CUMA HUTBESİ

Hutbe: Müminin Miracı Namaz

21 Temmuz 2022 Takke Tesbih Turuncu
Takke Tesbih Turuncu

Muhterem Kardeşlerim!  

Dinimiz islamın, en önemli şiarlarından birisi de kuşkusuz ki namazdır. Yüce Peygamberimiz Hz. Muhammed Mustafa (sav): “İslâm beş temel üzerine bina kılınmıştır: Allah’tan başka ilâh olmadığına ve Muhammed’in Allah’ın Resulü olduğuna şahitlik etmek. Namazı dosdoğru kılmak, zekâtı hakkıyla vermek, Allah’ın evi Kâbe’yi haccetmek ve Ramazan orucunu tutmak.”[1] diye buyurmuştur. İslam’ın ve imanımızın ilk şartı olan “Kelime-i Şehadet”ten hemen sonra namazın gelmesi, meselenin ehemmiyetini ortaya koymaktadır. Rabbimiz bizleri, hayatın günlük telaşlarından sıyrılarak en az günde beş vakit huzuruna çağırmaktadır. Bu emir, O’nun kullarına yönelik en büyük lütuflarındandır.  Hakkıyla ve dosdoğru kılınan bir namaz, bizleri O’nun katına ulaştırmaktadır. Resulullah (sav)’in ifadesiyle; “Namaz, müminin mîrâcıdır.”[2]Bir diğer ifadeyle namaz, alemlerin rabbi ile buluşmanın adıdır.   

 Aziz Cemaat!

Yüce Allah (cc), namazlarında hassas olan müminleri müjdelemektedir. Bakara suresi 277. ayet-i kerimesinde;Şüphesiz iman edip salih ameller işleyen, namazı dosdoğru kılan ve zekatı verenlerin mükafatları Rableri katındadır. Onlara korku yoktur. Onlar mahzun da olmayacaklardır.”[3] diye buyurulmaktadır. Yine bir başka ayette Mevlamız;

“Kitab’a sımsıkı sarılanlara ve namazı dosdoğru kılanlara gelince, şüphesiz biz, iyiliğe çalışan (erdemli) kimselerin mükâfatını zayi etmeyiz.”[4] buyurarak, kıldığımız ve kılacak olduğumuz namazların karşılığının eksiksiz verileceğini beyan etmiştir. Ve unutmayalım ki, Hak Teala vadinden asla dönmez.

Kıymetli Müslümanlar!  

Rabbimiz bizlere sonsuz ihsanlarda bulunmuş ve her daim bulunmaya devam etmektedir.

Bizleri yoktan var etmiş, varlıklar içerisinden mahlukatın en şereflisi olan insan olarak yaratmış ve o insanlar içerisinden ise bizleri iman nimetiyle lütuflandırmıştır. Verdiği sayısız nimetlerin karşısında, bizlere ancak ve ancak hamdetmek düşüyor. O’na şükretmenin en etkili yolu ise, ibadet ve taatlerimizi emredildiği şekilde yerine getirmekle mümkündür. Namaz ibadeti ise, biz Müslümanları diğer insanlardan ayırt eden en bariz vasıflarımızdandır. Namaz ibadetini asla ihmal etmemeli ve zamanında eda etmeliyiz. İbn Mes”ûd”dan (ra) rivayet edildiğine göre, bir adam Hz. Peygamber” (sav)’e, “İbadetlerin en faziletlisi hangisidir?” diye sordu.Peygamber Efendimiz de, “Vaktinde kılınan namazdır” diye buyurdu.[5]

Değerli Müminler!

Her ne kadar günahlardan uzak durmaya çalışsak da, hiçbirimiz masumuz değiliz. Acziyetimizden kaynaklı olarak, her zaman günah işleme tehlikesiyle karşı karşıyayız. Eğer namazlarımızda hassas olursak, Rabbimiz bizlere adaletinden ziyade merhametiyle muamelede bulunur.   Resûlullah (sav) ashabına: “Ne dersiniz? Birinizin kapısının önünde bir nehir olsa da, o kimse her gün bu nehirde beş defa yıkansa, kirinden bir şey kalır mı?” diye sordu. Sahâbîler: “O kimsenin kirinden hiçbir şey kalmaz.” dediler. Resûl-i Ekrem: “Beş vakit namaz işte bunun gibidir. Allah beş vakit namazla günahları silip yok eder” [6]  diyebuyurdular.

Kardeşlerim! Allah’ın rahmeti cemaat üzeredir. Mümkün olduğu ölçüde namazlarımızı camilerimizde cemaat ile eda etmenin gayretinde olalım. Hz. Peygamberimiz; “Cemaatle kılınan namaz, tek başına kılınan namazdan yirmi yedi derece daha faziletlidir.”[7] diye haber vermiştir.

Rabbimiz bizleri, namazı hakkıyla eda eden ve bu vesileyle hem ahirette hem de dünyada mükafatlandırılan kullarından eylesin.

Âmin!

[1] Buhârî, Îmân 1, 2

[2] Süyûtî, Şerhu İbn-i Mâce, I, 313

[3] Bakara Suresi, 2:277

[4] A’râf Sûresi, 7:170

[5] Buhârî, Tevhîd, 48

[6] Buhârî, Mevâkît 6

[7] Buhârî, Ezân 30

 

Hutbe-Türkçe

Hutbe-Arapça

Hutbe-Hollandaca

Hutbe-İsveççe

Hutbe-Norveççe

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com