CUMA HUTBESİ

Hutbe: Manevi destek

01 Şubat 2013

Muhterem Müslümanlar,

Nasıl ki bedenen rahatsız olduğumuzda, altından kalkamadığımız durumlarda bir tabibe görünmek önemli ise, ruhi darlık ve bunalımlarda da uzman birine başvurmak o kadar önemli ve vazgeçilmezdir. Kişi böyle sıkıntı ve krizlere karşı acil önlem almazsa, bu gibi durumlar maalesef daha büyük bireysel ve toplumsal sorunlara sebep olabilmektedir. Bu tür durumlarda ya en yakın arkadaşımıza veya camideki hocamıza danışır, sorunlarımız için bir çıkar yol arar veya nasihat alırız. Ancak şu da bir gerçektir ki, böyle durumlarda tıp dünyasında alanının uzmanı birine başvurabileceğimiz gibi, manevi problemlere karşı çare üreten profesyonel kurumlardan da yardım almak git gide kaçınılmaz olmuştur.

Değerli Kardeşlerim,

Birkaç yıldır bazı şehir ve ülkelerde proje olarak, özellikle Müslümanlara yönelik profesyonel çalışmalar başlatılmış veya sürdürülmektedir. Bunların içerisinde hapishane ve hastane ziyareti, kazalar sonucu vuku bulan ağır hastalık ve ölüm olayları, aile bireylerinin ölümü ve özellikle çocuk ölümleri ve aile içerisi huzursuzluk ve tatsızlıklar gibi durumlarda profesyonel manevi destek almak Müslümanlar tarafından olumlu karşılanmış ve bir eksikliğin giderildiği hissi oluşmuştur.

Böyle bir ihtiyacın bilincinde olan Müslümanlar psikolojik tedaviler için uzman kişiler yetiştirmek ve profesyonel kurumlar oluşturmak hususunda zaman kaybetmemelidir. Hatta Müslümanlar olarak bu konularda öncü olunmalıdır. Nitekim Mu’minûn suresinde Allah Teâlâ, “İşte bunlar hayır işlerine koşuşurlar ve o uğurda öne geçerler.” (Mu’minûn suresi, 23:61) buyurmuştur. Peygamber Efendimiz (s.a.v.) de birçok hadîs-i şeriflerinde Müslü-manların hayırda yarışmasını ve insanlara faydalı olunmasını tavsiye etmiştir.

Bu nedenle, dindar insanların sorunlarını anlayabilecek ve buna göre çözümler üretebilecek ekip ve kuruluşların oluşturul-ması, kişinin sadece kendisi için değil, aynı zamanda kişinin ailesi, yakınları ve özellikle ağır hastalıklar ve vefat dolayısıyla manevi boşluğa düşen ve insani ilişkilerini kesen kişiler için de hayati önem arzeder.

Değerli Müslümanlar,

Geleneğimizde önemli bir yere sahip olan sosyal sorumluluk ve aile içi dayanışma, şehirleşme, modernleşme ve dolayısıyla yaşam şartlarının değişmesi sonucu, git gide azalmaktadır. Müslümanlar ve İslami cemaatlerin bu soruna ortaklaşa çözüm üretmeleri ise elzemdir ve bunun için tüm Müslümanlar el ele vermelidirler. Yüce Mevlamız, insanları birçok âyet-i kerîmede hayra davet ettiği gibi, hayır işlerinde öncülük yapan toplulukların oluşturul-masını da arzulamıştır. Bu hususla ilgili bir ayette şöyle buyurulmaktadır: “Sizden, hayra çağıran, iyiliği emreden ve kötülükten men eden bir topluluk bulunsun.” (Âl-i İmrân suresi, 3:104)

Hayat çeşitli imtihanlarla doludur, hangimizin ne zaman ne ile karşılaşacağını bilemiyoruz. Psikolojik çıkmazlara ve zor durumlara düşüldüğünde, Müslüman fertlerin dünyasından anlayan ve buna göre yaklaşımlar sergileyerek manevi destek veren uzmanlar yetiştirmek ve kurumlar oluşturmak bizim için artık bir vecibedir. Cenâb-ı Allah imtihanı kolay olanlardan eylesin inşallah.

IGMG İrşad Başkanlığı

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com