CUMA HUTBESİ

Hutbe: Miladi Yeni Bir Yıla Başlarken

26 Aralık 2019 Kur'an Sayfa Tesbih Turuncu
Kur'an Sayfa Tesbih Turuncu

Muhterem Müslümanlar!

Yeni bir miladi yılın arefesindeyiz. Allah Teâlâ yarattığı en önemli mefhumlardan birisi de şüphesiz ki zamandır. Zaman, hayat yolculuğumuzda içinde yaşadığımız ve gelip geçmesiyle farkına vardığımız bir süreçtir. Bir günün, bir ayın, bir yılın sona ermesi hiç şüphesiz önemli bir hadisedir. Çünkü geçip gitmekte olan her zaman dilimi, müminin yaşam sayfasından koparılan bir yapraktır. Ömür sermayemizden bir yıl daha eksilmekte. Rabbimiz ﷻ’nun verdiği en büyük nimet, bizleri yoktan var eylemesidir. İmanımız ve ibadetlerimiz, var olmamız ile anlamlı ve mümkündür. Varlığımızın en büyük delili ise, zaman denen sürecin içerisinde ömür diye nitelen hayat nimetidir. Yüce Rabbimiz, hepimize hayırlı, bereketli ve sağlıklı bir ömür lütfeylesin.

Kıymetli Kardeşlerim!

Müslümanlar olarak, vaktimizi nasıl değerlendirdiğimiz son derece mühimdir. Zamanın tanzimi için birer vesile olan Ay da Allah’ın ayetidir, Güneş de Allah’ın ayetidir. Aslolan, Hak Tealâ’nın bizlere bahşettiği zaman nimetini ve emanetini nasıl değerlendirdiğimizdir. Sayılı nefeslerimizi nasıl ve hangi amaçla harcadığımızdır. Ömür denen sermayemizi yaratılış ve varlığımızın gayesine uygun olarak kullanıp kullanmadığımızdır. Hayatımızın hiçbir dönemini boş geçirmememizi bize emreden Mevlamız; “Öyleyse, bir işi bitirince diğerine koyul. Ancak Rabbine yönel ve yalvar.”[1] diyerek, her anımızı değerlendirmemiz gerektiğini buyurmaktadır.

Aziz Cemaat!

Peygamber Efendimiz ﷺ, hayatın akışı içinde dikkat etmemiz gereken hususları veciz bir üslupla ifade etmektedir; “Beş şey gelmeden önce beş şeyin değerini iyi bil; ihtiyarlıktan önce gençliğin, hastalıktan önce sağlığın, yokluktan önce varlığın, meşguliyetten önce boş zamanın ve ölümden önce hayatın.”[2] Tarihte büyük medeniyetler kurmuş millet ve topluluklar, zamanın değerlendirilmesine büyük önem vermişlerdir. Dünyevi ve uhrevi planda başarı, vaktin verimli kullanılması ile mümkündür. Kur’ân-ı Kerîm’de, vakte yemin edilerek başlayan Asr suresi vardır. İslam büyüklerinden biri şöyle der: “Ben Asr suresinin manasını bir buz satıcısından öğrendim. Çünkü o pazarda şöyle bağırıyordu: ‘Sermayesi eriyen bu şahsa merhamet edin!’ İnsana verilen ömür de bir buz misali devamlı eriyip tükenmektedir. Eğer bunu ziyan eder veya yanlış yere harcarsa, insanın hüsranına sebep olur.”

Kıymetli Müslümanlar!

İçinde yaşadığımız ülkelerde, miladi yılbaşı Hristiyan gelenekleri bağlamında kutlanmaktadır. Hristiyanlar, geleneksel bayramları olan Noel’i de kendi âdetlerince kutlamakta ve eğlenceler tertip etmektedirler. Her ne kadar bunlar biz Müslümanların bayramları olmasa da elbette Hristiyan komşularımızın bayramlarına saygı göstermek insani bir vazifedir. Farklı din mensuplarının, karşılıklı medeni ilişkiler içerisinde olması gerekmektedir. Ve Müslümanlar bu hususta da sahip oldukları saygı ve nezaket ile diğer topluluklara güzel bir örneklik teşkil etmek durumundadırlar.

Rabbimiz bizleri, vaktin kıymetini bilen ve zamanın getirdiği şerlerden muhafaza olunan kullarından eylesin, çevremizdeki insanlara her zaman en güzel örnek olmayı nasip etsin.

[1] İnşirâh suresi, 94:7-8
[2] Hâkim, el-Müstedrek, IV, 341

Hutbe-Miladi Yeni Bir Yıla Başlarken

Hutbe-Arapça

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com