CUMA HUTBESİ

Hutbe: Mağdurlara rahmet kanadı açmak!

02 Mayıs 2014

Muhterem Kardeşlerim!

Yüce Rabbimiz, Peygamber Efendimiz’e “Müminlere merhamet kanatlarını indir.” [1] buyurmaktadır. Bu emir aynı zamanda bizim için de geçerlidir.

Öyle bir dünyada yaşıyoruz ki, acılar dinmiyor, gözyaşı durmuyor. Öyle bir zamana şahit oluyoruz ki yaşanan insanlık dramı karşısında insanlığın vicdanı harekete geçmiyor. Hak, hukuk ve adalet taraflı işliyor. Söz konusu güçsüzler, ezilenler ve ihtiyaç sahipleri olduğunda hak ve hukuk kolayca rafa kaldırılabiliyor. Bugün dünyanın kimsesiz biçareleri âdeta kendi hâllerine bırakılmış durumdalar, içerisinde bulundukları sıkıntılar görmezden geliniyor. Mahzun olan hüznüyle, mağdur olan mağduriyetiyle, mazlum olan zulme uğramasıyla baş başa bırakılıyor. İnsanlığın ortak vicdanı zulme uğrayanın yanında, mağduriyet içerisinde bulunanın arkasında yer almıyor, onları düşünmüyor.

Değerli Müslümanlar!

Pekiyi, savaşların ve adaletsiz paylaşımın mağdur ettiği, mahzun bıraktığı insanları kim düşünecek? Güçlünün haklı, haklının güçsüz olduğu, sözün gücünün değil, gücün sözünün geçtiği bir dünyada; zorbaların arttığı, zalimlerin sayısının çoğaldığı, insanlığın değerinin kalmadığı, vicdanın yok sayıldığı, ihtiyaç sahiplerini düşünenlerin azaldığı bir zamanda kim sahip çıkacak mazluma, mağdura, çaresize ve muhtaca? Bir dilim ekmeğe muhtaç olanı, bir yudum temiz su bulamayanı, ocağında duman tütmeyeni, yardıma ihtiyaç duyanı kim görecek? Kim silecek Suriye’deki gözü yaşlı annenin göz yaşını? Kim duyacak Arakanlı mazlumun ahını? Kim teselli edecek evladını açlığın aldığı Somalili babayı? Kim anlayacak zulümden çocuğunu kaçırabilmiş ama kendisi zulmün ortasında kalmış Orta Afrikalı bir kadını? Kim umut olacak umudunu kaybetmeye yüz tutana? Kim okşayacak yetimlerin başını? Kim güldürecek fakir fukarayı?

Kıymetli Müslümanlar,

Müslümanlar kardeştir. Efendimiz, “Birbirlerine merhamet, şefkat ve sevgi konusunda müminleri bir vücut gibi görürsün. Vücudun bir organı rahatsız olursa, diğer organlar uyumadan, hararetle birbirlerini ona çağırırlar.” [2] buyurmakla birbirimize karşı aşırı duyarlı olmamız gerektiğini ifade eder.

Bizler mazlum ve mağdur kardeşlerimizi düşünmezsek kimse düşünmeyecek. Biz onlara el uzatmazsak kimse el uzatmayacak. Yeryüzündeki zayıfların ve çaresizlerin derdine biz ortak olmazsak kimse ortak olmayacak. Bunun için; tüm dünyanın vicdanı sussa biz susmayacak, tüm dünya görmese biz görmemezlikten gelmeyecek, tüm dünya kulaklarını tıkasa biz tıkamayacağız. Çünkü susarsak vicdanımız kaybolacak, duymazsak duyarsızlaşacağız.

Pakistan’da sel felaketi olduğunda, Van depremle yıkıldığında, Somali kıtlıkla buluştuğunda, Arakan katliama maruz kaldığında, Orta Afrikalı Müslümanlara, sırf inançlarından dolayı, insanın insana yapmayacağı davranışlar reva görüldüğünde, Suriye’de iç savaştan kaçan mazlumlar aç kaldığında hep el uzattınız. Bugüne kadar sizler unutmadınız ve unutturmadınız. Bundan sonra da unutmayacak ve unutturmayacağız. İnsanlığın vicdanı olacağız. Unutmayınız; mazlum ve mağdurlar sizleri yanlarında gördüğü vakit yaşama tutunuyorlar. Onlar sizlerin desteğini hissettiği vakit hayat buluyorlar. Umudunu yitirmişlerin umudu, kimsesizlerin kimi, çaresizlerin çaresi, dertlilerin devası oluyorsunuz.

Sevgili Kardeşlerim!

Hasene Derneği “Unutma ve Unutturma” sloganıyla mazlum ve mağdurlar için 2014 kumanya kampanyasını başlatmış bulunuyor. Yeryüzündeki mahzunların, masumların, mağdurların ve mazlumların umudunu yeşertecek bu çalışmaya, onları unutmadığınızı gösterme adına destek olmaya davet ediyorum. Vereceğiniz 45€’luk bir kumanya yardımı, dünyanın 30 farklı ülkesinde ve Türkiye’de 30 ilde, sizlerin destekleri ile on binlerce ihtiyaç sahibi için Ramazan içerisinde ve Ramazan’dan sonra yemeğe dönüşüyor, yetimler için hediye oluyor. Allah, mazlumu, mağduru, mahzunu ve masumu unutmayanı unutmaz. Allah bizleri unutanlardan ve unutturanlardan kılmasın. Allah, mazlum ve mağdurlara arka çıkan, yardım ve şefkat elini uzatan duyarlı insanlardan kılsın.


[1] Hicr suresi, 15:88

[2] Buharî, Edeb, 42; H. No: 6011 

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com