CUMA HUTBESİ

Hutbe – Müslüman güvenilir olandır

11 Mayıs 2012

Muhterem Müslümanlar,

Peygamber Efendimiz (sav) biz Müslümanları şöyle tarif etmiştir: Müslüman, insanların elinden ve dilinden emin olduğu kimsedir.“ (Tirmizî, İmân, 12) Müslümanın sosyal ilişkilerinde olması gerekli ölçüyü bu kadar veciz ifade eden bu Peygamber sözüne göre, Müslüman, çevresindeki insanlarla iyi geçinmeli, içinde yaşadığı topluma faydalı olmalı ondan hiçbir canlıya zarar gelmemelidir. Bu bir Müslümanın, en önemli görevlerinden bir tanesidir. Öyle ki, Müslüman olsun gayr-i müslim olsun bütün insanlar, malları, canları, ırz ve namusları gibi korunmuş olan değerleri açısından, tamamen emin olmalıdırlar.

Ancak durumun böyle olabilmesi için, geçmişte olduğu gibi günümüzde de Müslümanların, güvenilir, başarılı, sözlerinde ve faaliyetlerinde güvenilen, itimad edilen, aklı selim sahibi ve engin bir ufka sahip insanlar olması gerekir. Nitekim Rabbimiz (cc), “Güvenilir olmanın Mü’minlerin vasfı” olduğunu “Yine onlar (o Müminler) ki, emanetlerine ve ahidlerine riayet ederler” (Mu’minun Sûresi, [23:8]) ayeti kerimesiyle haber verirken; Hz. Peygamber (sav) de Güvenilir olmayan kişinin gerçek imanının olmayaca-ğını” (Ahmed bin Hanbel, Müsned, III, 135) gayet açık bir şekilde ifade buyurur.  

Değerli Kardeşlerim,

Biz inanıyoruz ki, dinlerinin ibadet pratiklerine dikkat eden cami cemaatimiz, az önce tarifi verilen Müslüman özelliklerine uymaya çalışan insanlardır. Buna rağmen içinde yaşadığımız ülkelerin bazılarında bilhassa Almanya’da birtakım ırkçı gruplar, cami önlerine kadar inerek  çirkin karikatür gösterileri ile bu dini ve bütün Müslümanları tahrik ederek dikkatleri kendi üzerlerine çekmeye çalışıyorlar. Bu tür provokasyonların hangi amaca hizmet ettiği ortadadır. Bu gruplar, kamuoyunun dikkatini üzerlerine çekmek ve bunun sonucunda da seçimler için çıkar temin etmek istiyorlar. Bu gibi durumlarda ne kadar çok olay çıkarılabilirse medyanın ilgisi de o denli bu olaylara odaklanmaktadır.

Biz, bunların birer oyun olduğunu biliyor, bundan dolayı da bu oyunun bir parçası olmayı asla istemiyoruz. Bu nedenle de bütün kardeşlerimizi sakin olmaya ve provokatörleri yok saymaya davet ediyoruz. Aksi takdirde bu ırkçı grupların ekmeğine yağ sürülecektir ve onların çirkin emellerine hizmet edilecektir. Bu da bütün Müslümanları zor durumda bırakacaktır.

Muhterem Kardeşlerim!

Provokatörlere verilecek en iyi cevap kendilerini dikkate almamak ve onları yok saymak olacaktır. Ama dikkate almamak cevapsız kalmak anlamına da gelmez. Bizim cavabımız, bugün bir parçası durumunda olduğumuz Avrupa toplumlarına, kitabımız Kur’an-ı Kerim’in ve Peygamber Efendimiz (as) ‘ın öğretileri doğrultusunda aktif katkılar sağlamak suretiyle olacaktır. Her ne taraftan gelirse gelsin, aşırılığa başvurmadan, Almanya’da, Hollanda’da, Fransa’da ve diğer Avrupa ülkelerinde dinî, sosyal ve kültürel çalışmalarımızla insanlara faydalı olanı, en iyi ve en güzel şekilde öğretmek isteğimizi ortaya koymaya gayret edeceğiz; böylece Yüce Rabbimiz’in rızasını kazanmış olacağız. Cenab-ı Hak, her türlü kötü ve kötülüğün şerrinden bütün Müslümanları ve insanlığı muhafaza buyursun.

IGMG İrşad Başkanlığı

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com