CUMA HUTBESİ

Hutbe – Kurban Bayramı’na Yaklaşırken

21 Kasım 2008

Muhterem kardeşlerim,

Kurban Bayramı’na yaklaştığımız bu günlerde, kurban ibadetinin vacip oluşundaki hikmetlerin, tam olarak gerçekleşmesine sebep olabilecek bazı çalışmalar hakkında sizleri bir daha uyarmak istiyoruz. Kurban, Kurban Bayramı günlerinde ibadet niyetiyle kurban kesilmesinde engeli olmayan hayvanlardan birini keserek yapılan bir ibadettir. Kurban ibadeti, mal ve zenginlik yönünden, yeterli imkana sahip olan insanların üzerine, vacip olması sebebiyle de, Allah’a karşı bir hamd ve şükürdür. Ayrıca kurban, insanın Allah’a yaklaşmasına ve O’nun rızasını kazanmasına vesile olan bir ibadettir. "Kurban" kelimesinde bu mana vardır. İnsan kurban kesmekle, aynen  İbrahim (as) gibi Allah’a ve O’nun emirlerine bağlılığını; gerekirse O’nun rızasını kazanmak için her fedakarlığa katlanabileceğini göstermiş olur.

Aziz kardeşlerim,

Allah rızasını kazanmak için yapılan her amelde asıl olan iyi niyettir. Dolayısı ile kurban ibadetinde de durum  böyledir; iyi niyet ve ihlas esastır. Onun içindir ki Kur’an-ı Kerim’de kurban ibadetinin neticesi hakkında şöyle buyurulur: "Onların (kurbanların ) ne etleri ne de kanları Allah’a ulaşır. Fakat O’na sadece sizin takvanız ulaşır.” [22:37] İyi niyet ve ihlas takva demektir. Allah da müttaki kullarının ibadet ve amellerini kabul eder. Nitekim Allah’a kurban takdim eden Hz. Adem (as)’ın iki oğlundan muttaki olanın kurbanı kabul edilmiş; diğeri ise buna haset etmiş ve kurbanı kabul edilen kardeşini öldürmüştü. Şu ayet-i kerime bu konuyu izah buyuruyor: " Allah, yalnız kendisinden korkanlardan kabul eder…” [5:27] Zaten Peygamber Efendimiz (as) da: "Amellerin kıymeti ancak niyetlere göredir. Herkesin niyet ettiği ne ise eline geçecek olan ancak odur.” (Buharî, Bedü’lvahiy, 1)

Değerli kardeşlerim,

Kurban ibadeti, İslam dinindeki sosyal yardımlaşma ve dayanışmanın en çarpıcı örneklerinden biridir. Bu gün dünyada her gün sayısı belirsiz bir şekilde hayvan kesildiğine şahit olmaktayız. Yine biz biliyoruz ki, bu kesilen hayvanlardan genellikle varlıklı, zengin insanlar yararlanmaktadırlar. Oysa Kurban Bayramı günlerinde kesilen hayvanlardan bu defa çoğunlukla yoksul ve fakir insanlar istifade etmektedir. İşte kurban ibadetinin meşru oluşunda, bu yardımlaşmayı gerçekleştirme amacı vardır. Yoksul ve fakir insanlara yılda bir kaç gün bile olsa et nimetinden istifade etme imkanı sağlamak önemli olsa gerektir. Zira Rabbimiz Kur’an-I Kerim’inde: “”¦(Kurbanların) yanları yere yaslandığı vakit onların etlerinden yiyin, kanaat edip istemeyene de, isteyene de yedirin. Böylece onları sizin emrinize verdik ki, şükredesiniz.” [22:36] buyurarak buna işaret buyurmuştur. Durum böyle olunca, bir kurbandan daha çok insanın nasiplenmesine yardımcı olma işi de önemlidir. Onun için de Müslümanlar, dünyanın dört bir tarafında, kurmuş oldukları hayır müesseseleri vasıtasıyla, kurban organizeleri yapıyor ve dünyanın en hücra köşesinde bile kurban kesmeye gayret ediyorlar. Bu gayretli çalışmalar arasında en güzel ve en güçlü organizeyi gerçekleştirme kabiliyetine sahip olan IGMG Teşkilatımız da,  bu sene Kurban Bayramı’nda en az  90 bin adet kurban kesmeyi kendisine hedef olarak belirlemiş ve çalışmalarını aylar öncesinden başlatmıştır. Şu anda da Kurban Kampanyamız hızlı bir şekilde sürmektedir. Biz bütün kardeşlerimizden organizeye destek vermelerini bir defa daha talep ediyoruz. Bu manadan olmak üzere cemaatımızdan her bir kardeşimiz, kendi kurbanın yanında, bir başka kardeşimizin de kurbanını alarak, organizemize destek verirse, yetmiş küsur ülkede kesilecek kurbandan elde edilecek, sevap ve duadan daha fazla nasip almış olacaktır, diye umut ediyoruz.

IGMG İrşad Başkanlığı

[supsystic-social-sharing id="1"]
PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com