş edinenleri savunan Bakara ve Âl-i İmrân sûreleri bulunur” (Müslim)

“Aranızda en hayırlınız Kur’an’ı öğrenen ve öğreteninizdir.” (Buhari)

“Kur’an’ı okumak kendisine zor geldiği halde onu takılarak okuyana iki sevap vardır.” (Buhârî, Müslim)

“İçinde Kur’an’dan bir şey bulunmayan kişi harabe ev gibidir.” (Tirmizî).

“Kur’an ehline; Kur’an’ı oku ve yüksel, Kur’an’ı tıpkı dünyada okuduğun gibi tane tane tertil üzere oku, zira senin rütben, okuyacağın son âyetin yakınındadır.” denilir. “Bir kavme, Allah’ın kitabını en iyi okuyanları imamlık eder” (Müslim) “Kim Kur’an okursa karşılığını Allah’dan istesin. Bir zaman gelecek insanlar Kur’an okuyacaklar da karşılığını insanlardan isteyecekler.” (Tirmizî)

“Allah’ın kitabından bir harf okuyanın, okuduğu harfe karşılık sevabı vardır. Bir iyilik on katıyla değerlendirilir. Elif, Lâm, Mîm bir harftir demiyorum. Elif bir harf, lâm bir harf, mim bir harftir.” (Tirmizî).

Aziz kardeşlerim,

işte bu gerçekten hareket eden Müslümanlar, ta Kur’an’ın ilk inmeye başladığı günden bu tarafa, her asırda sayıları milyonları bulan hafızlar yetiştirmişler, her Müslümanın da en azından Kur’an’ı yüzünden okuyacak kadar bilgilerinin olması için okullar açmışlar, Kur’an bülbülleri sonsuza dek hep şakısın istemişlerdir. Son senelerde -Allah’a hamdediyoruz ki- Peygamberimizin “Seslerinizle Kur’an’ı süsleyiniz” (Sünen-i Darimi) hadis-i şerifinin manasına uygun olarak, son derece güzel sesleriyle Kur’an okuyan karilerimiz, Müslüman gençlerin musikideki idolleri haline gelmişlerdir. Artık gençlerimiz müzik aletlerinde güzel sesli Kur’an bülbülü hafızlarımızı dinleyerek adeta bu hafızlarla özdeşleşmeye başlamışlardır. Elbette bundan dolayı Rabbimize hamd u senalar ederiz.

Muhterem kardeşlerim,

teşkilatımız Avrupa’da birçok ilke fikir ve faaliyet bazında önderlik yaptığı gibi, Kur’an eğitimi ve güzel Kur’an okuma sahasında da, bu ilk olmanın haklı kıvancını yaşamaktadır. Kurmuş olduğumuz camilerimizde, Din Eğitimi alan yavrularımız arasından biraz daha gayret ederek öne çıkan gençlerimizden her sene sekiz finalistin katılımı ile yapılan, Güzel Kur’an Okuma Yarışmasının bu sene 19.sunu gerçekleştireceğiz. Bu şu manaya geliyor: Kırk küsur sene önce Avrupa’ya gelen kardeşlerimiz, bütün olumsuz şartlara ve karşılarına çıkan engellere rağmen, Allah’ın Kitabı Kur’an’a yine sahip çıkmışlar ve son on sekiz seneden bu tarafa, her sene en az sekiz gencimizi Avrupa’nın en güzel ses ve okuyuşu ile Kur’an bülbülü haline getirmişlerdir. Bu başarılı çalışma gelişerek ve güzelleşerek -inşaallah- devam edecektir. Ancak bu kendiliğinden olan bir başarı değil; büyük emek ve gayretlerin neticesidir. Burada bu çocuklarımızın yetişmelerinde emeği geçen ana-baba, hoca, cemiyet idaresi ve cemaatimizin özverili çalışmalarından dolayı teşekkürü bir borç olarak ifade ederken, bütün desteklerimizin de devamını bir daha hatırlatmak istiyoruz. Onun için de 28 Nisan 2007 Cumartesi günü Hagen’de yapılacak “Avrupa Kur’an-ı Kerim’i Güzel Okuma Yarışması” finalinde bütün kardeşlerimizi orada görmek istiyor ve davet ediyoruz.

IGMG İrşad Başkanlığı

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com